WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

Слід зауважити, що в обох групах хворих на ІХС через 3 місяці спостереження як показники холтерівського моніторування ЕКГ, так і характеристики варіабельності ритму серця не відрізнялись при (р  0,05).

У процесі перебігу ІХС і ортопедичного лікування на ІХС відмічено поступове зменшення проявів астенізації та депресії.

Аналізуючи клінічний перебіг ІХС в обстежуваних хворих, впродовж ортопедичного лікування, 3-х місяців спостереження, відмічено, що під час протезування в групі, де проводили знімне протезування, ускладнення ІХС були рідко. При цьому мали місце поодинокі випадки дестабілізації ІХС 3,82,7% випадків, необхідність госпіталізації з цього приводу складала у 3,82,7% хворих і поява стійких порушень ритму та провідності – 5,83,2% випадків. Дещо більша кількість ускладнень з боку ІХС виникала при ортопедичному лікуванні за допомогою незнімних конструкцій зубних протезів. Відповідно дестабілізацію ІХС констатовано в 14,35,0% хворих, повторний ІМ – у 2,02,0%, аритмія й блокади серця – в 10,24,3% (р0,05).

Впродовж 3 місяців поспіль ці закономірності, характеризуючи в цілому перебіг ІХС, зберігалися. Загальна кількість ускладнень ІХС в групі хворих, яким проводили ортопедичне лікування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів, була меншою (р0,05).

Таким чином, у хворих на ІХС ортопедичне лікування без врахування стану серцево-судинної системи, може стати фактором у підвищенні ризику поглиблення коронарної недостатності. Факторами, які зумовлюють такий вплив, є підвищення АТ, частоти ритму серця, збільшення потреб міокарда в кисні, які провокують виникнення епізодів ішемії, появу порушень ритму та провідності. Проведене ортопедичне лікування та клінічне спостереження хворих на ІХС на підставі вивчення та розробки показів до ортопедичного лікування в залежності від функціонального стану серцево-судинної системи дозволяють рекомендувати органам практичної охорони здоров'я методику ефективного надання стоматологічної ортопедичної допомоги даній категорії хворих, попередження ускладнень після перенесеного захворювання.

В И С Н О В К И

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі стоматології, що виявляється у вивченні стану зубо-щелепної системи та потреби в ортопедичній допомозі хворим на ішемічну хворобу серця, розробці та впровадженні показів до надання ортопедичної допомоги хворим на ішемічну хворобу серця в залежності від функціонального стану серцево-судинної системи, впровадженні методу фіксації центрального співвідношення щелеп при фіксованій висоті прикусу, ефективність якого підтверджена результатами клініко-статистичного спостереження.

1. Вивчення стану зубощелепної системи та потреби у наданні ортопедичної допомоги хворим на ІХС показало, що потреба в ортопедичному лікування незнімними видами зубних протезів складає 50,94,2% випадків, а потреба у знімних конструкціях – 44,94,1% випадків.

2. Розроблені та впроваджені покази до ортопедичного лікування різними видами конструкцій зубних протезів у хворих на ІХС в залежності від функціонального стану серцево-судинної системи дозволили ефективно надавати ортопедичну допомогу в 53,13,2% хворих та уникнути ускладнень з боку серцево-судинної системи під час підготовки та проведення ортопедичного лікування.

3. Метод фіксації центрального співвідношення щелеп при фіксованій висоті прикусу при проведенні ортопедичного лікування частковими знімними пластинковими протезами хворих на ІХС скорочує на один клінічний етап терміни лікування і відповідно відвідування хворими лікаря стоматолога-ортопеда.

4. За показниками клініко-статистичного дослідження доведено переваги запропонованої методики ортопедичного лікування хворих на ІХС дає можливість збільшити ефективність ортопедичного лікування даної категорії хворих, попередити розвиток ускладнень з боку серцево-судинної системи.

Практичні рекомендації

  1. При ортопедичному лікуванні хворих на ІХС рекомендується використовувати розроблені покази до протезування в залежності від функціонального стану серцево-судинної системи, згідно розробленого алгоритму вибору ортопедичного лікування у хворих на ІХС.

