WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

Клінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані (автореферат) - Реферат

Вивчення ступеня лімфоплазмоцитарної інфільтрації пухлини в пацієнтів на рак голосового відділу гортані показало: серед 27 хворих з високим ступенем метастази виявлено у 1 (3,7%), з 45 хворих з помірним ступенем - у 14 (31,1%), при низькому - у 27 з 37 (72,9%). Серед хворих з метастазами при первинному зверненні, ступінь інфільтрації у 12 (80.0%) був низький, у 3 (20.0%) – помірний. В групі хворих без ураження лімфовузлів, у 26 осіб (38.8%) виявлено високий ступінь, в 31 (46.3%) – помірний, у 10 (14.9%) - низький. У хворих, у яких метастази з'явилися за час диспансеризації, у 15 (55.5%) був низький ступінь інфільтрації, у 11 (40.8%) - помірний, у 1 (3.7%) - високий.

При вивченні ступеня лімфоплазмоцитарної інфільтрації у хворих з вестибулярною локалізацією встановлено, що з високим ступенем метастази виявлені у 8 з 14 (50,1%), помірним - у 22 з 28 (78,6%), при низькому - у 36 з 40 (90,0%). З групи хворих, у яких метастази діагностовано при первинному зверненні, у 28 (63.7%) ступінь інфільтрації був низький, у 14 (31.8%) – помірний, у 2 (4.5%) - високий. У 6 (37.5%) з 16 пацієнтів без ураження реґіонарних лімфовузлів, ступінь інфільтрації пухлини був високий, у 6 (37.5%) – помірний, у 4 (25.0%) - низький. Серед осіб з метастазами, що з'явилися за час диспансеризації, у 8 (36.4%) ступінь інфільтрації - низький, у 8 (36.4%) – помірний, у 6 (27.2%) – високий.

Результати вивчення ступеня лейкоцитарної інфільтрації пухлини в хворих на рак голосового відділу показали: серед 15 хворих без лейкоцитарної інфільтрації пухлини метастази виявлено у 1 (6,7%), серед 52 хворих з низьким ступенем - у 13 (25,0%), з помірним ступенем - у 21 з 34 (61,76%), при високому - у 7 з 8 (87,5%). Серед осіб з метастазами при перинному звернені ступінь інфільтрації у 9 (60.0%) був помірний, у 1 (6.7%) – високий, у 4 (26.6%) – низький, у 1 (6.7%) – без інфільтрації пухлини. В групі хворих у яких не було ураження лімфовузлів у 14 (20.9%) без лейкоцитарної інфільтрації пухлини, у 39 (58.2%) ступінь інфільтрації низький, у 13 (19.4%) - помірний та у 1 (1.5%) - високий. Серед осіб з метастазами за час диспансеризації у 12 (44.5%) – помірний ступінь інфільтрації, у 6 (22.2%) - високий, у 9 (33.3%) – низький.

Вивчення ступеня лейкоцитарної інфільтрації у хворих з вестибулярною локалізацією показало, що у обох хворих без інфільтрації пухлини виявлено метастази, серед хворих з низьким ступенем - у 36 з 46 (78,3%), з помірним - у 24 з 28 (85,7%), а при високому - у 4 з 6 (66,6%). Серед хворих з метастазами при первинному зверненні, у 16 (36.4%) був помірний ступінь інфільтрації, у 4 (9.1%) – високий, у 22 (50.0%) - низький, 2 (4.5%) - були без лейкоцитарної інфільтрації пухлини. В групі осіб, у яких не було ураження лімфовузлів, у 10 (62.5%) ступінь інфільтрації низький, у 4 (25.0%) – помірний та у 2 (12.5%) - високий. Серед осіб з метастазами, які з'явилися за час диспансеризації, у 8 (36.4%) ступінь інфільтрації помірний, у 14 (63.6%) – низький.

Результати вивчення мікроваскулярної інвазії первинної пухлини у хворих на рак голосового відділу показали, що у 32 з 82 (28,1%) хворих з негативною мікроваскулярною інвазією виявлено метастази, серед 27 хворих з позитивною інвазією - у 19 (70,4%). Серед хворих з метастазами при первинному зверненні, у 7 (46.7%) виявлено позитивну інвазію, а у 8 (53.3%) – негативну. В групі осіб без ураження лімфовузлів, в 59 (88.0%) була негативна інвазія, у 8 (12.0%) - позитивна. Серед осіб, у яких метастази з'явилися за час диспансеризації, у 12 (44.5%) констатували позитивну інвазію, у 15 (55.5%) – негативну.

Вивчення мікроваскулярної інвазії у хворих з вестибулярною локалізацією показало, що метастази виявлені у 16 (53,33%) з 30 хворих з негативною інвазією та у в 50 (96,15%) з 52 хворих з позитивною. Серед хворих з метастазами при первинному зверненні, у 14 (31.8%) виявлено позитивну інвазію, у 30 (68.2%) - негативну. Серед хворих без ураження лімфовузлів, у 14 (87.5%) виявлена негативна інвазія, у 2 (12.5%) - позитивна. Серед хворих з метастазами, що з'явилися за час диспансеризації, у 2 (9.1%) виявлено негативну інвазію, у 20 (90.9%) - позитивну.

