WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування м’ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер’єрного типу поліської м’ясної породи (автореферат) - Реферат

Формування м’ясної продуктивності у тварин створюваного крупноекстер’єрного типу поліської м’ясної породи (автореферат) - Реферат

Хімічний склад і якість яловичини. Дані про хімічний склад м'яса найдовшого м'яза спини наведено в табл. 11. Так, за вмістом вологи І дослідна та контрольна групи майже не різнилися між собою, і цей показник складав відповідно по групах 71,1 % та 71,4 %. Більше вологи містилось у найдовшому м'язі спини у тварин ІІІ групи – 72,4 %. За вмістом сухої речовини в м'ясі спостерігалась аналогічна картина: у І (дослідній) та ІІ (контрольній) групах її було майже порівну, відповідно 28,9 % і 28,6 %, а в ІІІ групі цей показник був нижчим на 1 % порівняно з контрольною.

Таблиця 11

Хімічний склад та калорійність найдовшого м'яза

спини, Хm, n=3

Показники

Групи

І

ІІ

ІІІ

Вода, %

71,10,4

71,40,5

72,40,4

Суха речовина, %

28,90,4

28,60,5

27,60,4

Протеїн, %

20,60,3

19,60,1

18,90,3

Жир, %

7,10,2

7,80,4

7,60,2

Зола, %

1,10,0

1,10,0

1,20,0

Калорійність 1 кг м'яса, ккал

1554,725,0

1578,642,2

1525,624,2

За даними хімічного аналізу калорійність м'яса в усіх групах була майже однаковою хоча калорійність м'яса у тварин контрольної групи була на 1,52 % та 3,36 % вищою порівняно з першою і третьою дослідними групами.

Економічна ефективність. Розрахунки економічної ефективності розведення молодняку поліської м'ясної породи, в тому числі крупного типу, для одержання високоякісної яловичини засвідчили його економічну вигоду завдяки високій енергії росту. Витрати кормів на 1 кг приросту в усіх групах від народження до 18-місячного віку становили 6,79 – 8,57 корм.од. у бугайців та 7,49 – 8,87 корм.од. у теличок. Вирощування тварин усіх груп виявилось рентабельним, але її рівень був найнижчим у тварин ІІІ групи (дрібний тип): у бугайців - 18,1 %, а в теличок - 14,1 %; найвищим - у молодняку І групи (крупний тип): у бугайців - 49,0 %, а в теличок - 35,1 % (табл. 12, 13).

Таблиця 12

Економічна оцінка ефективності вирощування бугайців різних типів

Показники

Одиниця виміру

Групи

І

ІІ

ІІІ

Абсолютний приріст за період вирощування

кг

519,2

459,1

411,1

Середньодобовий приріст за період досліджень

г

961,5

850,1

761,3

Собівартість 1 ц приросту живої маси

грн.

570,4

645,1

719,9

Реалізаційна ціна за 1 ц живої маси

грн.

850

850

850

Чистий прибуток від реалізації 1 ц живої маси

грн.

279,6

204,9

130,1

Одержано чистого прибутку від реалізації 1 гол.

грн.

1550,4

1001,9

573,1

Рентабельність вирощування

%

49,0

31,8

18,1

Таблиця 13

Економічна оцінка ефективності вирощування понадремонтних телиць різних типів

Показники

Одиниця виміру

Групи

І

ІІ

ІІІ

Абсолютний приріст за період вирощування

кг

389,8

356,1

329,6

Середньодобовий приріст за період вирощування

г

721,9

659,4

610,4

Собівартість 1 ц приросту живої маси

грн.

629,2

688,8

745,1

Реалізаційна ціна за 1 ц живої маси

грн.

850

850

850

Чистий прибуток від реалізації 1 ц живої маси

грн.

220,8

161,2

104,9

Одержано чистого прибутку від реалізації 1 гол.

грн.

929,3

621,7

373,9

Рентабельність вирощування

%

35,1

23,4

14,1

Отже, оплата корму приростами живої маси, витрати на вирощування піддослідних тварин, забійні якості та економічна ефективність підтверджують доцільність розведення тварин крупного типу.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано і практично розроблено схеми та цільові стандарти, які дозволяють на материнській основі поліської м'ясної худоби, використавши чистопородних бугаїв-плідників вихідної шаролезької породи, одержати крупний тип тварин в породі. При цьому вивчено інтенсивність масового, лінійного росту та витрат корму на одиницю продукції; досліджено забійні та м'ясні якості тварин створюваного крупного типу в поліській м'ясній породі, порівняно з існуючими середнім та дрібним типами за аналогічних умов вирощування та утримання у виробничих умовах.

1. Тварини створюваного крупного типу при достатньому забезпеченні об'ємистими кормами та нормованою даванкою концкормів, характеризуються такими продуктивними якостями: жива маса бугайців при народженні 35,3 кг, в 7 міс. – 232,1 кг, 12 – 391,5, 15 – 464,5 і 18 міс. – 554,5 кг; теличок – відповідно 31,1; 231,8; 329,1; 375,5; 420,9 кг, що більше у відсотковому відношенні порівняно із тваринами середнього типу, відповідно при народженні на 18,1 %, у 7 міс. – 6,9 %; 12 – 17,5; 15 – 12,7; 18 міс. – 13,4 % у бугайців та відповідно 5,1; 14,1; 11,4; 10,2; 9,1 % у теличок. У дрібного типу ці показники становили: в бугайців при народженні 20,1 %; 7 міс. – 11,9; 12 – 27,0; 15 – 21,7; 18 – 25,9 % , теличок 15,6; 21,0; 20,9; 20,5; 18,1 – відповідно. За цим показником у всі вікові періоди різниця між досліджуваними групами була достовірна (Р<0,05, Р<0,001).

2. Встановлено перевагу за лінійним ростом тварин створюваного крупного типу (висотою в холці, крижах, косою довжиною тулуба і заду, шириною, глибиною та обхватом грудей) над ровесниками середнього та дрібного типів (Р<0,05, Р<0,001). Аналогічна закономірність спостерігалась за індексами будови тіла: розтягнутості, збитості, перерослості, широтному і масометричному.

3. У тварин створюваного крупного типу забійний вихід складав – 65,3 %, вихід туші – 63,9, кісток – 15,3 %; середнього – 63,2; 61,6 та 15,0 %; дрібного – 61,8; 59,9 і 15,2 % відповідно. Найбільший вихід м'якуша був також у півтушах бугайців створюваного крупного типу – 82,1 %, в той час, як в інших типів він становив: середнього – 81,6 і дрібного – 80,9 %.

4. Найважчі шкури отримані від бугайців створюваного крупного типу – 42,1 кг; дещо легшими вони були у бугайців середнього типу – 39,1 кг і найменша маса їх була в бугайців дрібного типу – 36,7 кг.

5. Тварини крупного типу за вмістом загального білка, активністю ферментів переамінування (АСТ; АЛТ) переважали аналогів дрібного типу. Рівень природної резистентності у них також вищий, що підтверджується вищим вмістом у сироватці крові г-глобулінової фракції.

6. Розведення тварин створюваного крупного типу в поліській м'ясній породі в умовах малого Полісся західного регіону України є економічно вигідним. Рентабельність вирощування тварин вказаного типу до 18-місячного віку становить 35,1-49,0 %, що на 11,7-30,1 % вище порівняно з ровесниками середнього та дрібного типів, якими нині представлена порода.


 
 

Цікаве

Загрузка...