WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Класифікація графіки - Реферат

Класифікація графіки - Реферат

производства
Казахстан 88,7
Беларусь 83,5
Россия 80,7
Киргизстан 77,6
Таджикистан 71,8
Армения 41,6
Рис. 6. Загальний обсяг промислового виробництва в країнах СНД
у I кварталі 1995 р. (у % до I кварталу 1994 р.)
Різновидом столбикових (стрічкових) діаграм є спрямовані діаграми. Вони відрізняються від звичайних двостороннім розташуванням чи стовпчиків смуг і мають початок відліку по масштабі в середині. Звичайно такі діаграми застосовуються для зображення величин протилежного якісного значення. Порівняння між собою стовпчиків (смуг), спрямованих у різні сторони, менш ефективно, чим розташованих поруч в одному напрямку. Незважаючи на це, аналіз спрямованих діаграм дозволяє робити доситьзмістовні висновки, тому що особливе розташування додає графіку яскраве зображення. До групи двосторонніх відносяться діаграми числових відхилень. У них смуги спрямовані в обидва боки від вертикальної нульової лінії: вправо - для приросту; вліво - для зменшення. За допомогою таких діаграм зручно зображувати відхилення від чи плану деякого рівня, прийнятого за базу порівняння. Важливим достоїнством розглянутих діаграм є можливість бачити розмах коливань досліджуваної статистичної ознаки, що саме по собі має велике значення для економічного аналізу (мал.).
Рис. 7. Розподіл населення одного
з регіонів по підлозі і віку в 1995 р.
Для простого порівняння незалежних друг від друга показників можуть також використовуватися діаграми, принцип побудови яких полягає в тому, що порівнювані величини зображуються у виді правильних геометричних фігур, що будуються так, щоб площі їх відносилися між собою як кількості, цими фігурами зображувані. Іншими словами, ці діаграми виражають величину зображуваного явища розміром своєї площі.
Для одержання діаграм розглянутого типу використовують різноманітні геометричні фігури - квадрат, коло, рідше - прямокутник. Відомо, що площа квадрата дорівнює квадрату його сторони, а площа кругу визначається пропорційно квадрату його радіуса. Тому для побудови діаграм необхідно спочатку з порівнюваних величин витягти квадратний корінь. Потім
на базі отриманих результатів визначити сторону чи квадрата радіус кола відповідно прийнятому масштабу
Для правильної побудови діаграм чи квадрати кола необхідно розташувати на однаковому друг від друга відстані, а в кожній фігурі вказати числове значення, що вона зображує, не приводячи масштабу виміру.
До розглянутого виду діаграм відноситься графічне зображення, отримане шляхом побудови один в іншому квадратів, чи кіл прямокутників з різним чи заштрихуванням зафарбуванням. Такі діаграми також дозволяють порівнювати між собою ряд досліджуваних величин. На мал. 5.14 показаний такий варіант кругової діаграми.
Найбільш виразним і легко сприйманим є спосіб побудови діаграм порівняння у виді фігур-знаків. У цьому випадку статистичні сукупності зображуються не геометричними фігурами, а чи символами знаками, що відтворюють у якомусь ступені зовнішній образ статистичних даних. Достоїнство такого способу графічного зображення полягає у високому ступені наочності, в одержанні подібного відображення, що відбиває зміст порівнюваних сукупностей.
Найважливіша ознака будь-якої діаграми - масштаб. Тому, щоб правильно побудувати фігурну діаграму, необхідно визначити одиницю рахунка. У якості останньої приймається окрема фігура (символ), що умовно привласнюється конкретне чисельне значення. А досліджувана статистична величина зображується окремою кількістю однакових по розмірі фігур, що послідовно розташовуються на малюнку. Однак у більшості випадків не вдається зобразити статистичний показник цілою кількістю фігур. Останню з них приходиться поділяти на частині, тому що по масштабі один знак є занадто великою одиницею виміру. Звичайно ця частина визначається на око. Складність точного її визначення є недоліком фігурних діаграм. Однак, якщо велика точність представлення статистичних даних не переслідується, те результати виходять цілком задовільними.
Розглянемо побудову фігурної діаграми за даними табл. 3 фермерських господарств в Україні за 1993-1995 р.
Таблиця 3
Число фермерских господарств в Україні за 1993 - 1995 гг.
(дані умовні) (тис.)
Рік 1993 1994 1995
Число фермерських господарств 49 183 270
Рис. 8. Динаміка чисельності фермерських господарств в одному з регіонів України за 1993-1995 р.
Приймемо умовно за один знак 40 тис. фермерських господарств. Тоді число господарств у Росії в 1993 р. у розмірі 49 тис. буде зображено в кількості 1,22 господарства, у 1994 р. - 4,6 господарства і т.д. (мал. 5.15).
Як правило, фігурні діаграми широко використовуються для популяризації статистичних даних і реклами.
СТРУКТУРНІ ДІАГРАМИ
Основне призначення структурних діаграм полягає в графічному представленні складу статистичних сукупностей, що характеризуються як співвідношення різних частин кожної із сукупностей. Склад статистичної сукупності графічно може бути представлений за допомогою як абсолютних, так і відносних показників. У першому випадку не тільки розміри окремих частин, але і розмір графіка в цілому визначаються статистичними величинами і змінюються відповідно до змін останніх. В другому - розмір усього графіка не міняється (тому що сума всіх частин будь-якої сукупності складає 100%), а міняються тільки розміри окремих його частин. Графічне зображення складу сукупності по абсолютних і відносних показниках сприяє проведенню більш глибокого аналізу і дозволяє проводити міжнародні зіставлення і порівняння соціально-економічних явищ.
Як графічний образ для зображення структури сукупностей застосовуються прямокутники - для побудови стовпчикових і смугових діаграм і кола - для побудови секторних діаграм.
Покажемо побудову зазначених вище діаграм на конкретних прикладах.
Щоб по приведеним даним табл. 5.5 побудувати діаграму, що відбиває структуру порівнюваних сукупностей по співвідношенню в них окремих видів годин, ряд абсолютних показників заміняється поруч відносних величин. У цьому випадку кожна зі смуг діаграми буде мати однакову довжину, тому що при переході до відносних величин погашаються розходження в абсолютних розмірах сукупностей. У той же час структурні розходження виявляються значно чіткіше. Графічне зображення структури за допомогою стовпчикових

 
 

Цікаве

Загрузка...