WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації (автореферат) - Реферат

Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації (автореферат) - Реферат

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Медичну реабілітацію хворих та інвалідів унаслідок ХОШ, ХП, СХ, ПГПЧС необхідно проводити за індивідуальними програмами медичної реабілітації, розробленими на основі даних клініко-експертної та реабілітаційної діагностики, з чітко визначеними етапами, термінами й місцем проведення реабілітаційних заходів.

 2. При хронічному панкреатиті до комплексу обстежень хворих та інвалідів необхідно включати дослідження імунної системи, а також регіонарних показників протеолітичної й антипротеолітичної та оксидантної й антиоксидантної систем. Базова терапія хронічного панкреатиту повинна вміщувати імуномодулятори, десенсибілізуючі препарати, антиоксиданти та інгібітори протеолітичних ферментів.

 3. У хворих та інвалідів унаслідок демпінг-синдрому недоцільно проводити реконструктивні оперативні втручання у зв'язку з високою частотою рецидивів цієї функціональної патології, задовільні результати рабілітації цієї категорії пацієнтів дає раціональне харчування, психологічна реадаптація й раціональне працевлаштування.

 4. Застосування селективної проксимальної ваготомії як реконструктивного втручання з приводу пептичних виразок шлунка та дванадцятипалої кишки недоцільно у зв'язку з великою частотою рецидивів органічної патології; при вказаній післяопераційній і післяваготомічній патології, а також стенозах вихідного відділу оперованого шлунка й синдромі привідної петлі операціями вибору можуть слугувати стовбурові ваготомії з дренуючими втручаннями, а також реконструктивні резекції шлунка за способом Ру.

 5. Після вирізування зовнішніх свищів і зовнішнього дренування кіст підшлункової залози спостерігаються часті рецидиви цієї органічної патології, тому вказані оперативні втручання доцільно проводити тільки за ургентними показаннями й при тяжкому стані хворих. З приводу зовнішніх свищів і кіст підшлункової залози доцільно проводити внутрішнє дренування цих новоутворень, що попереджає рецидиви цієї патології.

 6. При стенозуючому папіліті з гіпертензією у вірсунговій протоці необхідно застосовувати ендоскопічну папілосфінктеротомію, а у випадках, коли технічно неможливо виконати ендоскопічне втручання, необхідно проводити поздовжну панкреатоєюностомію.

 7. У хворих з ПГПЧС необхідно застосовувати герніопластику сітчастими експлантатами під регіонарною анестезією, що суттєво звужує коло протипоказань для відновного хірургічного лікування цієї патології й покращує віддалені результати.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Афанасьєв С.В. Інвалідність і реабілітація хворих з ускладненнями хірургічного лікування захворювань органів травлення. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 183 с.

 2. Афанасьєв С.В. Клінічні особливості інвалідизуючих ускладнень після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту //Шпитальна хірургія. – 2002. – №4. – С.37-40.

 3. Афанасьєв С.В. Концептуальна модель індивідуальної комплексної реабілітації хворих та інвалідів з ускладненнями після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту //Буковинський медичний вісник. – 2002. – №4. – 41-46.

 4. Афанасьєв С.В. Проблеми інвалідизації хворих після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. – 2002. – № 3.– С.18-21.

 5. Афанасьєв С.В. Профілактика інвалідності хворих з ускладненнями після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту Медичні перспективи. – 2002. – № 3. – С.123-126.

 6. Афанасьєв С.В. Питання моніторингу інвалідності унаслідок ускладнень після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. – 2003. – № 2. – С.21-24.

 7. Афанасьєв С.В. Медико-експертна допомога хворим та інвалідам зі спайковою хворобою черевної порожнини //Шпитальна хірургія. – 2003. – № 4. – С.18-22.

 8. Афанасьєв С.В. Актуальні проблеми клініко-експертної діагностики // Мед. перспективи. – 2003. – Т. VIII, №2. – С.137-140.

 9. Афанасьєв С.В. Місце традиційного ультразвукового дослідження у діагностиці хронічного панкреатиту //Сучасна гастроентерологія. – 2003. – №1 (11). – С.72-74.

 10. Афанасьєв С.В. Можливості використання твердого жиру у дієтотерапії хворих на хронічний панкреатит //Курортологія і реабілітологія. – 2003. – №2. – С.13-15.

 11. Афанасьєв С.В. Організаційні аспекти розробки алгоритму клініко-експертної та реабілітаційної діагностики у хворих та інвалідів з ускладненнями після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. – 2003. – № 4. – С.46-52.

 12. Андрюшина Л.Л., Афанасьєв С.В. Деякі аспекти розумової працездатності інвалідів унаслідок ускладнень після оперативних втручань на органах травлення //Український вісник психоневрології. – 2003. –Т.11, №4 (37).– С.39-41.

 13. Додаткові функціонально-діагностичні критерії оцінки життєдіяльності хворих з інвалідизуючими наслідками оперативних втручань на органах черевної порожнини /О.О.Харченко, С.В.Афанасьєв, Л.І.Шантир, О.А.Лихолат //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2004. – Вип. 35. – С.403-408.

 14. Афанасьев С.В. Инвалидность и реабилитация больных после хирургического лечения осложнений панкреонекроза //Експериментальна і клінічна медицина. – 2004. – №3. – С.13-16.

 15. Афанасьєв С.В. Особливості експертної і реабілітаційної допомоги хворим на інвалідизуючі ускладнення абдомінальних оперативних втручань //Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – 2004. – №4(40). – С.20-22.

 16. Афанасьєв С.В. Імунореактивність у хворих на хронічний післяопераційний панкреатит //Сучасна гастроентерологія. – 2004. – №3(17). – С.27-33.

