WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Ефективність модифікованого способу пневматичної дислокації в лікуванні субмакулярних крововиливів (автореферат) - Реферат

Ефективність модифікованого способу пневматичної дислокації в лікуванні субмакулярних крововиливів (автореферат) - Реферат

6. Красновид Т.А., Родин С.С., Асланова В.С., Драгомирецкая Е.И. Возможность индивидуального прогноза оптического результата при пневматической дислокации субмакулярных кровоизлияний // Офтальмологический журнал. – 2005. - № 3. – С. 32 –35.

Пошукувачем виконано повне офтальмологічне обстеження усіх хворих та хірургічне лікування 30 хворих із СМК (82 % усіх випадків), проаналізовані отримані результати, на основі яких сумісно с наук. спів. Драгомірецькою О.І. розроблено математичну модель індивідуального прогнозу оптичного результату при застосуванні модифікованого автором способу пневматичної дислокації.

7. Пат. № 55160А Україна, МПК А61F9/007. Спосіб хірургічного лікування субмакулярних крововиливів. Логай І.М., Красновид Т.А., Родін С.С., Асланова В.С. - № 2002075679; Заявл. 10.07.02; Опубл. 17.03.03; - Бюл. № 3. – С. 4.37-4.38.

Пошукувачеві належить ідея модифікації способу пневматичної дислокації при СМК різної етіології шляхом інтравітреального введення перфторпропану без тканинного активатору плазміногена та дотриманням в післяопераційному періоді положення голови хворого нахилене вперед під кутом 45є.

8. Логай И.М., Родин С.С., Асланова В.С. Новый метод лечения субмакулярных кровоизлияний // Тези доповідей Х з'їзду офтальмологів України. – Одеса, 2002. – С. 140.

Пошукувачем проведено повне офтальмологічне обстеження та клінічні спостереження усіх хворих, хірургічне лікування у 80 % та проаналізовані отримані результати.

9. Логай І.М., Красновид Т.А., Родін С.С., Асланова В.С. Нові можливості лікування субмакулярних крововиливів // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми офтальмології". – Дніпропетровськ, 2002. – С. 88-89.

Пошукувачем проведено повне офтальмологічне обстеження усіх хворих, виконано хірургічне ввтручання 6 хворим із СМК та здійснено постійне спостереження хворих в ранні та відаленні строки.

10. Rodin S., Aslanova V. Management of submacular hemorrhage with pneumatic displacement // Тези IV Українсько-Польської конференції з офтальмології. – Київ, 2003. – С. 118-119.

Пошукувачем проведено повне офтальмологічне обстеження 18 хворих із СМК різної етіології, виконано хірургічне лікування в 15 випадках (81 %) та проведено спостереження хворих в ранні і віддаленні строки, проаналізовані отримані результати.

11. Rodin S., Aslanova V. Pneumatic displacement of submacular hemorrhage without TPA // ХIII Genoa-Odessa Meeting "Complications in Ophthalmological Surgery: Prevention and Treatment".- Final Scientific Program and Abstract Book. – Brescia (Italy), 2003. – P. 33.

Пошукувачем виконано хірургічне лікування в 9 випадках (82 %) та спостереження за усіма 11 хворими із СМК травматичної етіології.

12. Родин С.С., Асланова В.С. Современные возможности лечения субмакулярных кровоизлияний // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок офтальмопатології". – Дніпропетровськ, 2003. – С. 63-64.

Всім хворим пошукувачем були проведені обстеження в до- та післяопераційному періоді та в 9 випадках (82 %) було проведено хірургічне лікування, а також проведені аналіз та оцінка отриманих результатів.

13. Родин С.С., Асланова В.С. Пневматическая дислокация субмакулярных геморрагий без тканевого активатора плазминогена // Тези доповідей ювілейної науково-практичної конференції офтальмологів з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю кафедри та клініки очних хвороб. – Одеса, 2003. – С. 168-169.

Пошукувачем проведено повне офтальмологічне обстеження всіх хворих із СМК травматичної етіології та виконано хірургічне лікування шляхом пневматичної дислокації в 82 % випадків. Пошукувачем проведені клінічні спостереження всіх хворих в безпосередні та віддалені строки лікування та аналіз отриманих результатів.

14. Родин С.С., Красновид Т.А., Асланова В.С. Oпыт лечения больных с субмакулярными кровоизлияниями различной этиологии // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Нове в офтальмології", присвяченої 130-річчю з дня народження академіка В.П.Філатова. – Одеса, 2005. – С. 201-202.

