WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

Оцінка ефективності методів оперативного лікування первинних і рецидивних пахвинних гриж (автореферат) - Реферат

У післяопераційному періоді УЗД застосовували для контролю перебігу ранового процесу .Для рецидивних пахвинних гриж були характерні наступні ультразвукові ознаки: найчастіше виявлялося локальне зниження гіперехогенності в області пахвинного проміжку, представленого тільки поперечною фасцією і очеревиною. Нижні краї внутрішнього косого і поперечного м'язів звичайно розташовувалися високо і окремо в цій зоні звичайно не диференціювалися.

При ковзних грижах найчастіше однією із стінок грижового мішка є сечовий міхур, рідше — сліпа і сигмовидна кишка, причому, при параперитонеальній грижі сечового міхура медіальну стінку грижового випинання звичайно складає його заочеревинна частина, що виходить, покрита ж очеревиною — латеральну. При ковзних грижах сигмовидної кишки заочеревинна частина, що виходить, звичайно утворює задню стінку грижового випинання, а покрита очеревиною — передню.Одержана за допомогою УЗД інформація була використана як об'єктивні критерії при виборі найбільш раціональною при виявлених особливостях порушення топографії пахвинного каналу способу герніопластики, а також для оцінки його ефективності в післяопераційному періоді.

Клінічні дані про статеву функцію хворих були вивчені у 62 пацієнтів у віці від 20 до 40 років з рецидивними пахвинними грижами. З них у 18 хворих вивчено сперматогенез і статева функція до повторної операції, у 10 хворих в ранньому післяопераційному періоді після операції Ліхтенштейну і у 12 хворих після розробленого нами способу імплантації з передочеревинного доступу. Контрольну групу склали 10 здорових чоловіків у віці від 20 до 40 років.держані нами дані про сперматогенез і статеву функцію у 26 хворих з рецидивними пахвинними грижами свідчить про те, що методики пластики пахвинного каналу, що супроводжуються високим ступенем травматичності сім'яного канатика, призводять до порушення функції яєчок і як наслідок цього до аспермії або олігоспермії. Так, у хворих, що оперуються за способом Бассині (18 осіб), лише у 8 пацієнтів спостерігалася нормоспермія. На спермограмах вірогідно зменшується кількість рухомих сперматозоїдів з одночасним збільшенням нерухомих сперматозоїдів і їх патологічних форм.

Відокремлені наступні причини атрофії яєчка після операції з приводу пахвинної грижі: порушення кровообігу, тромбоз яєчкової артерії, порушення іннервації, орхоепідидиміти, інтраопераційна травма сім'яного канатика і яєчка. Видно, одним з найбільш травматичных етапів грижосічення є виділення грижового мішка, під час якого неминуче, навіть при ювелірній щадній техніці хірурга, травмуються ніжні крихкі елементи сім'яного канатика з подальшим розладом лімфо– і кровообігу в яєчку.Вивчення сексуального анамнезу вірогідно виявляло порушення статевої функції в ранньому післяопераційному періоді, звичайно протягом одного двох місяців після операції. Звичайно виявлялися розлади коапулятивної функції за рахунок ерекційної і еякуляторної складових по типу "уявної імпотенції". Потім ці явища поступово зникали. Видно, при правильно проведеній операції відновні процеси в яєчку поступово призводили до повного відновлення статевої функції у більшості хворих.

Нами розроблений метод передочеревинної пластики пахвинного каналу, що відрізняється мінімальною травматизацією репродуктивної зони хворого і відрізняється від способу Nyhus тим, що застосовано менш травматичний доступ до передочеревинного простору і імплантація.

Для отримання морфологічного обгрунтування впливу методики пластики пахвинного каналу на структуру яєчка виконані досліди на 25 кролях (табл. 1).

Таблиця 1

Групи дослідів і терміни проведення морфологічних досліджень

Терміни дослідження

Групи дослідів

К-ть

тварин

Терміни

Всього к-ть дослідів

7

доба

14

доба

21

доба

30

доба

Модель операції Тоскіна-Жебровського

12

3

3

3

3

12

Модель операції Lichtenstein

13

4

3

3

3

13

Всього

25

7

6

6

6

25

Примітка: контролем служили яєчки з неоперованої сторони.

