WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету (автореферат) - Реферат

Уперше обгрунтовано використання елементів оцінки якості життя хворих на ЦД залежно від використання сучасних (інноваційних) лікарських форм протидіабетичних лікарських засобів.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дозволяють оптимізувати стан лікарського забезпечення діабетичних хворих в Україні.

На основі маркетингового аналізу антидіабетичних препаратів у динаміці за період від 20-х років ХХ сторіччя до початку ХХІ сторіччя виділено найбільш перспективні для фармацевтичного ринку України протидіабетичні лікарські засоби, у т.ч. в оригінальних лікарських формах.

Одержано результати аналізу фактичного стану лікарського забезпечення хворих на ЦД та НЦД у взаємозв'язку з показниками фінансування їх фармакотерапії. Запропонована методика аналізу фактичного стану лікарського забезпечення хворих на ЦД та НЦД дозволяє одержувати аналітичні дані про споживання антидіабетичних препаратів та фінансування відповідних схем фармакотерапії діабету.

Створена комп'ютерна база даних дозволяє уніфікувати індивідуальний облік хворих на ЦД та НЦД з постійним моніторингом якісних, кількісних та фінансових аспектів фармакотерапії, яку вони отримують.

Результати фармакоекономічного аналізу фактичного стану фармакотерапії ЦД та НЦД з одночасним порівняльним аналізом практичних та ідеальних схем лікування діабету можуть бути використані при створенні формулярного переліку антидіабетичних лікарських засобів.

Розроблені матеріали з проведення фармацевтичної опіки хворих цукровим діабетом при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек направлені на покращення комплаєнтності хворих на ЦД.

За підсумками досліджень створено:

 • комп'ютерну базу даних "Споживання лікарських засобів хворими на діабет" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Міністерства освіти та науки, Державного департаменту інтелектуальної власності від 10.10.2005р. №14329), яку визнано раціоналізаторською (свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького від 18.10.2005р. №1815) та впроваджено у роботу ендокринологічного кабінету поліклінічного відділення та міжрайонного ендокринологічного відділення Чортківської центральної комунальної районної лікарні (акт впровадження 24.03.2005 р.) і диспансерного ендокринологічного відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні (акт впровадження 19.10.2005 р.);

розроблено та впроваджено у практичну діяльність і навчальний процес такі матеріали:

 • інформаційний лист "Методика визначення потреби в препаратах інсуліну для лікування цукрового діабету" за № 165-2004, ухвалений Проблемною комісією "Фармація" МОЗ України і АМН України (протокол №33 від 19.05.2004 р.) використовується у практичній діяльності Львівської обласної аптечної корпорації, ВАТ "Рівнефармація", Львівського обласного ендокринологічного диспансеру та диспансерного ендокринологічного відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні, а також у роботі відділу фармацевтичного контролю управління охорони здоров'я Івано-Франківської обласної держадміністрації (акти впровадження відповідно 20.01.2005 р., 11.04.2005 р., 16.05.2005 р., 19.10.2005 р., 09.06.2005 р.);

 • інформаційний лист "Методика визначення потреби в пероральних гіпоглікемічних лікарських засобах" за №166-2004, ухвалений Проблемною комісією "Фармація" МОЗ України і АМН України (протокол №33 від 19.05.2004 р.) використовується у практичній діяльності Львівської обласної аптечної корпорації, ВАТ "Рівнефармація", Львівського обласного ендокринологічногодиспансеру та диспансерного ендокринологічного відділення Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні, а також у роботі відділу фармацевтичного контролю управління охорони здоров'я Івано-Франківської обласної держадміністрації (акти впровадження відповідно 20. 01. 2005 р., 11.04.2005 р., 16.05.2005 р., 19.10.2005 р., 09.06.2005 р.);

