WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

При її створенні ми вважали за необхідне, щоб паспортна частина (включно з реєстраційним номером хворого) була повністю сумісна з аналогічною частиною Державного реєстру хворих ЦД - бази даних СИНАДІАБ (системою спостереження за діабетом).

Структура комп'ютерної бази даних "Споживання лікарських засобів хворими на діабет":

 • блок даних "Пацієнт" (рис.1) для кожного хворого, зокрема, містить наступні дані: тип діабету (цукровий діабет 1 типу, цукровий діабет 2 типу, нецукровий діабет, інший тип), з якого часу хворіє та проводить відповідну фармакотерапію, назву лікувально-профілактичного закладу та прізвище лікаря, а також дату введення даної інформації;

назва лікувально-профілактичного закладу, прізвище лікаря

прізвище, ім'я, по-батькові

тип діабету

ідентифікаційний код пацієнта

тривалість захворювання

дата народження

тривалість фармакотерапії

домашня адреса, телефон

Рис.1. Структура блоку "Пацієнт" комп'ютерної бази даних "Споживання лікарських

засобів хворими на діабет".

 • блок даних "Фармакотерапія" (рис.2) містить інформацію про:

  • теоретичний арсенал пероральних цукрознижуючих препаратів, у т.ч. за торговими назвами, даними про їх добову дозу та вартість добової дози;

  • теоретичний арсенал препаратів інсуліну, у т.ч. за торговими назвами, даними про добову дозу в одиницях дії, вартість 1 одиниці дії та кількість ін'єкцій на добу;

  • теоретичний арсенал препаратів для лікування нецукрового діабету, у т.ч. за торговими назвами, даними про їх добову дозу та вартість добової дози;

 • блок даних "Джерело фінансування" з варіантами: централізоване постачання, кошти місцевого бюджету, кошти фонду з виплати компенсацій і надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, гуманітарна і спонсорська допомога, самофінансування, комбіноване фінансування.

дієта

фармако-терапія

пероральний гіпоглікемічний лікарський засіб

препарат інсуліну

фармакотерапія

добова доза

препарат

добова доза

схема інсулінотерапії

добова доза

вартість добової дози

вартість добової дози

вартість добової дози

джерело фінансування фармакотерапії

Рис. 2. Структура блоку "Фармакотерапія" комп'ютерної бази даних "Споживання

лікарських засобів хворими на діабет".

Ця база даних дозволяє вводити, зберігати, обробляти та отримувати інформацію про споживання лікарських засобів хворими на діабет, що дозволяє аналізувати споживання ліків кожним пацієнтом, проводити експертний прогноз потреби на перспективу.

Модельоване середовище при побудові бази даних "Споживання лікарських засобів хворими на діабет" включає сукупність 1945 хворих з використанням інформації про них з 1996 року, початок функціонування - 2003 рік, всього: 23 торгових назви препаратів інсуліну, 14 пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів (21 торгова назва).

Апробація створеної нами комп'ютерної бази даних "Споживання лікарських засобів хворими на діабет" проведена на базі Чортківського району Тернопільської області.

Встановлено, що з 1996 року кількість хворих ЦД зросла від 1056 до 1945 осіб за рахунок хворих ЦД 2 типу (кількість хворих ЦД 1 типу протягом даного періоду залишалаcя стабільною). Приріст кількості хворих за період дослідження склав 84,2%. Ми вважали доцільним виділення в окремі групи дітей, підлітків, дорослих допенсійного віку та пенсіонерів за віком (окремо жінок та чоловіків). Для кожної вікової групи є суттєвою різниця у видах ЦД, якими вони хворіють, протидіабетичних ЛЗ, які використовуються для їх лікування, а також відрізняються джерела фінансування спожитих ними препаратів (кількість хворих, яким виплачується компенсація та надаються пільги як постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, виділена окремо). Значної динаміки питомої ваги окремих вікових груп у загальній кількості хворих ЦД за період дослідження не спостерігалося. Питома вага кількості хворих дітей коливалася у межах 0,3 – 0,5%, підлітків 0,3 – 0,4%, дорослих допенсійного віку 33 – 39%, жінок-пенсіонерів 32 – 40%, чоловіків-пенсіонерів 25 - 28%. За допомогою комп'ютерної бази даних ми диференційовано проаналізували всі існуючі джерела фінансування споживання лікарських засобів: централізоване постачання, кошти місцевого бюджету, кошти фонду по виплаті компенсацій і наданню пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, гуманітарна і спонсорська допомога, а також самофінансування.

