WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при зміні імунного статусу (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при зміні імунного статусу (автореферат) - Реферат

У дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова задача - вивчені морфофункціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів після тимектомії (модель імунодефіцитного стану) та введення циклоферона (індуктора ендогенного інтерферонгенеза).

1. При зміні імунологічної реактивності організму різної спрямованості, індукованої тимектомією та циклофероном, відбувались морфофункціональні зміни слизової оболонки шлунка, найбільш виражені при тимектоміі. Виразність та ступінь цих змін залежали від віку тварин і термінів спостереження.

2 Після тимектомії у тварин статевонезрілого вікового періоду виникали зміни структурно-функціонального стану слизової оболонки шлунка, найбільш виражені на 90 добу. Виявлено зміну кількісних співвідношень екзокриноцитів фундальних залоз убік зменшення парієтальних клітин на 31% (p<0,01) та підвищення індексу співвідношення головних і парієтальних клітин до 2,2. У парієтальних клітинах відбувалось зменшення площі перетину й діаметра ядер відносно контролю на 30% та 14% (p<0,001), тоді як у головних клітинах зміни були менш виражені. Відмічені зміни з боку імунокомпетентних клітин, які виявлялися у зменшенні кількості міжепітеліальних лімфоцитів на 62,5% (р<0,001) і плазмоцитів на 14%, розмірів їхньої площі перетину та діаметра. Виявлені зміни свідчать про зниження функціональної активності парієтальних та імунокомпетентних клітин слизової оболонки шлунка.

3. У тварин статевозрілого вікового періоду при імунодефіцитному стані, індукованому тимектомією, виражені зміни структури слизової оболонки шлунка виявлені на 15 добу після впливу. Найбільші структурні зміни зазнавали головні клітини фундальних залоз, також відзначено зменшення їхньої кількості на 19% (р<0,05) та індексу співвідношення головних і парієтальних клітин до 0,9. В ультраструктурі головних клітин виявлені зміни характерні для клітин зі зниженою білокпродукуючою функцією. Максимальне відхилення стосовно контролю у бік зменшення кількості міжепітеліальних лімфоцитів на 33% і плазмоцитів на 18% (p<0,05) відзначено на 30 добу. Ультраструктурні зміни міжепітеліальних лімфоцитів відповідали зниженню активності місцевої імунної системи слизової оболонки шлунка.

4. У тварин періоду старечих змін після тимектомії максимальні структурні зміни слизової оболонки шлунка відзначались на 30 добу. Виявлено превалювання парієтальних клітин у фундальних залозах, зменшення індексу співвідношення головних та парієтальних клітин до 0,9. В однаковій мірі структурні зміни відмічались у парієтальних та головних клітинах. Зменшувались щодо контролю площа перетину та діаметр ядер головних клітин відповідно на 24% і 13% (р<0,001), площа та діаметр ядер парієтальних клітин - на 43% і 23%. Відзначено зменшення кількості міжепітеліальних лімфоцитів на 33% (p<0,05), зниження розмірів площі перетину їхніх ядер на 33% (p<0,05) та діаметра на 40%, зменшення кількості плазмоцитів на 24%, що супроводжувалось зниженням каріометричних показників. Виявлені зміни свідчили про пригнічення функціональної активності екзокриноцитів, а також клітин місцевої імунної системи слизової оболонки шлунка.

5 У тварин статевонезрілого вікового періоду після введення циклоферона спостерігалось збільшення кількості як головних клітин фундальних залоз на 126% (р<0,001) на 15 добу, так і парієтальних клітин на 55% (р<0,05) на 90 добу стосовно контролю. Індекс співвідношення головних та парієтальних клітин зберігався в межах 1-2, що свідчило про стабільний функціональний стан слизової оболонки шлунка. Поряд з цим відзначено збільшення площі ядер головних клітин на 15% (р<0,05), площі та діаметра ядер парієтальних клітин на 30% і 18% (р<0,05), що характерно для клітин з підвищеною функціональною активністю. Відзначено також збільшення кількості міжепітеліальних лімфоцитів на 132% (р<0,05) і плазматичних клітин на 161%.

6 У тварин статевозрілого вікового періоду після курсу циклоферона в фундальних залозах відзначалось збільшення кількості парієтальних клітин на 45% (p<0,01) і головних клітин на 76% (p<0,001) на 15 добу зі збереженням індексу співвідношення головних та парієтальних клітин у межах контрольних показників. Функціональна активність парієтальних та головних клітин була підвищеною, що підтверджувалось результатами ультраструктурного дослідження. Підвищення кількості міжепітеліальних лімфоцитів на 106% (p<0,05, 15 доба) і плазматичних клітин на 67% (7 доба), зміни ультраструктурних характеристик міжепітеліальних лімфоцитів свідчили про активацію місцевої імунної реакції слизової оболонки шлунка в більш ранній термін, на 7 добу.

7 У тварин періоду старечих змін застосування циклоферона викликало збільшення кількості головних клітин на одиницю фундальних залоз з максимальним відхиленням від контролю на 42% (p<0,001) на 90 добу та парієтальних клітин на 30% (р<0,05) на 30 добу. Зниження морфометричних показників міжепітеліальних лімфоцитів (кількості до 56%, p<0,05) на ранніх термінах спостереження та підвищення кількості плазматичних клітин на 90% на 30 добу, що супроводжувалось зниженням каріометричних показників, указувало на ослаблену місцеву імунну реакцію слизової оболонки шлунка.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Як імунодепресія, так і імуностимуляція організма супроводжуються морфофункціональними змінами СОШ, у зв'язку з чим необхідно контролювати Ії стан у лікувальній практиці при зміні імунного статусу.