 • методичні рекомендації "Фармацевтична опіка хворих цукровим діабетом при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек" впроваджено у практичну діяльність аптечних об'єднань (товариств) у трьох регіонах, зокрема, у Львівській обласній аптечній корпорації, Хмельницькій обласній фірмі "Фармація", ВАТ "Рівнефармація" (акти впровадження відповідно 20.01.2004 р., 04.10.2004 р., 11.04.2005 р.) ; лікувальних закладів двох регіонів: Львівського обласного ендокриноголічного диспансеру та Тернопільського обласного ендокринологічного диспансерного відділення (акти впровадження відповідно 16.05.2005 р., 19.10.2005 р.); навчальний процес кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (акт впровадження 20.04.2005 р.), фармацевтичних відділень Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна, Чортківського державного медичного коледжу, Рівненського базового медичного коледжу (акти впровадження відповідно 12.05.2005 р., 11.10.2005 р., 20.10.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, подані у дисертації, отримані автором особисто:

 • проведено маркетинговий аналіз антидіабетичних лікарських засобів у динаміці за період від 20-х років ХХ сторіччя до початку ХХІ сторіччя з виділенням перспективних світових протидіабетичних препаратів відповідно до стандартизованих схем фармакотерапії діабету, які доцільно впроваджувати у фармацевтичний ринок України;

 • на основі проведеного аналізу показників динаміки захворюваності та поширеності діабету в Україні, а також у розрізі АР Крим, окремих областей, м.Києва та м.Севастополя розроблено методичні підходи до вивчення стану лікарського забезпечення хворих;

 • проаналізовано фактичний стан лікарського забезпечення хворих з різними формами діабету та розроблено модель споживання протидіабетичних лікарських засобів на визначену сукупність хворих з встановленням пріоритетних джерел фінансування їх фармакотерапії;

 • розроблено комп'ютерну базу даних "Споживання лікарських засобів хворими на діабет", пріоритетність створення якої захищено свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір Міністерства освіти та науки, Державного департаменту інтелектуальної власності;

 • проведено фармакоекономічний аналіз фактичного стану фармакотерапії цукрового та нецукрового діабету з одночасним порівняльним аналізом практичних та ідеальних схем лікування даних захворювань;

 • визначено потребу в забезпеченні хворих лікарськими засобами для проведення різних схем фармакотерапії діабету;

 • визначено взаємозв'язок між якістю життя хворих на цукровий діабет та можливістю застосування найбільш сучасних технологій його лікування;

 • розроблено методичні рекомендації з проведення фармацевтичної опіки хворих діабетом при відпуску протидіабетичних лікарських засобів з аптек.

З окремих питань автор співпрацював з вченими Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, лікарями-ендокринологами Чортківської центральної комунальної районної лікарні, інженерами-програмістами.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження висвітлювались автором на VII, VIIІ та ІХ Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих учених Тернопільської державної медичної академії імені І.Я.Горбачевського (Тернопіль, 2003, 2004), Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (Тернопіль, 2005), Міжнародній науково-практичній конференції "Клінічна фармація: 10 років в Україні" (Харків, 2003), науково-практичній конференції з міжнародною участю "Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок" (Тернопіль, 2004), VII Європейському конгресі "Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень" (Німеччина, Гамбург, 2004).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 17 працях, зокрема, у наукових фахових виданнях – 7 статей, авторське свідоцтво – 1, методичних рекомендацій – 1, інформаційних листів – 2 та 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях та конгресах.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів власних досліджень, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертація викладена на 236 сторінках машинопису, містить 29 таблиць (22 с.), 14 рисунків (8 с.), 4 додатків (64 с.). Список літератури містить 225 джерел, серед них – 88 іноземних авторів.

Основний зміст роботи

Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку протидіабетичних лікарських засобів в кінці ХХ і на початку ХХІ сторіччя. Фармацевтична складова маркетингового аналізу базується на вивченні специфіки конкретних захворювань, підходів та методів лікування, арсеналу лікарських засобів з встановленням відповідних тенденцій розвитку. Тому, перш за все, проаналізовано специфічні аспекти діабету як захворювання, шляхи його фармакотерапії та вивчено дотримання в Україні вимог ВООЗ щодо стандартів термінології, класифікації та діагностики ЦД та НЦД. Встановлено, що методологія лікування діабету в Україні відповідає світовим стандартам. Опрацьовані дані з профілактики діабету, симптоматики предіабету та діабету, супутніх захворювань, механізму лікування є актуальними при підготовці матеріалів інформаційного забезпечення фармацевтичної опіки хворих на діабет.


 
 

Цікаве

Загрузка...