  2. Для фіксації центрального співвідношення щелеп при фіксованій висоті прикусу у хворих на ІХС рекомендується використовувати розроблений метод.

  3. Для оцінки психоемоційного стану хворих на ІХС перед ортопедичним лікуванням рекомендується проводити анкетування за шкалою астенічних станів та шкалою депресій.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Андрійців С.С, Рожко М.М. Стан зубощелепної системи та потреба в наданні ортопедичної допомоги хворим на ішемічну хворобу серця. //Галицький лікарський вісник. - 2004. –Т.ІІ. -№ 3. - С. 20-22. Здобувач провів дослідження, обробку результатів дослідження та підготовив матеріали по друку. Співавтор проф. Рожко М.М. надав консультації при оформленні статті до друку.

2.Андрійців С.С., Рожко М.М., Вакалюк І.П. Вивчення та обґрунтування показів до ортопедичного лікування різними видами конструкцій зубних протезів хворих на ІХС // Галицький лікарський вісник. -2005. –Т.12. – 22. – С.5-7. Здобувачу належить провідна участь у зборі матеріалів дослідження, їх обробці та оформленні статті до друку. Співавтор проф. Вакалюк І.П. надав консультації при обробці результатів дослідження серцево-судинної системи; співавтор проф. Рожко М.М. надав консультації при оформленні матеріалів до друку.

3.Андрійців С.С. Особливості підготовки та проведення ортопедичного лікування хворих з перенесеним інфарктом міокарда // Галицький лікарський вісник. – 2005. -№ 3. – С. 7-12.

4.Андрійців С.С. Обстеження хворого з серцево-судинною патологією в клініці ортопедичної стоматології // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань". – Івано-Франківськ, 2003. - С.80.

5.Андрійців С.С, Кривенький Т.П. Особливості надання ортопедичної допомоги хворим на хронічну ішемічну хворобу серця // VІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. -2002. - Тернопіль.- С.323. Здобувачу належить провідна участь у проведенні, аналізі матеріалів дослідження. Співавтор клінічний ординатор Кривенький Т.П. надав допомогу при підготовці матеріалів до друку.

6.Андрійців С.С, Рожко М.М., Стукал В.С, Вербовська В.І. Особливості планування та надання ортопедичної допомоги знімними конструкціями зубних протезів хворим з ІХС // Cборник научных трудов "Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии". - Харків, 2004. - Випуск 8. - С. 57-58. Здобувач провів обстеження та аналіз отриманих результатів дослідження; співавтор проф. Рожко М.М. надав консультації при оформленні матеріалів до друку; співавтор к.мед.н. Стукал В.С. надав консультаційну допомогу при виборі хворих для даного дослідження; співавтор студент Вербовська В.І. брала участь при підготовці тез до друку.

7.Андрійців С.С., Рожко М.М., Михайленко Т.М., Кривенький Т.П., Гольонко Н.Б. Метод фіксації центрального співвідношення щелеп. Деклараційний патент на корисну модель № 20040705694 від 15.04.2005. Здобувачу належить провідна участь в розробці, оформленні деклараційного патента на корисну модель; співавтор проф. Рожко М.М. надав консультації при оформленні матеріалів до друку; співавтор к.мед.н. Михайленко Т.М. брала участь в оформленні деклараційного патенту; співавтор клінічний ординатор Кривенький Т.П. брав участь у розробці деклараційного патенту; співавтор клінічний ординатор Гольонко Н.Б. надала допомогу при описі даного деклараційного патенту на корисну модель.

8.Андрійців С.С., Рожко М.М., Штурмак В. М., Онуфрак І.Д. Проблеми ортопедичного лікування часткової втрати зубів знімними конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань," Івано-Франківськ, 2003. - С.81. Здобувач провів обстеження, обробку отриманих результатів дослідження та підготовив матеріали до друку; співавтор проф. Рожко М.М. надав консультації при оформленні матеріалів до друку; співавтор асистент Штурмак В.М. брав активну участь в відборі хворих до даного дослідження; співавтор лікар-інтерн Онуфрак І.Д. брала участь обробці отриманих результатів дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...