WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

Оцінка стану здоров‘я дітей у віці від 1 до 5 років з урахуванням показників адаптивності організму (автореферат) - Реферат

Враховуючи на те, що відсоткові показники вмісту цих клітин змінені не були, розглядати ізольоване зниження абсолютного цитозу у здорових дітей як прояв імунної недостатності не було приводу, однак це дозволило припустити можливість зміщення „зони норми", зменшення абсолютних значень імунних клітин для даної генеральної сукупності, в якій спостерігається напруження неспецифічної ланки імунітету.

Математичні розрахунки на підставі порівнянь вибіркового середнього та середньоквадратичного відхилення з відомими математичними очікуваннями та дисперсією, дозволили з 95% вірогідністю стверджувати, що зона математичного очікування („зона норми") зміщена до значень, визначених експериментально. В середньому зменшення нормативних значень відбулось в 2,1 рази. Відповідно, для клітин натуральних кілерів (CD16+) був запропонований коефіцієнт перерахунку 2,1. Розрахункові значення клітин натуральних кілерів становлять 21543 клітин у мм3. Отримані дані є вірогідними для визначеної популяції, та можуть бути запропоновані до вжитку для дітей в віці від 1 до 5-ти років, що мешкають в м.Києві.

Таблиця 1 - Вміст імунних клітин дітей віком від 1 до 5 років І та ІІ груп здоров'я (загальна група), що мешкають в м. Києві.

Показник

Вміст клітин

абс.ч.

%

За даними літератури (А.В.Мазурин, И.В.Воронцов, 2000)

За даними автора в загальній групі

За даними літератури (А.В.Мазурин, И.В.Воронцов, 2000)

За даними автора в загальній групі

CD3+

2400147

1139160٭

65,04,0

57,19,0

CD4+

1400 200

533144٭

35,05,0

30,47,0

CD8+

1150 191

520 74٭

30,05,0

30,07,0

CD16+

400 100

465100

10,03,0

20,03,0٭

CD22+

1000 166

600100٭

24,04,0

25,06,0

Примітка ٭ - р<0,05 – достовірність різниці між даними літератури та за даними автора

Гетерогенність показників вмісту імунних клітин всередині загальної групи значно зменшується при розподілі за наявністю у дітей певної аномалії конституції (таблиці 2,3), що засвідчує неоднорідність групи „практично здорових" дітей, та підтверджує необхідність індивідуального та динамічного підходу при оцінці імунного статусу дитини.

Таблиця 2 – Вміст імунних клітин у дітей з аномаліями, та без аномалій конституції (абс.ч).

Показник

Групи дітей

з алергічним діатезом

з лімфатичним діатезом

з нервово-артритичним діатезом

без аномалій конституції

CD3+

937 50

1092 117

1385 41٭

943 55

CD4+

693 97٭

527 75

614 42

596 98

CD8+

444 46

526 46 ٭

587 49٭

449 37

CD16+

384 68

525 78٭

441 57

442 98

CD22+

566 47

645 97

627 76

616 68

Примітка ٭ - р<0,05 – достовірність різниці між показником у дітей з певною аномалією конституції та без діатезу.

При аналізі відносних показників клітинного імунітету у дітей з діатезами та без, для дітей з алергічним діатезом характерними були вищі значення CD4+ клітин, відповідно, вищим був імунорегуляторний індекс. Для дітей з лімфатичним діатезом більш характерними були значення CD8+ біля нижньої межі норми, та схильність до підвищення кількості CD22; імунорегуляторний індекс мав нижні межові значення: від 0,7 до 1,2. Схильність до підвищення рівня CD16+ клітин спостерігалась в усіх вищезазначених групах.

Таблиця 3 –Вміст імунних клітин у дітей з аномаліями, та без аномалій конституції (%).

Показник

Групи дітей

з алергічним діатезом

з лімфатичним діатезом

з нервово-артритичним діатезом

без аномалій конституції

CD3+

54,03,11

56,106,04

58,025,36

49,076,07

CD4+

30,05,05

29,024,32

31,874,50

28,115,04

CD8+

25,06,21

33,034,22

24,875,40

23,754,56

CD16+

18,14,21

20,123,21

17,285,04

18,094,43

CD22+

23,114,02

24,003,47

25,074,18

24,415,09

Примітка ٭ - р<0,05 – достовірність різниці між показником у дітей з певною аномалією конституції та без діатезу.

