WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Класифікація графіки - Реферат

Класифікація графіки - Реферат

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРАФІКИ
Існує безліч видів графічних зображень (мал. 1; 2). Їхня класифікація заснована на ряді ознак: а) спосіб побудови графічного образа; б) геометричні знаки,
Рис. 1. Класифікація статистичних графіків
за формою графічного образа
статистичні показники, що зображують; в) задачі, розв'язувані за допомогою графічного зображення.
По способі побудови статистичні графіки поділяються на діаграми і статистичні карти.
Діаграми - найбільш розповсюджений спосіб графічних зображень. Це графіки кількісних відносин. Види і способи їхньої побудови різноманітні. Діаграми застосовуються для наочного зіставлення в різних аспектах (просторовому, тимчасовому й ін.) незалежних друг від друга величин:
територій, населення і т.д.
Рис. 2. Класифікація статистичних графіків
по способі побудови і задачам зображення
При цьому порівняння досліджуваних сукупностей виробляється по якій-небудь істотній ознаці, що варіює, Статистичні карти - графіки кількісного розподілу по поверхні. По своїй основній меті вони близько примикають до діаграм і специфічні лише в тім відношенні, що являють собою умовні зображення статистичних даних на контурній географічній карті, тобто показують просторове чи розміщення просторову поширеність статистичних даних. Геометричні знаки як було сказано вище, - це або крапки, або чи лінії площини, або геометричні тіла. Відповідно до цього розрізняють графіки крапкові, лінійні, площинні і просторові (об'ємні).
При побудові крапкових діаграм як графічні образи застосовуються сукупності крапок; при побудові лінійних - лінії. Основний принцип побудови всіх площинних діаграм зводиться до того, що статистичні величини зображуються у виді геометричних фігур і, у свою чергу, підрозділяються на стовбчикові, смугові, кругові, квадратні і фігурні.
Статистичні карти по графічному образі поділяються на картограми і картодіаграми.
У залежності від кола розв'язуваних задач виділяють діаграми порівняння, структурні діаграми і діаграми динаміки.
Особливим видом графіків є діаграми розподілу величин, представлених варіаційним рядом. Це гістограма полігон, огіва, кумулята.
ДІАГРАМИ ПОРІВНЯННЯ
Найбільш розповсюдженими діаграмами порівняння є стовпчикові діаграми, принцип побудови яких складається в зображенні статистичних показників у виді поставлених по вертикалі прямокутників - стовпчиків. Кожен стовпчик зображує величину окремого рівня досліджуваного статистичного ряду. Таким чином, порівняння статистичних показників можливо тому, що всі порівнювані показники виражені в одній одиниці виміру.
При побудові стовпчикові діаграм необхідно накреслити систему прямокутних координат, у якій розташовуються стовпчики. На горизонтальній осі розташовуються підстави стовпчиків, величина підстави визначається довільно, але встановлюється однакової для усіх.
Шкала, що визначає масштаб стовпчиків по висоті, розташована по вертикальній осі. Величина кожного стовпчика по вертикалі відповідає розміру зображуваного на графіку статистичного показника. Таким чином, у всіх стовпчиків, що складають діаграму, змінною величиною є тільки один вимір. Покажемо побудову стовпчикової діаграми за даними табл. 5.1, що характеризує внески громадян в установи Ощадбанку в 1995 р. (мал. 2).
Таблиця 1
Вклади громадян в Ощадбанк в 1995 г. (цифри умовни)
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Вклад, 550 560 560 640 640 1100 1100 1100 1630 1610 1610 2500
млрд. руб.
Відповідно до викладеного вище правилами на горизонтальній осі розміщаються підстави дванадцяти стовпчиків на Однаковій відстані друг від друга, у даному випадку 0,5 див. ширина стовпчиків прийнята 0,5 див. Масштаб на осі ординат - 500 млрд. руб. - 1 див. Наочність даної діаграми досягається Рівнянням величини стовпчиків.
Розміщення стовпчиків у поле графіка може бути різним-
o на однаковій відстані друг від друга (мал. 2);
o упритул друг до друга (мал. 3);
o у приватному накладенні один на одного (мал. 4).
Рис. 3. Динаміка випуску книг і брошур
в одному з регіонів Росії за 1993-1995 р.
Рис. 4. Динаміка грошових доходів населення
в регіоні за 1993-1995 р.
Правила побудови стовпчикових діаграм допускають одночасне розташування на одній горизонтальній осі зображень декількох показників. У цьому випадку стовпчики розташовуються групами, для кожної з який може бути прийнята різна розмірність ознак, що варіюють, (мал.).
Різновиду стовпчикових діаграм складають так називані стрічкові чи смугові діаграми. Їхня відмінність полягає в тому, що масштабна шкала розташована по горизонталі чи зверху знизу і вона визначає величину смуг по довжині.
Рис. 5 Динаміка виробництва деяких видів товарів господарського споживання за 1993-1995 р.
Область застосування столбикових і смугових діаграм однакова, тому що ідентичні правила їхньої побудови. Одномірність зображуваних статистичних показників і їхня одномасштабність для різних стовпчиків і смуг вимагають виконання єдиного положення: дотримання домірності (стовпчиків - по висоті, смуг - по довжині) і пропорційності зображуваним величинам. Для виконання цієї вимоги необхідно: по-перше, щоб шкала, по якій установлюється розмір стовпчика (смуги), починалася з нуля; по-друге, ця шкала повинна бути безупинної, тобто охоплювати всі числа даного статистичного ряду; розривши шкали і відповідно стовпчиків (смуг) не допускається. Невиконання зазначених правил приводить до перекрученого графічного представлення аналізованого статистичного матеріалу.
Як приклад приведемо смугову діаграму порівняння поданим табл. 2 Столбиковие і смугові діаграми як прийом графічного зображення статистичних даних, власне кажучи, взаємозамінні, тобто розглянуті статистичні показники дорівнює можуть бути представлені як стовпчиками, так і смугами. І в цьому, і в Іншому випадку для зображення величини явища використовується один вимір кожного прямокутника - висота чи стовпчика довжина смуги. Тому і сфера застосування цих двох видів Діаграм в основному однакова.
Таблиця 2
Загальний обсяг промислового виробництва в деяких країнах СНД в 1 кварталі 1995 р. (в % до І кварталу 1994 р.) (цифри умовні)
Страни СНГ Общий объем промишленного

 
 

Цікаве

Загрузка...