WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця (автореферат) - Реферат

Середню ЧСС аналізували за добу або за час проведення процедур (у гострому тесті), кількість суправентрикулярних і шлуночкових екстрасистол, наявність бігеміній і "пробіжок", кількість епізодів і тривалість ішемії (за появою зміщення сегменту ST). Оцінку варіабельності ритму серця (ВРС) вели відповідно до рекомендацій європейського товариства кардіологів. Для оцінки складу симпатичного і парасимпатичного відділу нервової системи у ВРС вираховували показники сумарної варіабельності серцевого ритму (SDNN), низькочастотної складової LF (характеризує симпатичний тонус), високочастотної складової HF (характеризує парасимпатичний тонус) і співвідношення LF/HF.

Упродовж всього періоду стоматологічного обстеження та ортопедичного лікування, а також 3 місяці поспіль відмічали виникнення серцево-судинних ускладнень постінфарктного періоду.

З метою скорочення клінічних етапів виготовлення знімних конструкцій зубних протезів та відповідно зменшення психоемоційного навантаження на хворих з ІХС, розроблено метод фіксації центральної оклюзії при фіксованій міжкомірковій висоті, на який отримано деклараційний патент на корисну модель ( № 20040705694).

Для об'єктивного висновку про ступінь достовірності даних досліджень застосовували варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих результатів. При проведенні статистичної обробки обчислювали середні арифметичні (М), середні похибки (m). Вірогідність результатів дослідження (р) визначали на підставі (t) - критерію Стьюдента. Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою стандартного пакета " Statistika" для ПЕОМ на кафедрі соціальної медицини та ООЗ (зав.каф. – д.м.н., проф.. Кольцова Н.І.).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

На основі проведеного клінічного обстеження 250 хворих, було вивчено питання потреби в наданні ортопедичної допомоги хворим із захворюванням ішемічною хворобою серця. Кількість пацієнтів, яка була обстежена, виявилась найбільшою у віці 50-69 років, проте, суттєвої різниці в вікових групах між чоловіками та жінками не відмічали (р0,05). Із загальної кількості обстежених жителі міста становили 52,03,1%, села – 48,0З,1%. Отримані дані доповнюють раніше проведені дослідження М.М. Рожка (1993).

Загальна потреба в незнімному протезуванні серед дорослих осіб згідно дослідження в чоловіків та жінок становить 50,34,2%, а в знімному протезуванні складає 44,94,0%.

Також, згідно отриманих даних, велика частина хворих, а це (84,02,2%) мають досвід отримання ортопедичної допомоги. Серед наявних незнімних конструкцій зубних протезів, частка штамповано-паяних конструкцій переважала над суцільнолитими мостоподібними конструкціями зубних протезів відповідно 36,84,7% до 13,53,3% (р0,001).

При проведенні дослідження були виявлені знімні конструкції зубних протезів. Отримані наступні результати: часткові знімні пластинкові протези (ЧЗПП) – 8,81,7%, бюгельні протези – 0,40,4% хворих. Як відомо, існують певні обмеження до конструкцій зубних протезів, які вимагають повторного виготовлення зубних протезів через певний період часу. Так, 30,82,9% хворих – користувались ЧЗПП більше 3-х років, а це означає, що певній категорії осіб потрібно в найближчому майбутньому виготовляти нові ЧЗПП.

Проведене соціологічне опитування обстежуваних хворих на ІХС показало, що рівень надання ортопедичної допомоги незадовільний у 50,03,1% випадків.

Також вивчалось питання, чи потрібна, на їх думку, хворим з ІХС ортопедична стоматологічна допомога. Результати соціологічного опитування дозволяють констатувати наступне: ортопедична допомога потрібна – висловились 32,42,9% хворих, не потрібна – 0,40,1% та потрібна зі створенням певних умов прийому – 67,22,9% випадків.

Проведене опитування обстежуваних хворих на ІХС показало, що понад 61,23,0% дорослих пацієнтів переживають сильне відчуття страху та тривоги перед візитом до лікаря-стоматолога, що само по собі є чинником, який може викликати загострення перебігу основного захворювання. Якщо ж проаналізувати отримані дані про ставлення до стоматологічного прийому в залежності від статі, то можна висловити наступне, що чоловіки, на відміну від жінок, не мають такого "страху" перед лікарем-стоматологом. Так, про позитивне ставлення до відвідування лікаря-стоматолога висловилися 53,04,1% чоловіків та 18,43,8% жінок.

