WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 1. У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі з розвитку методів вивчення потреби в лікарських засобах на основі персоніфікованого комп'ютерного аналізу та фармакоекономічної складової споживання протидіабетичних препаратів, що актуально для оптимізації лікарського забезпечення хворих на діабет в Україні.

 2. Узагальнено основні поняття, терміни та предмет дослідження діабетології, оброблено матеріали про етіологію, клінічну симптоматику, методи фармакотерапії та профілактику діабету для опрацювання інформаційного забезпечення фармацевтичної опіки хворих на діабет.

 3. Проведено аналіз світових тенденцій щодо вдосконалення лікарських засобів та лікарських форм для лікування діабету за 1920 – 2005 рр. Встановлені закономірності розвитку міжнародного та національного ринків протидіабетичних лікарських засобів. На початку ХХІ сторіччя із уведених в лікарську практику найбільш перспективним є використання генно-інженерних людських інсулінів, генно-інженерних аналогів інсуліну людини у картриджах, застосування шприц-ручок та інсулінових помп як пристроїв уведення інсуліну; використання комплексних пероральних гіпоглікемічних засобів, модифікованих форм гліклазиду, глімепіриду, репаглініду, розіглітазону. Для лікування НЦД - використання синтетичних аналогів антидіуретичного гормону у пероральних та інтраназальних лікарських формах. У найближчій перспективі для лікування ЦД - використання неін'єкційних форм інсуліну (інгаляційної форми інсуліну Exubera), та ін'єкційних неінсулінових препаратів.

 4. Проведено дослідження з визначення взаємозв'язку між якістю життя хворих на ЦД та можливістю застосування найбільш сучасних технологій лікування даного захворювання: малоінвазивних та неінвазивних приладів для контролю цукру в крові, безголкових інсулінових ін'єкторів, неін'єкційних форм інсуліну.

 5. Вивчено закономірності динаміки показників захворюваності та поширеності ЦД і НЦД за 1997-2004 рр. в Україні та у розрізі окремих регіонів: АР Крим, областей, м.Києва та м.Севастополя. Встановлено, що приріст поширеності ЦД в середньому по Україні складає 17,1%. Найвищі показники приросту у Тернопільській (65,2%) та Чернівецькій (61,8%) областях, а у Луганській обл. зафіксовано зменшення поширеності цього захворювання. Найвища відносна поширеність ЦД у 2004 році спостерігалась у Чернівецькій, Хмельницькій та Черкаській областях, найнижча - у Волинській обл. Приріст захворюваності ЦД за 1997-2004рр. у середньому по Україні становить 72,0%. Найвищий приріст захворюваності ЦД у Харківській (208,3%) та Миколаївській (172,8%) областях, найнижчий приріст – у Чернівецькій (9,7%), Сумській (19,0%) та Тернопільській (19,1%) областях. У 2004 р. показник виявлення хворих на ЦД 1 типу в Україні становить 19,4 на 100 тис. населення, що аналогічно середньосвітовим показникам. Відмічено збільшення рівня поширеності ЦД серед дітей від 0 до 14 років в середньому по Україні - з 50,2 до 65,5 випадків на 100 тис.населення (на 30,5%). Число хворих ЦД з ускладненнями залишається високим, у 2003 р. в Україні ускладнення зареєстровані у 40,3% хворих. Аналіз показників захворюваності та поширеності ЦД свідчить про стабільні тенденції до їх росту з одночасною діагностикою великої кількості важких ускладнень ЦД.

 6. Розроблено методику комплексного аналізу стану медичного та фармацевтичного забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет, для інтегрального вивчення таких показників: організаційна структура ендокринологічної служби регіону; абсолютні та відносні показники поширеності та захворюваності ЦД з врахуванням вікового фактору, а також їх динаміки; забезпеченості населення лікарями-ендокринологами, кількості ендокринологічних кабінетів та ендокринологічних ліжок та їх робота; методів діагностики та лікування діабету; забезпеченості хворих пристроями для введення інсуліну та контролю рівня цукру в крові; ускладнень ЦД; кількісного та асортиментного складу регіональних заявок на протидіабетичні препарати; коефіцієнту задоволення заявки на препарати інсуліну, в т.ч. його поквартальних показників. Методику апробовано в аналізі фактичного стану лікарського забезпечення хворих ЦД та НЦД у Тернопільській обл.

 7. Запропоновано концептуальну модель комп'ютерної бази даних "Споживання лікарських засобів хворими на діабет", пріоритетність створення якої захищено свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір Міністерства освіти та науки, Державного департаменту інтелектуальної власності, яка проблемно орієнтована на аналіз стану забезпечення хворих лікарськими засобами з вивченням джерел фінансування їх фармакотерапії. Теоретичний арсенал антидіабетичних препаратів структурований за фармакологічними групами, торговими назвами, даними про добову дозу, схему фармакотерапії, її вартість та джерело фінансування. При формуванні бази даних з 1996 р. по 2004 р. накопичена та оброблена інформація про індивідуальні показники споживання протидіабетичних лікарських засобів 1945 хворими ЦД та 7 хворими НЦД. Темпи росту фінансування випереджають темпи росту поширеності ЦД.

 8. Запропонована система визначення персональної потреби в лікарських засобах для хворих на діабет з наступною інтеграцією показників їх потреби на 100 хворих.

