WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика) (автореферат) - Реферат

Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика) (автореферат) - Реферат

Клініко-психопатологічні особливості

Група НАП

Група порівняння

Достовірність

Параноїдний синдром

41%

46%

p>0,05

Галюцинаторно-параноїдний синдром

27%

44%

p<0,05

Депресивно-параноїдний синдром

32%

10%

p<0,001

Психічні автоматизми

31%

54%

p<0,05

Деперсоналізація-дереалізація

23%

8%

p<0,01

Кататонічні включення

16%

29%

p>0,05

Обсесивно-компульсивна симптоматика

24%

14%

p>0,05

Патологічні зміни особистості

21%

16%

p>0,05

Депресивно-параноїдний синдром в групі НАП зустрічався вірогідно частіше (32%, p<0,001).Його особливість полягала в тому, що поряд з маревною фабулою релігійної тематики у хворих виникала потреба в "спокуті гріха, провини" шляхом нанесення самоушкоджень, які зазвичай були легкого ступеню тяжкості. У хворих групи порівняння депресивно-параноїдний синдром (10%) характеризувався маренням відношення з помірно депресивним фоном настрою.

Обсесивно-компульсивні прояви (24%) характеризувалися в одних випадках нав'язливими ідеями, уявленнями про акт самодеструкції, а в частині випадків самоушкодження використовувалися як захисний ритуал. У групі порівняння переважали прояви нав'язливихдумок нейтрального змісту (14%).

В основній групі у пацієнтів поряд з негативізмом та каталептичними симптомами спостерігалися кататонічні включення у вигляді стереотипових аутоагресивних дій (розчухування шкіри, вискубування волосся тощо) та імпульсивних кататонічних „вибухів" з НАП (16%). Серед хворих групи порівняння були наявні такі кататонічні симптоми, як парамімії, манерність, фіксації поз (29%).

Слід зазначити важливу роль патологічних змін особистості в розвитку НАП. На тлі психопатоподібних змін особистості зізростанням внутрішньої напруженості й афекту та на їх висоті у хворих виникали аутоагресивні „спалахи" з деперсоналізаційним компонентом, прояв якого у цій групі був вірогідно частіше, ніж у групі порівняння (23%, p<0,01). На відміну від основної групи, в групі порівняння хворі більш часто вдавалися до гетероагресивних дій та висловлювань.

За ознакою психопатологічної обумовленості НАП, нами буловиокремлено 5 основних клініко-психопатологічних варіантів НАП: маревний – 28%, галюцинаторний - 24%, компульсивний – 21%, афективний – 14%, кататонічний – 13% від загальноїкількості хворих основної групи (рис.1).

Рис.1.Розподіл варіантів НАП в основній групі.

Особливості симптоматики,яка домінувала в генезі самоушкоджень при окремих варіантах НАП та характер реалізації аутоагресивних дій наведені в таблиці 2. При маревному варіанті (28% від загального числа хворих основної групи) факторами виникнення були маревна фабула з домінантою релігійного компонента або маревні ідеї провини, гріховності. В окремих випадках аутоагресивна поведінка реалізовувалася хворими з маніпулятивною метою в межах окремої маревної настанови. При цьому варіанті НАП внаслідок самопоранень була характерною загроза життю або ризик фізичної інвалідизації пацієнта. При галюцинаторному варіанті (24% від загального числа хворих основної групи) факторами виникнення самоушкоджень були вербальні імперативні галюцинації. При цьому варіанті НАП, як і при маревному, внаслідок самопоранень була характерною висока загроза життю або ризик фізичної інвалідизації пацієнта.

Таблиця 2.

Клініко-психопатологічна характеристика варіантів самоушкоджень у хворих на параноїдну шизофренію

Клініко-психопатологічнийваріант самоушкодження

Симптоматика, яка домінувала в генезі самоушкодження

Характер НАП

Маревний

особливості маревної фабули, маніпулятивна поведінка на тлі маревної настанови

аутоагресія як прямий наслідок продуктивної психосимптоматики

Галюцинаторний

галюцинаторні імперативи

Компульсивний

обсесивно-компульсивна

ритуалізовані дії

Афективний

патологічні зміни особистості, виражена тривожна (стан ажитації)

імпульсивні, неконтрольовані дії

Кататонічний

кататонічна симптоматика

стереотипові дії, „просектична" кататонія

При компульсивному варіанті НАП (21% від загальноїкількості хворих основної групи) поряд з галюцинаторно-параноїдною симптоматикою простежувалися обсесивно-компульсивні прояви, які відповідали за виникнення аутоагресивних тенденцій та дій. Самоушкодження при цьому варіанті мали характер дій, які повторюються та є ритуалізованими, виникали вони на тлі дисморфоманічних нав'язливостей, проявів. Переважали ушкодження середнього ступеню тяжкості.

При афективному варіанті НАП (14% від загального числа хворих основної групи) найбільш частими симптомами були порушення настрою у формі дисфорії, стани гніву з гетероагресивними тенденціями, явища деперсоналізації та дереалізації. На висоті афективної напруженості з'являлася неконтрольована афективна розрядка в формі імпульсивних самоушкоджень. Ступінь тяжкості пошкоджень внаслідок НАП при цьому варіанті коливався від незначних до погрожуючих життю пацієнта.

При кататонічному варіанті НАП (13% від загального числа хворих основної групи) підгрунтям для аутоагресивних дій були кататонічніпрояви(стереотипні дії на фоні негативізму, негативізму таімпульсивні дії на фоні кататонічного збудження) на тліпровідної галюцинаторно-параноїдної симптоматики. Такі самоушкодження не відрізнялися складною структурою та неодноразово повторювалися протягом коротких проміжків часу. Самоушкодження при кататонічному варіанті НАП зазвичай мали поверхневий характер, легкий ступінь тяжкості.

За швидкістю розвитку несуїцидальної аутоагресивної поведінки виокремлено 3 основні типи формування: гострий, підгострий та поступовий (таблиця 3).

Таблиця 3.

Типи формування несуїцидальної аутоагресивної поведінки

Типи формування НАП

Варіант НАП

Маревний

Галюцинаторний

Компульсивний

Афективний

Кататонічний

Гострий

10,7%

58,3%

-

85,7%

23%

Підгострий

-

41,6%

28,6%

14,3%

54%

Поступовий

89,3%

-

71,4%

-

23%


 
 

Цікаве

Загрузка...