Підсумовуючи отримані дані та співставляючи їх з даними інших авторів, ми прийшли до висновку, що люди з захворюваннями серцево-судинної системи вимагають особливого підходу в наданні стоматологічної ортопедичної допомоги, яка повинна включати в себе вибір певної конструкції зубного протезу в залежності від дефекту зубного ряду, важкості перебігу основного та стоматологічного захворювання. Актуальною залишається розробка методів лікування хворих з ІХС в залежності від її клінічного перебігу та вдосконалення конструкцій зубних протезів.

Виходячи із вищесказаного, за допомогою клініко-функціональних досліджень обґрунтовано стоматологічний алгоритм, яким слід користуватися у виборі методу надання ортопедичного лікування хворим на ІХС з дефектами зубних рядів.

Алгоритм вибору ортопедичного лікування в хворих на ІХС.

В основу розробленого алгоритму покладені дефекти зубних рядів згідно з класифікацією Кеннеді та зміни з боку серцево-судинної системи: стенокардія та її еквіваленти; зміни АТ та ЧСС і відчуття страху, дискомфорту, відмова від подальшого ортопедичного лікування; виявлення ішемічних змін на ЕКГ після проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій.

Так, якщо в клініку ортопедичної стоматології звертається хворий з ІХС, який потребує надання ортопедичної допомоги, лікар-стоматолог-ортопед, провівши визначені обов'язкові стоматологічні маніпуляції і оцінюючи реакцію серцево-судинної системи на дані маніпуляції разом з лікарем-кардіологом, повинні рекомендувати чи не рекомендувати даному хворому ортопедичне лікування.

Показано відстрочити подальше ортопедичне лікування хворих на ІХС, в яких після проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій спостерігалися наступні ознаки коронарної недостатності: поглиблення ішемічних змін на ЕКГ; відмова хворого від подальшого ортопедичного лікування в зв'язку із серцево-судинним захворюванням; ангінальний біль, який вимагав вживання нітрогліцерину; суттєве зростання АТ, ЧСС та ПД.

Показано подальше ортопедичне лікування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів хворих на ІХС з різними функціональними класами важкості згідно з ортопедичними показами та заключенням лікаря-кардіолога при наявності наступних ознак коронарної недостатності після проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій: наявна виражена вегетативна симптоматика еквівалентів стенокардії, стенокардія ІІ-ІІІ ФК,помірні коливання АТ, ЧСС та ПД.

При часткову дефекті зубного ряду, коли згідно ортопедичних показів рекомендовано виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів, але провівши визначені обов'язкові стоматологічні маніпуляції та вивчивши реакцію серцево-судинної системи на них у хворих на ІХС з різними функціональними класами важкості показано тимчасове знімне протезування при наявності наступних ознак коронарної недостатності:стенокардія І-ІІ ФК;без значних проявів вегетативної симптоматики еквівалентів стенокардії;значні коливання АТ, ЧСС та ПД.

У групі хворих при наявності наступних ознак коронарної недостатності (за умов адекватних коливань АТ, ЧСС та ПД, відсутність нападів стенокардії) та відповідних ортопедичних показів показане незнімне протезування.

Відмічено, що відповідь на проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій з боку серцево-судинної системи була різною і залежала як від особливостей перенесеного ІМ і в наявності його ускладнення, так і від функціонального класу тяжкості хворих.

Проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій провокувало виникнення нападу стенокардії в 21,64,1% хворих, запаморочення – у 31,64,6% осіб, серцебиття – у 44,24,9% обстежених. 26,34,4% і 22,14,1% хворих відмічали появу відповідно загальної слабкості та задишки.

Неоднозначною була динаміка АТ. Більше, як у половини хворих 58,94,9% випадків відмічали збільшення як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску, у 14,73,5% хворих, навпаки, їх зниження. У той же час майже у чверті (26,34,4% ) хворих змін артеріального тиску не відмічалось.

Аналогічні зміни були виявлені й стосовно частоти ритму серця, в 74,74,3% хворих вона зросла, а в 15,83,6% – не змінилась та в 9,52,9% хворих констатовано зменшення ЧСС.

Реєстрація ЕКГ після проведення визначених обов'язкових стоматологічних маніпуляцій показала, що в 27,44,4% хворих мало місце поглиблення ішемічних змін ЕКГ у вигляді появи короткочасної ішемії міокарду (поглиблення негативних зубців Т і в поодиноких випадках поява депресії сегменту ST.


 
 

Цікаве

Загрузка...