У 1 групі дослідів на моделі операції Тоскіна–Жебровського через 7 діб виявлені набряк і розволокнення сполучної тканини капсули і септ сім'яників. Більшість сім'яних звитих канальців розташована в часточках і зберігають будову, близьку до звичайної.

Звертає на себе увагу виражене повнокров'я судин, переважно венозних, сполучнотканинної і слизистої оболонок. У артеріях спостерігаються зміни в самій стінці, які виявляються набряком ендотеліоцитів, нерівномірно звитою еластичною мембраною, зміною спрямованості гладких міоцитів середньої оболонки.

У 2 групі дослідів на моделі операції Ліхтенштейну через 7 діб після операції в порівнянні з попередньою групою більш виражені явища набряку, не дивлячись на помірне повнокров'я судин, крововиливи в інтерстиціальній тканині відсутні. Спостерігається атрофія сперматогенного епітелію, переважно за рахунок зменшення кількості сперматогоній і сперматоцитів.

Через 14 діб експерименту в першій групі дослідів спостерігалися більш виражені дистрофічні зміни епітелію звитих канальців сім'яників набряк (в порівнянні з першою групою дослідів, що проводяться через 7 діб від початку експерименту). В той же час, явища повнокров'я судин були менш виражені.У термін спостереження від 21 до 30 діб після операції морфологічні зміни у яєчку і його придатку наближалися до норми.

Таким чином, як операція Ліхтенштейн, так і операція Тоскіна–Жебровського чинить травмуючий вплив на сім'яний канатик і сім'яник тварини в експерименті. Набряк, крововиливи і запальна інфільтрація паренхіми яєчка призводять до гідротоксичних змін клітин сперматогенного епітелію сім'яників в ранні терміни після операції і до атрофії переважно за рахунок зменшення кількості сперматогоній і сперматоцитів у віддаленішому періоді . Поступово ці зміни приходять до норми.

Для оцінки ефективності сучасних методів оперативного лікування первинних, рецидивних і багаторазово рецидивуючих пахових гриж в наші дослідження включені лише хворі з первинними, одно – і двосторонніми пахвинними грижами, яким проведена імплантація. Використано 2 методи імплантації за Lichtenstein (55 хворих, у 6 з яких були двосторонні грижі) і за розробленою нами методикою передочеревинної пластики (15 хворих).

Ми принципово у всіх хворих використовували класичну методику Lichtenstein, запропоновану ним в 1989 році. У 22 хворих з 55 (табл. 2) нами під час виконання грижосічення застосовані елементи прецизійної техніки при збільшенні операційного поля в 3–5 разів, поліпропіленових ниток 2.0–3.0 на атравматичній голці. Застосування прецизійної техніки різко знижує небезпеку пошкодження елементів сім'яного канатика, дозволяє легко візуалізувати n. inguinalis, уникнути поранення ковзних органів, допомагає ідентифікувати зв'язку Купера і клубово–лобковий тяж, ушити дефект поперечної фасції без боязні звузити внутрішнє пахвинне кільце.

Післяопераційний період у всіх хворих з первинною пахвинною грижею протікав без ускладнень. Звертає на себе увагу значне зниження інтенсивності больового синдрому. Вже через 6–8 годин після операції хворі могли легко вставати з ліжка і ходити. Температурна реакція лише у частини хворих була субфебрильною протягом 2–3 діб. Найважливішою якістю операції Lichtenstein є її легка переносимість хворими літнього і старечого віку.

Ускладнень, пов'язаних із загостренням супутньої патології, не відмічено.

Таблиця 2

Найближчі і віддалені результати операцій при первинних пахвинних грижах (2001—2006 роки)

Кількість

хворих

Операції

Ранні і пізні післяопераційні ускладнення

к-ть

хворих

Нагноение,

инфильтрат

серома

стійкий

больовий

синдром

рецидив

Операція Lichtenstein (традиційна техніка операції)

33

__

1

4

1

Операція Lichtenstein (прецизійна техніка операції

22

__

1

Примітка: віддалені результати операцій вивчені в терміни від 1 до 4 років після пластики.


 
 

Цікаве

Загрузка...