 17. Афанасьєв С.В. Клініка і діагностика інвалідизуючих морфо-функціональних порушень при спайковій хворобі //Харківська хірургічна школа. – 2004. – №1-2. – С.7-11.

 18. Афанасьєв С.В. Концептуальна модель базової програми медичної реабілітації хворих з інвалідизуючими ускладненнями оперативних втручань на органах травлення //Український медичний часопис. – 2004. – ІХ/Х, №5. – С.41-46.

 19. Афанасьєв С.В. Патогенетичні аспекти експертно-реабілітаційної діагностики демпінг-синдрому //Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №4. – С.41-47.

 20. Афанасьєв С.В. Програмована медична реабілітація хворих та інвалідів унаслідок післяопераційних гриж передньої черевної стінки //Шпитальна хірургія. – 2004. – №3. – С.12-17.

 21. Афанасьєв С.В. Психологічні особливості особистості інвалідів унаслідок ускладнень після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту //Медичні перспективи. – 2004. – Т.IX, №1. – С.119-121.

 22. Афанасьєв С.В. Радіоізотопне дослідження зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та всмоктувальної функції кишечнику //Український радіологічний журнал. – 2004. – №12. – С.19-22.

 23. Афанасьєв С.В. Цитокіни та їх баланс у хворих на хронічний післяопераційний панкреатит //Харківська хірургічна школа. – 2004. – №4. – С.16-19.

 24. Афанасьєв С.В., Матвєєва В.О., Владимиров О.В. Радіоізотопна діагностика порушень всмоктування в кишечнику при спайковій хворобі // Український радіологічний журнал. – 2004. – №3. – С.290-292.

 25. Афанасьєв С.В., Лихолат О.А. Стан системи антипротеолізу у хворих на хронічний панкреатит //Запорожский мед. журн. – 2005. –№3. – С.15-18.

 26. Афанасьєв С.В., Лихолат О.А. Регіонарні особливості вільнорадикального окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на хронічний панкреатит //Медична хімія. – 2005. – Т.7, №1. – С.33-36.

 27. Афанасьев С.В. Клинические критерии оценки тяжести функциональных нарушений у больных и инвалидов со спаечной болезнью органов брюшной полости //Человек и его здоровье: Материалы VII российского национального конгресса. – Спб., 2002. – С.228.

 28. Афанасьєв С.В. Клінічні критерії в оцінці стану життєдіяльності хворих з інвалідизуючими ускладненнями після абдомінальних операцій //Франція та Україна, науково-парктичний досвід у контексті діалогу національних культур: Матеріали VIII Міжнародної конф. – Дніпропетровськ, 2002. – Т.ІІ. – С. 6-7.

 29. Афанасьєв С.В. Причини інвалідності хворих після оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту //ІХ Конгрес світової федерації Українських лікарських товариств, присвячений 25-річчю СФУЛТ: Тези доповідей – Луганськ-Київ-Чикаго, 2002. – С.237.

 30. Афанасьев С.В. Герниопластика сетчатыми имплантатами в профилактике инвалидности и реабилитации инвалидов вследствие послеоперационных грыж передней брюшной стенки //Хірургічне лікування гриж живота з використанням сучасних пластичних матеріалів: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участтю. – Алушта, 2004. – С.33-35.

 31. Афанасьев С.В. Показатели гемодинамики в диагностике демпинг-синдрома //Сучасні аспекти медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів: Тези науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2004. – С.100-102.

 32. Афанасьєв С.В., Дмитрієв А.І. Дієтотерапія хронічного панкреатиту: стара концепція та новий погляд //Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту: Матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк, 2004. – С.18-19.

 33. Сучасні технології клініко-експертної та реабілітаційної діагностики у хворих та інвалідів з ускладненнями оперативних втручань на органах травлення / С.В.Афанасьєв, В.І.Лупальцов, А.І.Дмитрієв, О.А.Лихолат //Інноваційні діагностичні технології в медико-соціальній експертизі і реабілітації інвалідів: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – Дніпропетровськ, 2005. – С.63-64.

 34. Афанасьєв С.В., Лихолат О.А., Дмитрієв А.І. Тіотриазолін у лікуванні хронічного панкреатиту //Ліки та життя: Матеріали міжнародного медико-фармацевтичного конгресу. – Київ, 2005. – С.47.

 35. Афанасьєв С.В. Хірургічне лікування органічної патології підшлункової залози та її протокової системи //Матеріали ХХІ з'їзду хірургів України. – Запоріжжя, 2005. – С.34.

 36. Афанасьєв С.В., Курдаченко О.Л., Владиміров О.В., Матвєєва В.О. Спосіб діагностики порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової залози //Патент України, № 53382 А, 2003.

 37. Афанасьєв С.В., Лихолат О.А., Курдаченко О.Л. Спосіб діагностики порушень антипротеазної системи при захворюваннях підшлункової залози // Патент України, № 60057 А, 2003.

 38. Афанасьєв С.В., Лихолат О.А., Курдаченко О.Л., Дзевіцький Д.І. Спосіб діагностики порушень перекисно-антиоксидантного гомеостазу при захворюваннях підшлункової залози // Патент України, № 58132 А, 2003.

 39. Афанасьєв С.В., Курдаченко О.Л. Спосіб діагностики функціональної недостатності передньої черевної стінки у хворих на післяопераційні вентральні кіли // Патент України, № 62435 А, 2003.

 40. Афанасьєв С.В., Курдаченко О.Л. Спосіб герніопластики післяопераційних вентральних кил // Патент України, № 62439 А, 2003.


 
 

Цікаве

Загрузка...