Пошукувачем виконано хірургічне лікування 30 хворих із СМК (82 % усіх випадків), повне офтальмологічне обстеження і спостереження усіх хворих в безпосередні та віддалені строки та проаналізовані отримані результати.

15. Родин С.С., Красновид Т.А., Асланова В.С. Лечение больных с субмакулярными кровоизлияниями путем интравитреального введения перфторпропана // Тези міжобласної науково-практичної конференції офтальмологів "Актуальні проблеми офтальмології". – Тернопіль, 2005. – С. 55-56.

Пошукувачем виконано повне офтальмологічне обстеження та клінічні спостереження усіх 37 хворих. Хірургічне лікування пошукувачем проведено у 30 хворих із СМК (82 % усіх випадків) та проаналізовані отримані результати.

16. Aslanova V. Pneumodisplacement of submacular hemorrhage without Tpa // Black Sea Ophthalmological Society 3rd International Congress. – Istanbul (Turkey), 2005. - P. 19.

17. Думброва Н.Е., Асланова В.С., Молчанюк Н.И. Характер ультраструктурных изменений сетчатки кроликов при экспериментальном моделировании субретинального кровоизлияния // Тези ХIV Міжнародного наукового симпозіуму Одеса-Генуя "Дистрофічні захворювання органа зору". – Одеса, 2005. – C. 36-37.

Пошукувачем удосконалено експериментальну модель субретинального крововиливу. На експериментальній моделі автором проведені всі експериментально-клінічні дослідження змін локалізації субретинального крововиливу після інтравітреального введення перфторпропану та їх аналіз. Пошукувачем сумісно с проф. Н.Є.Думбровою вивчені структурні зміни сітківки в зоні крововиливу та в зоні його дислокації, а також після інтравітреального введення перфторпропану в інтактні очі кролей (експериментальні дослідження проведені на 24 кролях) та проведено їх аналіз.

18. Асланова В.С. Физико-математическое обоснование оптимального объёма газового пузыря и угла наклона головы больного при пневматической дислокации субмакулярного кровоизлияния // Тези ХIV Міжнародного наукового симпозіуму Одеса-Генуя "Дистрофічні захворювання органа зору". – Одеса, 2005. – C. 6-7.

19. Dragomiretskaya O., Aslanova V., Krasnovid T., Rodin S. Individual prognisis of optic results in cases of submacular hemorrhage pneumatic displacement // Joint Meeting of XV Congress of the European Society of Ophthalmology and 103 German Society of Ophthalmology. - Scientific Program, Abstract and Videos CD. – Berlin, 2005. – P 202.

Пошукувачем виконано повне офтальмологічне обстеження та клінічне спостереження в подальшому усіх хворих. Пошукувачем проведено хірургічне лікування 30 хворих із СМК (82 % усіх випадків), проаналізовані отримані результати, на основі яких сумісно с наук. спів. Драгомірецькою О.І. було розроблено математичну модель індивідуального прогнозу оптичного результату при застосуванні способу пневматичної дислокації.

20. Aslanova V., Krasnovid T., Rodin S., Dragomiretskaya O. Intravitreal gas injection in the treatment of submacular hemorrhage of different etiology // Joint Meeting of XV Congress of the European Society of Ophthalmology and 103 German Society of Ophthalmology.- Scientific Program, Abstract and Videos CD. – Berlin, 2005. – 2909-2.09.

Пошукувачем виконано повне офтальмологічне обстеження усіх 37 хворих та хірургічне лікування 30 хворих із СМК (82 % усіх випадків), проаналізовані отримані результати.

АНОТАЦІЯ

Асланова В.С. Ефективність модифікованого способу пневматичної дислокації в лікуванні субмакулярних крововиливів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – Офтальмологія. – Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова АМН України, Одеса, 2006.

Дисертація присвячена проблемі лікування хворих із субмакулярними крововиливами (СМК) різної етіології.

Удосконалено експериментальну модель субретинального крововиливу (СРК) шляхом введення в субретинальний простір ока кроля негепаринізованої аутокрові. Встановлено, що в разі пневматичної дислокації (ПД) згустку крові в термін до 21 доби з моменту його утворення спостерігається часткове збереження фоторецепторів та пігментного епітелію сітківки. Клінічні дослідження проведені у 101 хворого з СМК. Розроблено модифікований метод ПД СМК шляхом інтравітреального введення перфторпропану. Встановлено, що оптимальними є об'єм газового міхура в склоподібному тілі - 40 %, кут нахилу вперед голови пацієнта в післяопераційному періоді - 45. Встановлено, що ступінь дислокації СМК прямо пропорційно залежить від його площі та товщини і є в два рази


 
 

Цікаве

Загрузка...