 9. Методом "вартість-ефективність" обгрунтовано фармакоекономічні параметри 17 практичних схем інсулінотерапії, які використовуються для лікування 112 хворих ЦД 1 типу; 10 практичних схем терапії пероральними гіпоглікемічними засобами - 857 хворих ЦД 2 типу; 2 практичних схем фармакотерапії НЦД, що застосовуються для лікування 7 хворих з одночасним порівняльним аналізом практичних та ідеальних схем лікування діабету.

 10. Визначено потребу в забезпеченні хворих лікарськими засобами для проведення фармакотерапії діабету за схемами з найвищим рейтингом ефективності. Вартість добової інсулінотерапії 100 хворих становить від 391 грн. за схемою Хумудар Р фл.+Хумудар Б фл. до 702 грн. за схемою Хумулін Р+Хумулін NPH. Вартість ідеальної схеми фармакотерапії Новорапід Пенфіл + Лантус у картриджах становить 1604 грн., що у 4,1 рази більше вартості схеми лікування вітчизняними препаратами інсуліну Хумудар Р + Хумудар Б у фл. Вартість річного курсу лікування пероральними гіпоглікемічними засобами на 100 хворих від 5880 грн. при використанні Манінілу у табл. по 5 мг до 21825 грн. при лікуванні Авандією у табл. по 4мг. При однакових експертних показниках ефективності для лікування 100 хворих Н-десмопресином спреєм 25 доз потрібно 253440 грн., Мінірином табл. по 0,2 мг - 715560 грн. на рік, тобто схема лікування Мінірином у 2,8 рази більш вартісна, ніж схема фармакотерапії Н-десмопресином. Обгрунтовано новий підхід для визначення потреби у лікарських засобах для лікування ЦД 1 типу, ЦД 2 типу та НЦД.

 11. Підготовлено, видано та впроваджено у навчальний процес і практичну діяльність аптечних закладів методичні рекомендації з проведення фармацевтичної опіки хворих ЦД при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек: інсуліну та його аналогів, пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів: похідних сульфонілсечовини (глібенкламід, гліпізид, гліквідон, гліклазид, глімепірид), бігуанідів (метформін), комбінованих препаратів (глібомет), інгібіторів -глюкозидази (акарбоза), меглітінідів (репаглінід, натеглінід), похідних тіазолідиндіону (розіглітазон).

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Бойко А.І. Шляхи оптимізації лікарського забезпечення хворих діабетом. Повідомлення І. Історія питанння // Фармацевтичний журнал.-2002.-№6.- С.91-100.

 2. Бойко А.І. Шляхи оптимізації лікарського забезпечення хворих діабетом. Повідомлення ІІ. Актуальний стан питання // Фармацевтичний журнал.-2003.-№1.-С.100-104.

 3. Бойко А.І. Порівняльний аналіз арсеналу лікарських засобів для лікування цукрового діабету в Україні, Великобританії та США // Фармацевтичний журнал.- 2003.-№2.- С.25-30.

 4. Бойко А.І. Аналіз стану та розробка моделі споживання протидіабетичних лікарських засобів // Фармацевтичний журнал.-2003.-№5.- С.21-27.

 5. Бойко А.І. Визначення потреби в лікарських засобах для лікування діабету // Фармацевтичний журнал.-2004.-№2.- С.13-29.

 6. Бойко А.І. Фармакоекономічний аналіз схем лікування цукрового діабету // Фармацевтичний журнал.-2004.-№5.- С.14-20.

 7. Бойко А.І. Фармацевтичні фактори, що визначають "якість життя" хворих на діабет // Вісник фармації.-2004.-№4.-С.49-52.

 8. Авторське свідоцтво №14329 Комп'ютерна програма "Споживання лікарських засобів хворими на діабет /А.І.Бойко, П.К.Рожанський /UA/.-10.10.2005. Особистий внесок: створення концептуального проекту, розробка, формування та редагування бази даних.

 9. Бойко А.І. Аналіз стану лікарського забезпечення хворих цукровим діабетом в Україні // Матеріали VII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених.- Тернопіль.- 2003.- С.243.

 10. Бойко А.І. Розробка комп'ютерної бази для аналізу індивідуального споживання лікарських засобів хворими // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Клінічна фармація: 10 років в Україні".- Харків.- 2003.- С.125.

 11. Бойко А.І. Фармакоекономічний аналіз протидіабетичних лікарських засобів для визначення потреби в них // Матеріали VIIІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених.- Тернопіль.- 2003.- С.215.

 12. Бойко А.І. Динаміка фармакоекономічних досліджень схем лікування діабету // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок".-Тернопіль.-2004.- С.436-437.

 13. Zaliska O.N. Bojko A.I. The cost of type-2 diabetes in Ukraine // Value in Health.-2004.-Vol.7, №6.- Abstracts ISPOR 7th Annual European Congress. Hamburg, Germany.-24-26 October.- P.736. Особистий внесок: проведено аналіз вартісних аспектів практичних схем лікування ЦД 2 типу в Україні.

 14. Бойко А.І. Методичні рекомендації з фармацевтичної опіки хворих цукровим діабетом при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек у навчальному процесі студентів // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених.- Тернопіль.- 2005.- С.252.

 15. Бойко А.І. Методичні рекомендації з фармацевтичної опіки хворих цукровим діабетом при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек // Львів, 2004.-30 с.

 16. Бойко А.І. Методика визначення потреби в препаратах інсуліну для лікування цукрового діабету / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр науково-медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи: Інформаційний лист.-К., 2004.-3 с.

 17. Бойко А.І. Методика визначення потреби в пероральних гіпоглікемічних лікарських засобах / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр науково-медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи: Інформаційний лист.-К., 2004.-2 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...