WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг (автореферат) - Реферат

Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг (автореферат) - Реферат

Підрозділ 2.2. "Співвідношення договірної та деліктної відповідальності у разі заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг" присвячено встановленню меж розділення зазначених видів відповідальності. Визначено, що за вітчизняною судовою практикою відповідальність медичних закладів чи медичних працівників (приватних підприємців) за заподіяння шкоди здоров'ю пацієнта має переважно деліктний характер.

У результаті дослідження законодавства України та зарубіжних країн, інших джерел, з'ясовано юридичне значення розмежування договірної та позадоговірної відповідальності. Українське цивільне законодавство дозволяє сторонам договору з надання медичних послуг значно збільшувати розмір відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю пацієнта, а також встановлювати окрему відповідальність за порушення договірних зобов'язань, наприклад, відповідальність пацієнта за порушення внутрішнього стаціонарного режиму медичного закладу.

Головним критерієм розмежування деліктної та договірної відповідальності у медичній сфері є факт заподіяння шкоди здоров'ю, яке є абсолютно захищеним благом особистості. Тому умови укладеного договору про надання медичних послуг не можуть зменшити відповідальність медичного закладу (приватно практикуючого лікаря) за завдану шкоду здоров'ю пацієнта.

Підрозділ 2.3. "Можливість правової кваліфікації медичної помилки як випадку незастосування цивільно-правової відповідальності" присвячено такому дискусійному правовому поняттю, як "лікарська", або "медична помилка".

Дослідивши норми чинного законодавства, наукові джерела, матеріали судової практики, дисертант робить висновок, що зазначене поняття може застосовуватися при правовій оцінці дій (бездіяльності) осіб, які надають платні медичні послуги. Однак "істинними" медичними помилками є тільки ті помилки (дії або бездіяльність) медичних працівників, які мають "казуальний характер" (від "казус" – випадок). Причому тільки визнання "кваліфікованого" випадку (казусу) дає змогу виключити застосування цивільно-правової відповідальності.

Пропонується внести до проектів Закону України "Про захист прав пацієнтів" та Медичного кодексу України таке визначення поняття "медична помилка": "Медична помилка – це правомірні та обґрунтовані дії чи бездіяльність особи, яка надає медичні послуги (допомогу), несприятливий наслідок яких пов'язаний з недосконалістю та обмеженістю методів та засобів сучасної медичної науки, важкими об'єктивними умовами медичного втручання, атиповою будовою тіла чи функціонуванням окремих органів, нестандартними реакціями організму пацієнта на застосування медичних препаратів чи процедур, та виникає незалежно від уважності та професійності медичного працівника, при відсутності в діях (бездіяльності) медичного працівника умислу чи інших ознак складу цивільного правопорушення".

Розділ 3. "Склад правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності при ятрогенному делікті" складається із двох підрозділів і присвячений детальному розгляду підстав цивільно-правової відповідальності при заподіянні шкодиздоров'ю внаслідок дій осіб, які надають медичні послуги, а також можливостям відшкодування такої шкоди. У підрозділі 3.1. "Характеристика складу правопорушення як підстави цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг" визначено, що за заподіяння шкоди здоров'ю пацієнтів при наданні платних медичних послуг виникає особливий вид цивільно-правових зобов'язань – цивільно-правовий делікт, який пропонується називати "ятрогенним" (у пер. з грецької, jatros – лікар).

З'ясовано, що підставою деліктної відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю пацієнта при наданні платних медичних послуг є склад правопорушення, який відрізняється від загальноприйнятої чотирьох елементної конструкції за рахунок відсутності такого елемента, як вина, що має факультативний характер.

За ст. 906 ЦК України цивільна відповідальність особи, яка надає медичні послуги на комерційній основі будується за принципом об'єктивної відповідальності, тобто незалежно від вини. Проаналізовано тезу про те, що вина не є необхідною умовою відповідальності послугодавця за порушення суб'єктивних прав послугоотримувача як споживача. Згідно із світовими тенденціями розвитку теорій договірних і деліктних зобов'язань здобувач допускає можливість урахування дії непереборної сили як підстави, що звільняє надавача медичних послуг від цивільно-правової відповідальності.

Окремо досліджуються випадки заподіяння послугодавцем шкоди життю, здоров'ю чи майну пацієнта в результаті використання при медичному втручанні небезпечних або неконтрольованих речей, матеріалів, устаткування, приладів, інструментів тощо.

За результатами дослідження зроблено висновок про те, що на практиці найбільш поширеною хибою у юридичній кваліфікації випадків неналежного надання медичних послуг є підміна причинного зв'язку між процесом лікування (діями чи бездіяльністю) та шкодою, що настала, причинним зв'язком між кінцем захворювання та біологічними особливостями організму пацієнта.

У підрозділі 3.2. "Специфіка відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю пацієнта" розглядаються правові можливості компенсації постраждалим пацієнтам зазначеної шкоди.

Дослідивши різні правові джерела, підшкодою здоров'ю автор пропонує розуміти тілесні ушкодження, які полягають у порушенні анатомічної цілісності органів і тканин або їх фізіологічних функцій; виникнення супутнього до основного захворювання пацієнта, послідовно розвинутого хворобливого процесу або патологічного стану, що залишають після зникнення (видужання) стійкі наслідки ушкодження у вигляді спотворення зовнішнього вигляду частин тіла, порушення функцій органів чи їх систем; зараження невиліковною хворобою, яка потребує тимчасової або постійної ізоляції від суспільства; безповоротне упущення можливості вилікування хворого; розвиток психічного захворювання, що виникло в результаті медичного втручання при наданні медичної допомоги. Крім того, під шкодою здоров'ю при медичному втручанні розглядаються не тільки тілесні ушкодження, а ще й матеріальні та моральні втрати.


 
 

Цікаве

Загрузка...