Результати проведених досліджень дозволили констатувати, що для появи реґіонарних метастазів у хворих на рак гортані мають певне прогностичне значення локалізація, поширення, характер росту пухлини, ступінь диференціації, ороговіння, кількість мітозів, ядерний поліморфізм, ступінь виразкування епітелію, ступінь та малюнок інвазії, лімфоплазмоцитарна інфільтрація, мікроваскулярна інвазія. Значення ступеня виразкування епітелію та лейкоцитарної інфільтрації первинної пухлини для прогнозування метастазів є сумнівним. Проте, жодний з них не міг служити як монофактор для прогнозу і, відповідно, визначення тактики лікування, а саме проведення профілактичного втручання на шляхи лімфовідтоку. Рівень прогностичного значення кожного з цих критеріїв при індивідуальному прогнозуванні метастазування неоднаковий, а сумарна їх величина не відповідає дійсній величині прогнозу. Тому важливим представляється оцінка значення кожного показника і на цій основі опрацювання інтегрального прогностичного коефіцієнта. Такий статистично-математичний аналіз провели за допомогою статистичних функцій в програмі "MS Excel 2003", що дало можливість розрахувати СПК.

Після визначення величини СПК у кожного пацієнта та співставлення його з фактором метастазування, хворих з голосовою локалізацією поділено на три групи ризику: І група з значенням СПК від -0,30 до +0,29, ІІ група – від +0,30 до +0,69, ІІІ група – +0,70 і вище. Рис 1.

Рис. 1. Крива появи метастазів у всіх первинних хворих на рак голосового відділу гортані відносно величини СПК.

Хворі І групи ризику в 98,0% не мали метастазів в шийні лімфовузли при первинному звернені та в післяопераційному періоді.

Хворі ІІ групи ризику в 50,0% та хворі ІІІ групи ризику в 92,59% мали метастази в реґіонарні лімфовузли при первинному зверненні, або вони розвинулися у них під час диспансерного спостереження після хірургічного лікування.

Серед 15 хворих, які поступили в стаціонар з наявними метастазами, СПК знаходився в діапазоні (+0,30) і вище. У більшості хворих цієї групи (10 осіб - 66,66%) СПК дорівнював (+0,70) і вище.

Визначення СПК у хворих на рак гортані голосового відділу, які поступили в стаціонар без наявних метастазів в шийні лімфовузли показало наступне. Рис 2.

Рис. 2. Значення СПК у хворих на рак голосового відділу без метастазів при первинному звернені (■ – хворі, у яких розвинулися метастази в процесі диспансеризації; □ - хворі, у яких метастази не розвинулися).

Серед 50 хворих І групи ризику лише в 1 особи (2,0%) в післяопераційному періоді розвинулися метастази. З поміж 27 хворих ІІ групи ризику метастази розвинулися в 11 осіб (40,74%). Серед осіб ІІІ групи ризику в 15 (88,23%) в післяопераційному періоді розвинулися метастази в шийні лімфовузли.

Відповідно до поділу пацієнтів з голосовою локалізацією, поділено хворих з вестибулярною на три групи ризику. Рис 3.

Рис. 3. Крива появи метастазів у всіх первинних хворих на рак вестибулярного відділу гортані відносно величини СПК.

Хворі І групи ризику в 28,57% (4 особи) мали метастази в шийні лімфовузли. У 10 осіб (71,42%), метастази не мали місця. Враховуючи достатньо високу частоту появи метастазів (28,57%) серед хворих з вестибулярною локалізацією раку гортані І групи ризику, з практичною метою ми додатково поділили цю групу на дві підгрупи. ІА підгрупа зі значенням СПК від -0,30 до 0,09 містить хворих без метастатичного ураження шийних лімфовузлів. Підгрупа ІБ зі значенням СПК від 0,10 до 0,29 містить хворих з метастазами в шийних лімфовузлах.

В 36 осіб (85,71%) ІІ групи ризику були метастази шийні лімфовузли при первинному зверненні або за час диспансерного спостереження після хірургічного лікування.

Хворі ІІІ групи ризику усі мали метастази в шийні лімфовузли.

Серед хворих, які поступили в стаціонар з наявними метастазами раку вестибулярного відділу гортані СПК знаходився в діапазоні (+0,40) і вище. У 50,0% осіб цієї групи, СПК дорівнював (+0,70) і вище.

Вивчення СПК у хворих на рак гортані вестибулярного відділу, які поступили в стаціонар без наявних метастазів в шийні лімфовузли показало наступне. Рис. 4.


 
 

Цікаве

Загрузка...