WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Корекція гомеостазу, профілактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії у хворих на доброякісну гіперп-лазію - Реферат

Корекція гомеостазу, профілактика та удосконалення комплексної терапії ускладнень черезвезікальної простатектомії у хворих на доброякісну гіперп-лазію - Реферат

Як свідчать дані табл.2.5. в основному це були: рання кровотеча - 4, гострий орхоепідідімит – 6, нетримання сечі - 6.

Треба зазначити, що серед 52 хворих, котрим застосовували тіотриазолін та монурал – запальних процесів не спостерігали. У одного хворого була кровотеча з ложа, тромбоемболія легеневої артерії та у двох хворих нетримання сечі, котре ліквідовано консервативним методом. Серед усіх хворих померло – 3 чоловіка (2%).

В І групі ускладнення мали місце у 17 пацієнтів (36,8%). Серед хворих, ІІ групи у 6 випадках (12,5%). В ІІІ групі у 4 випадках (7,7%), але жодного ускладнення пов'язаного з інтоксикацією не спостерігалося. Із чотирьох ускладнень – два припадало на часткове неутримання сечі, та по одному випадку на тромбемболію легеневої артерії та ранню кровотечу. Водночас в І групі у 5 із 17 хворих спостерегався гострий орхоепідідіміт (майже 29,4%). Тоді, як у разі застосовування монуралу він розвився тільки у одного хворого. Отримані дані мають статистичне підтвердження.

Вищевикладене обґрунтовує доцільність застосування монуралу, а ще краще сумісно з тіотриазоліном. Адже чотири випадки ускладнень які виникли серед даної категорії хворих (III гр) не пов'язані з інфекцією сечостатевих органів. А чотири випадки розвитку cклеротичних змін в простатичній частині уретри розцінювали як наслідок супутнього хронічного простатиту котрий, як кінцевий результат перейшов у склероз. Три випадки виникнення цистіту в контрольній групі та один його випадок у групі хворих, які приймали монурал, пояснюємо загостренням інфекційного процессу у сечовому міхурі.

Таким чином, згідно отриманим даним вітчизняний препарат тіотриазолін може бути використаний в ранньому післяопераційному періоді в схемі інтенсивної терапії. Більш ефективно (в межах 7,7%) його застосування одночасно з монуралом, як антиінфекційним препаратом.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у покращенні якості надання хірургічної допомоги хворим на ДГПЗ шляхом удосконалення тактики лікування в до- та післяопераційному періодах, спрямованої на профілактику та усунення інфекційно-запальних ускладнень у разі їх виникнення, що дозволяє досягти медико-соціальної ефективності.

 1. Доведено, що ступінь порушення функції нирок залежить від прояву інфравезікальної обструкції, яка в свою чергу в більшій мірі залежить від тривалості захворювання, об'єму, характеру росту передміхурової залози ніж від віку хворого.

 2. Підтверджена домінуюча роль грамнегативної флори (75,3%) у розвитку інфекційно-запальних ускладнень у хворих на ДГПЗ, в комплексній терапії яких обгрунтована доцільність застосування монуралу в поєднанні з тіотриазоліном за схемою.

 3. Погіршення показників функції печінки у всіх хворих пояснюється підвищеним катаболізмом білку, внаслідок запального процесу в сечостатевих органах.

 4. У хворих на ДГПЗ зміни гемостазу у доопераційному періоді проявляються у вигляді гіперкоагуляції (70%), та схильності до гіпокоагуляції (15%) і тільки у 15% випадків спостерігаються нормальні співвідношення показників згортаючої та антизгортаючої систем крові.

 5. Застосування вітчизняного антиоксидантного препарату тіотриазоліну сприяє нормалізіції функції нирок - у 78% хворих, печінки – у 72% хворих, зменшення концентрації фібріногену - у 58% хворих (з 6,01,3 до 3,50,7 г/л), підвищенню фібрінолітичної активності – у 76% хворих (101,1 до 354,1) та фібрінази – у 76% хворих (з 22 до 603,7 сек).

 6. Застосування тіотриазоліну сприяє вірогідному зменшенню кількості післяопераційних ускладнень з 36,27,0% до 19,25,4%.