У результаті нами була отримана відповідна модель фактичного фінансування протидіабетичної фармакотерапії одного хворого у динаміці за 1999-2004 рр. з встановленням пріоритетних джерел фінансування. Встановлено, що темпи росту фінансування випереджають темпи росту поширеності ЦД (рис.3).

Рис.3. Динаміка поширеності ЦД у Чортківському районі Тернопільської області та

фінансування їх фармакотерапії за період 1999-2004 рр.

Аналогічно проведено вивчення контингенту хворих НЦД та аналіз стану споживання ними препаратів, а також розроблено модель споживання лікарських засобів для лікування НЦД за період 1999-2004 рр.

Фармакоекономічний аналіз як інструмент прогнозування потреби в протидіабетичних лікарських засобах. Класичні дослідження з визначення потреби в протидіабетичних препаратах базувалися на статистичному прогнозі показників захворюваності та практично не враховували вартісних аспектів схем та курсів лікування. Але при існуючій у фармацевтичному ринку України високій інтенсивності оновлення арсеналу протидіабетичних ЛЗ, великій кількості препаратів-аналогів та генериків для раціонального лікарського забезпечення даного контингенту хворих за бюджетними і, в майбутньому, страховими коштами вимагається використання методів фармакоекономічного аналізу, що регламентовано "Державною програмою забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки", яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. №1162.

За допомогою розробленої бази даних "Споживання лікарських засобів хворими на діабет" ми провели фармакоекономічний аналіз схем лікування цукрового та нецукрового діабету за методом "вартість-ефективність".

При інтегруванні показників ефективності та безпечності лікарських засобів при лікуванні діабету застосовано метод моделювання, при якому використана інформація із доступних джерел літератури щодо ефективності даного протидіабетичного лікарського засобу чи схеми фармакотерапії в Україні, країнах СНД, східноєвропейських країнах, а також розвинутих державах Заходу. Одержана інформація була систематизована, доповнена даними експертних оцінок ефективності лікарських засобів лікарями-ендокринологами та визначений інтегральний рейтинг ефективності.

Із препаратів інсуліну найвищий рейтинг ефективності отримали: короткої та ультракороткої дії (Акрапід НМ, Хумулін, Хумалог, Новорапід, Хумодар Р, Фармасулін Н), середньої тривалості дії (Протафан НМ, Хумулін НПХ, Хумодар Б, Фармасулін НNP), комбінації короткої та середньої тривалості дії (Мікстард 30 нм, Хумулін М3 (30/70), Хумодар К 25, Фармасулін Н 30/70), тривалої дії (Лантус (інсулін гларгін)). Із пероральних цукрознижуючих препаратів найвищий рейтинг ефективності мають: метформін (Cіофор, Метформін, Метфогама), глібенкламід (Манініл), гліпізид (Мінідіаб), гліквідон (Глюренорм), гліклазид (Діабетон МR), глімепірид (Амарил), комплексні гіпоглікемічні засоби (Глібомет (глібенкламід+метформін)), репаглінід (Новонорм), розіглітазон (Авандія).

При проведенні аналізу було розроблено наступні моделі фармакотерапії:

 • практична модель;

 • ідеальна модель.

За даними довідника-посібника "Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів" (за редакцією Ю.М.Мостового, 2004) найкраще відтворює фізіологічну секрецію інсуліну комбінація швидкодіючого інсуліну Новорапіду (3 рази на день перед їжею) з безпіковим інсуліном Лантус (1 раз на день), тому дану схему лікування визначено нами як ідеальну модель фармакотерапії.

Практична модель включає наступні схеми:

Схема 1. Уведення двічі на добу інсуліну подовженої дії з додаванням простого інсуліну. Звичайно перед сніданком вводять 2/3 добової дози, а решту - перед вечерею. Співвідношення простого інсуліну і з подовженою дією найчастіше становить 1:3.

Схема 2. Використання дворазових (зранку та ввечері) ін'єкцій комбінованих препаратів інсуліну.

Схема 3. Проведення двократних ін'єкцій інсуліну середньої тривалості дії.

Нами проведено фармакоекономічний аналіз практичних схем лікування ЦД 1 типу, ЦД 2 типу та НЦД у динаміці за 2000-2004 рр. та розрахунок їх вартості для лікування одного хворого. При визначенні вартості схем інсулінотерапії та схем лікування пероральними гіпоглікемічними засобами враховувалась фактична ціна централізовано отриманих інсулінів, а для інших препаратів - мінімальна оптова ціна відповідного препарату за даними офіційного додатку-цінника до журналу "Провізор" з урахуванням граничних націнок на лікарські засоби для лікування у стаціонарних та амбулаторних умовах.


 
 

Цікаве

Загрузка...