2. При оперативному видаленні тимуса за показниками необхідно звертати увагу на стан функції слизової оболонки шлунка, який, можливо, буде необхідно коректувати.

3. Виявлені в ході роботи вікові особливості морфології СОШ при імуностимуляції свідчать про посилення проліферативної активності структурних компонентів, найбільш вираженої в періоді старіння. У зв'язку з цим необхідно з обережністю призначати імуностимулюючі препарати в цьому віковому періоді.

4. Отримані дані можна рекомендувати до використання в науковій і практичній роботі гістологів, імунологів, терапевтів, хірургів, педіатрів, онкологів, геронтологів та інших фахівців, у практиці яких зустрічаються захворювання, що супроводжуються порушеннями імунологічного статусу.

СПИСОКОПУБЛІКОВАНИХПРАЦЬЗАТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

 1. Андрушенко В.В. Иммуноморфологические сдвиги в слизистой оболочке желудка крыс при различных иммунных состояниях // Український морфологічний альманах. -2004 .– Т. 2, № 1. – С.19 -23.

 2. Андрушенко В.В. Особенности реакции главных гландулоцитов слизистой оболочки желудка у тимэктомированных крыс // Український медичний альманах. -2004. – Т. 7, №6. – С.9 – 12.

 3. Андрушенко В.В. Применение циклоферона при гастродуоденальной патологии (обзор литературы) //Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. – Київ – Луганськ, 2004. – Випуск 11. – С.174 – 180.

 4. Андрушенко В.В. Ультраструктурная характеристика париетальных гландулоцитов слизистой оболочки желудка при тимэктомии // Український медичний альманах. – 2005. – Т.8, №1. – С.7 – 9.

 5. Андрушенко В.В. Морфофункциональное исследование иммунокомпетентных клеток слизистой оболочки желудка крыс после тимэктомии // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. – Київ – Луганськ, 2005.- Випуск 12. – С. 195 – 201.

 6. Андрушенко В.В., Федченко С.Н. Динамика и особенности развития структурно – функциональных изменений секреторних гландулоцитов желудка крыс в онтогенезе // Наукові праці І Межрегіональної конференції молодих вчених: студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів "Актуальні питання біології та медицини". –Луганськ: Альма – Матер, 2003. – С. 18 – 20. (Здобувачем проведено експериментальне та морфологічне дослідження, статистична обробка результатів та їх наукова інтерпретація).

 7. Андрушенко В.В. Морфологические особенности слизистой оболочки желудка крыс в онтогенезе при применении циклоферона // Наукові праці ІІ Міжрегіональної конференції молодих вчених: студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів "Актуальні питання біології та медицини". – Луганськ: Знания, 2004. – С. 11 – 13.

 8. Федченко С.Н., Андрушенко В.В. Ультраструктурные особенности секреторных гландулоцитов желудка крыс при применении циклоферона //Матеріали всеукраїнської науково – практичної конференції студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології". – Донецьк,2004. – С.175 – 176. (Здобувачем проведено експериментальне та ультраструктурне дослідження, обробка результатів та їх наукова інтерпретація).

 9. Андрушенко В.В. Ультраструктурні особливості лімфоцитів слизової оболонки шлунка пацюків при впливі циклоферону // 8-й міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених приурочений до 150 – ліття від дня народження І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С.217.

 10. Федченко С.Н., Андрушенко В.В. Молекулярно – генетические аспекты реакции эндокринных клеток желудка крыс при введении циклоферона // Тр. ІІІ съезда генетиков и селекционеров "Генетика в ХХІ веке: современное состояние и перспективы развития". – М., 2004. – Т. І. – С.62. (Здобувачем проведено експериментальне та ультраструктурне дослідження, обробка результатів та їх наукова інтерпретація).

 11. Андрушенко В.В. Ультраструктурная характеристика главных гландулоцитов в условиях первичного иммунодефицита // Матеріали до ІІ Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених. – Вінниця, 2005. – С. 16 – 17.

 12. Андрушенко В.В., Федченко С.Н. Морфофункциональная характеристика слизистой оболочки желудка в условиях первичного иммунодефицита // Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 200-річчю з дня заснування Харківського державного медичного університету "Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині". – Харків, 2005. – С.5. (Здобувачем проведено експериментальне та морфологічне дослідження, статистична обробка результатів та їх наукова інтерпретація).

 13. Андрушенко В.В. Ультраструктурные особенности клеток покровно-ямочного епителия слизистой оболочки желудка крыс при иммуностимуляции // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини". – Суми,2005. – С.27 – 28.

 14. Андрушенко В.В. Электронномикроскопическое строение клеток покровно – ямочного эпителия слизистой оболочки желудка крыс после тимэктомии в эксперименте // Матеріали ІІІ міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих вчених. – Ужгород: "Іва профі", 2005. – С. 43.


 
 

Цікаве

Загрузка...