 7. Морфологічні зміни в стінці сечового міхура виникають на першому році захворювання і завершується через 4-5 років, коли на 925,0% м'язова тканина заміщується на сполучну, що супроводжується порушенням кровопостачання на 71% та більше від його необхідного об'єму. У таких випадках подальша консервативна терапія недоцільна і хворим показано оперативне втручання.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. З метою підготовки до операції урологічних хворих пропонується провести інтенсивну цілеспрямовану корекцію гомеостазу (в залежності від можливості і часу), спрямовану на покращення функції серцево-судинної, легеневої систем, нормалізації функції печінки, нирок та гемореологічних властивостей крові.

 2. Для запобігання запального процесу рекомендується застосовувати монурал за схемою: 3,0 за 24 години до операції та не пізніше ніж через 24 години після операції (теж 3,0). Більш ефективно його можно застосувати одночасно з тіотриазоліном.

 3. Розчин тіотриазоліну 2,5% - 2 мл можна з успіхом застосовувати для внутрішньом'язових ін'єкцій 1 раз на добу протягом 5-6 днів. Потім в вигляді таблеток (0,1) приймати по 1-2 таблетки на добу. Цей препарат обладає імуностимулюючими гепатопротекторними, ренопротекторними, та регенеруючими якостями. При цьому ніяких протипоказань для його застосування не виявлено.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ваэль Хусейн Абдельмажид Аль Алами, В.И. Бачурин. Современные аспекты проблемы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) // Запорожский медицинский журнал.-2004.-№.1.-Том 1.-С.66-69.

 2. В.И. Бачурин, Г.В. Бачурин, Аль Алами Ваель, А.А. Губарь. Роль исходных показателей гомеостаза у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. // Запорожский медицинский журнал.-2003.-№.4.-С.89-90.

 3. Ваэль Хусейн Абдельмажид Аль Алами. Состояние гемокоагуляционных показателей у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в дооперационном периоде. // Запорожский медицинский журнал.-2004.-№.4.-С.69-70.

 4. Ва'ель Хуссейн Абдельмажид Аль Аламі. Причини виникнення деяких ускладнень у хворих після простатектомії з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози. // Урологія.-2004.-№.3.-С.36-38.

 5. В. І. Бачурін, С. М. Смага, Ю. Л. Подгайний, С. В. Мерзляк, Аль Алами Ваель. Лікування інфекції сечових шляхів з застосуванням тіотриазоліну та фурамагу. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (збірник наукових статей – м. Запоріжжя).-2002.- Випуск VIII.-С.130-132.

 6. Ва'эль Хуссейн Абдельмажид Аль Аллами. Функциональное состояние почек вводно-солевого обмена у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в до- и раннем после-операционном периоде. // Український медичний альманах. м. Луганськ.-2004.-№.3.-С.133-135.

 7. В.І. Бачурін, Ва'ель Хуссейн Абдельмажид Аль Аламі. Застосування монуралу з метою запобігання розвитку інфекції у хворих на ДГПЗ після парціальної простатектомії в ранньому післяопераційному періоді. // Актуальні питання урології. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. -м. Чернівці -2003.-С.3-5.

 8. Wail Hussein Abdelmajid Al Аlami, Bachurin Georgy Victorovich. The Character of urinary tract infection in patients with benign hyperplasia of prostate (BHP). // Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. м. Тернопіль.-2004.-№.VIII.-С.67.

 9. Ва'эль Хуссейн Абдельмажид Аль Алами, В.И. Бачурин, Н.П. Пригородова, Г.В. Бачурин. Медикаментозное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы. // Материалы трудов XII научно-практической конференции урологов и сексопатологов. г. Харьков.-2004.-С.89-93.

 10. Ва'ель Хуссейн Абдельмажид Аль Аламі. Клініко-морфологичні пояснення деяких ускладнень у хворих після простатектомії з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози. // Актуальні питання медичної науки та практики. Збірник наукових праць. м. Запоріжжя.-2004.-Випуск.67.-Книга.2.-С.4-7.

 11. В.И. Бачурин, Ва'эль Хуссейн Абдельмажид Аль Аллами, Г.В. Бачурин, Е.Н. Смага. К проблеме отсутствия эффекта от консервативной терапии гиперплазии предстательной железы. // Материалы трудов XII научно-практической конференции урологов и сексопатологов. г. Харьков.-2004.-С.108-110.

 12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 12156 від 03.02.2005 "Пояснення деяких ускладнень у хворих після черезміхурової простатектомії з приводу доброякісної гіперплазії передміхуровоії залози".


 
 

Цікаве

Загрузка...