Результати вивчення показника апоптозу засвідчили, що у дітей до трьох років абсолютна та відносна кількість клітин з маркерами апоптозу вища, ніж у дітей від 3-х до 5-ти років - 18055 (228%) та 13245 (176) відповідно, однак не виходить за верхню межу зони норми – від 10 до 30% у відносних числах, та від 50 до 250 клітин в 1 мл3 в абсолютних значеннях. Подібні тенденції скоріш за все є проявом адаптації дитячого організму до умов зовнішнього середовища та не можуть розцінюватись як фактор ризику виникнення патологічного процесу.

Аналіз показників гуморального імунітету виявив підвищення рівнів IgA у дітей у віці від 1 до 3-х років. Враховуючи на те, що синтез IgA є тимус-незалежним, це також можна розглядати як прояв напруження неспецифічних захисних механізмів, а тенденцію до низьких значень імуноглобуліну G, як свідчення відносної гіпореактивності систем противірусного та антибактеріального захисту (таблиця 4).

Відповідно аналіз стану імунної системи виявив напруження систем неспецифічної імунної відповіді на тлі схильності до гіпореактивних імунних реакцій. Подібний стан імунної відповіді не є фізіологічним для дитячого віку, що може сприяти ранньому формуванню функціональних зрушень. Отримані результати узгоджуються з даними, отриманими при вивченні адаптивних реакцій дітей за формулою крові.

Таблиця 4 - Вміст імуноглобулінів у дітей віком від 1 до5 років І та ІІ груп здоров'я (загальна група), що мешкають в м. Києві (г/л).

Показник

Групи дітей

до 3-х років

від 3 до 5 років

За даними літератури (А.В.Мазурин, И.В.Воронцов, 2000)

За даними автора

За даними

Літератури (А.В.Мазурин, И.В.Воронцов, 2000)

За даними автора

IgA

0,80,5

1,00,5٭

0,90,6

1,00,5

IgG

9,4 3,5

5,3 1,2

7,8 3,8

6,51,8

IgM

0,860,4

1,50,2

0,830,45

1,50,2

Примітка: ٭ - р<0,05 – достовірність різниці між даними літератури та за даними автора

Паралельне вивчення рівнів ТТГ та кортизолу (98 дітей) підтвердило, що залежно від типу адаптивної реакції концентрації гормонів змінюються: так для реакції тренування були характерними найнижчі значення кортизолу та найвищі ТТГ, з подальшим збільшенням вмісту кортизолу та зниженням ТТГ із зміною типу адаптивної реакції на „вищій". Різниця між значеннями кортизолу та ТТГ для кожного типу адаптивної реакції не була достовірною (рисунок 1).

Результати дослідження вмісту ІЛ-6 в сироватці крові (98 дітей), роль якого в регуляції адаптивних реакцій загальновизнано, за що останнім часом він отримав назву „гормон адаптації", засвідчили, що його середній рівень становив 205,3125 ОД/мл, тобто в 4 рази перевищував нормативний ( 0-50 ОД/мл ). Гетерогенність середніх значень ІЛ-6 у загальній групі побудила нас до пошуку розподілу, при якому дисперсія була б меньшою. Так, було встановлено рівень ІЛ-6 залежно від типу адаптивної реакцій: він був найнижчим для реакції тренування та поступово підвищувався із переходом до більш „високих" типів реакцій. Достовірних змін рівню ІЛ-6 залежно від віку дітей виявлено не було.

При розподілі груп за наявністю елементів напруження в адаптивних реакціях було отримано достовірно вищі значення ІЛ-6 у дітей, в яких адаптивні реакції перебігали негармонійно (гармонійні адаптивні реакції: 5015 мкОД/мл; напружені адаптивні реакції: 20550 мкОДмл), дисперсія всередині груп зменшилась. Напруження адаптивної реакції визначали за вмістом в формулі крові еозинофілів, моноцитів та паличкоядерних нейтрофілів. Відповідно було проаналізовано кореляційні зв'язки між ІЛ-6 та кожним з цих показників, які виявились середньої сили та мали різні напрямки.


 
 

Цікаве

Загрузка...