WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні (автореферат) - Реферат

Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному рівні (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження – державна політика України в галузі охорони здоров'я.

Предмет дослідження – механізми державного регулювання приватного сектора в охороні здоров'я України на регіональному рівні як основа реалізації сучасної державної політики України в галузі охорони здоров'я.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що запровадження механізмів державного регулювання приватного сектора в охороні здоров'я на регіональному рівні на основі державних стандартів з надання медичних послуг і використовуваних у системі підготовки й післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів та бакалаврів медицини, а також системи їх моніторингу, сприятиме реалізації державної політики України в галузі охорони здоров'я, підвищенню ефективності державного управління галуззю та конкурентоспроможності національної системи охорони здоров'я.

Методи дослідження. Для реалізації мети дослідження та поставлених завдань використовувався комплекс сучасних загальнонаукових методів дослідження і підходів, а саме:

 • теоретичного аналізу для вивчення вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, законодавчої та нормативної бази з питань державного регулювання охорони здоров'я, якості медичних послуг, управління середньою медичною освітою і використання механізмів та інструментів контролю їх якості й оцінювання;

 • історико-логічного аналізу, що дав можливість вивчити генезис та тенденції розвитку наукових досліджень з управління підготовкою й післядипломною освітою медичних і фармацевтичних спеціалістів та бакалаврів медицини;

 • системний підхід, який застосувався в процесі комплексного аналізу реалізації державної політики України в галузі охорони здоров'я та оцінки стану національної освіти у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;

 • структурно-функціональний підхід, що дав змогу визначити механізм державного управління якістю в системі підготовки і післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів та бакалаврів медицини з погляду його організаційної будови, функціональної реалізації та динаміки змін;

 • компаративістський метод, який дав можливість порівняти й проаналізувати різні підходи до визначення державного управління якістю середньої медичної освіти, стоматологічних послуг, моніторингу якості освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, побудови механізмів управління якістю їх підготовки на регіональному рівні функціонування приватного сектора системи охорони здоров'я України;

 • інформаційно-аналітичні методи дослідження, які використовувались для оцінювання досягнутого стану приватного сектора охорони здоров'я та ефективності державного управління якістю в системі підготовки і післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів та бакалаврів медицини й ефективності державного управління охороною здоров'я щодо забезпечення якості медичних послуг і доступності медичної допомоги як пріоритетного напряму державної політики України у галузі охорони здоров'я;

 • соціологічні методи (анкетування, опитування, бесіди, інтерв'ювання) з метою вивчення громадської думки щодо результативності реформ у галузі охорони здоров'я та якості підготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів.

Методологічною основою дисертаційної роботи є системний підхід, який використовувався для вирішення завдань дослідження.

Комплексний аналіз інформації з досліджуваної теми та її систематизація дали змогу конкретизувати напрями й методику проведення дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що автором отримані науково обгрунтовані результати, які розкривають сутність державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні та його важливу роль у реалізації пріоритетних напрямів державної політики в галузі охорони здоров'я. Дисертаційна робота є першим науковим дослідженням з проблеми державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я України.

Державне регулювання приватного сектора охорони здоров'я розглядається як одна із підсистем наукової галузі "державне управління" взагалі та як невід'ємна складова державного управління охороною здоров'я, зокрема з позицій системного підходу. У дисертації здійснено концептуальне обґрунтування державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я; досліджено генезис та тенденції розвитку системи підготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, системно подані принципи і функції державного управління якістю підготовки і післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. У результаті наукових досліджень у дисертації

вперше:

 • здійснено цілісний науковий аналіз державної політики України щодо регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я;

 • конкретизовано дефініції категорійно-понятійного апарату регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я та введено у науковий обіг удосконалені поняття "медична допомога", "медична (стоматологічна, фармацевтична) послуга", "державне управління якістю освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів" та "державне регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я на регіональному рівні";

 • введено у науковий апарат велику кількість нових документів, фактів і теоретичних ідей.

удосконалено:

 • зміст системи підготовки і післядипломної освіти молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів і її особливості в контексті суспільних потреб в умовах перебудови галузі охорони здоров'я в Україні;

 • систему якості підготовки фахівців для охорони здоров'я на регіональному рівні;

набули подальшого розвитку:

 • використання результатів моніторингових досліджень у практиці роботи регіональних органів державного управління;

 • вироблення й коригування державної політики України в галузі охорони здоров'я.

Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні положення дослідження, висновки й рекомендації за змістом, діапазоном і фактографією сприятимуть удосконаленню державної політики в галузі охорони здоров'я України.

Наукові висновки й рекомендації щодо державного регулювання розвитку приватного сектора охорони здоров'я України на регіональному рівні можуть бути використані:

 • у практичній діяльності органів державного управління охороною здоров'я;

 • в подальших наукових дослідженнях з теорії та історії державного управління, а також у процесі розробки механізмів державного регулювання різних складових системи охорони здоров'я України.

Результати дослідження щодо розробки та вдосконалення механізмів державного регулювання приватного сектора охорони здоров'я на регіональному рівні використані:

 • відділом науки і освіти Департаменту кадрової політики освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України при формуванні плану підготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів на 2005-2006 рр. (довідка від 3 березня 2006 р. № 8.01-35/500);

 • постійними комісіями Хмельницької обласної ради при підготовці та прийняті Програми соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області (довідка від 6 березня 2006 р. № 300-1/01-15);

 • Хмельницьким міським управлінням охорони здоров'я при розробці інформаційно-програмного забезпечення (довідка від 22 лютого 2006 р. № 214);

 • кафедрою державного управління та місцевого самоврядування Хмельницького університету управління та права в процесі підготовки фахівців за спеціальністю "менеджмент організацій" (довідка від 1 березня 2006 р. № 248/87-04-20/06);

 • Хмельницьким базовим медичним училищем у навчальному процесі (довідка від 1 березня 2006 р. № 23).


 
 

Цікаве

Загрузка...