WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули важкодоступної зони ока (автореферат) - Реферат

Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули важкодоступної зони ока (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

Абдряхимов Ростислав Адганович

УДК 617. 715 – 001.4 – 089.166

Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули важкодоступної зони ока

14.01.18 – офтальмологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі очних хвороб факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Сухіна Людмила

Олексіївна, Донецький державний медичний університет

МОЗ України, професор кафедри очних хвороб.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Венгер Галина

Юхимівна, Одеський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри очних хвороб.

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Чуднявцева Наталія Олександрівна, Інститут очних

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України,

старший науковий співробітник відділу відновлювальної

та реконструктивної мікрохірургії травми ока.

Провідна установа: Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Захист відбудеться "7" квітня 2006г. о 12˚˚ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.613.05 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (03680, Україна, м.Київ, просп. Комарова, 3, „Центр мікрохірургії ока" кафедра офтальмології КМАПО).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112 м.Київ-112, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий "4"березня2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Н.С.Лаврик

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проникаючі поранення склери, що локалізуються у важкодоступній зоні ока, можна вважати особливо важкими (Волков В.В., 2005, Гундорова Р.А., 2005, Дмитриев В.С., 2001, Чуднявцева Н.О., 1997). Основними причинами, що призводять до втрати функцій ока, є розвиток важкого фібринозно-пластичного іридоцикліту, фіброзу скловидного тіла, субатрофії. Для збереження очного яблука й здобуття більш високого зору не втрачає своєї актуальності проблема забезпечення повноцінної регенерації ушкоджених оболонок, що може бути досягнута тільки при якісній первинній хірургічній обробці (ПХО) рани з дотриманням основних принципів, що полягають у мінімальній травматизації тканин ока, іммобілізації оболонок, повному анатомічному відновленні капсули ока (Эль-Жухар Висан Хабиб, 2001). Наявні традиційні інструментальні способи обробки ран, застосовані щодо переднього відрізка, мало прийнятні при обробці ран, що локалізуються у важкодоступній зоні ока, тому що призводять до ускладнень, таких як травматизація внутрішніх оболонок, додаткова втрата скловидного тіла, відшарування внутрішніх оболонок, розростання сполучної тканини у вигляді плівок і тяжів на внутрішніх оболонках і в скловидному тілі, фібринозно-пластичний іридоцикліт і субатрофія ока (Войно-Ясенецкий В.В., 1979). Водночас недостатньої уваги приділено ослабленню тракційного синдрому і профілактиці відшарування внутрішніх оболонок при ПХО.

Наслідки проникаючих травм ока визначаються не лише характером і важкістю ушкодження, його локалізацією і своєчасністю надання спеціалізованої медичної допомоги, але й вихідним станом імунологічної реактивності організму, наявністю супроводної патології та ін. (Логай И.М. и соавт., 1999; Красновид Т.А. и соавт., 2003). Патогенетично доцільне застосування імунокоректорів у комплексній терапії посттравматичних увеїтів (Логай И.М. и соавт., 1999).

Спираючись на викладене, перспективними питаннями в лікуванні проникаючих поранень склери, що локалізуються у важкодоступній для ПХО зоні ока, є: розробка інструментальних способів первинної хірургічної обробки ран, що забезпечують надійну герметизацію і малу травматизацію тканин; удосконалення заходів при ПХО, спрямованих на ослаблення тракційного синдрому і профілактику відшарування внутрішніх оболонок; а також само консервативне лікування з застосуванням імунокоректорів. Вирішення цих задач сприятиме поліпшенню функціональних і косметичних результатів при даній патології.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом двох НДР кафедри очних хвороб ФПО ДонДМУ ім. М. Горького: "Медична і соціально-трудова реабілітація осіб з монокулярною сліпотою внаслідок травми ока" (державна реєстрація № 0100U000014); "Розробка оптимальних способів оброблення ран фіброзної капсули у важкодоступній зоні ока" (державна реєстрація № 0103U000444).

Мета роботи: підвищення ефективності лікування хворих із проникаючими пораненнями склери, що локалізуються у важкодоступній для ПХО зоні ока шляхом розробки на основі клініко-морфологічних даних нових інструментальних технологій оперативного втручання і використання імунокоригувального препарату ербісолу.

Завдання дослідження:

1. Розробити адекватні інструментальні способи ПХО ран склери, що локалізуються у важкодоступній для ПХО зоні ока, які забезпечать малу травматизацію, надійну фіксацію рани з урахуванням її характеру та локалізації.

2. Розробити методику екстрасклерального пломбування, спрямовану на ослаблення тракційного синдрому та профілактику відшарування внутрішніх оболонок ока під час ПХО ран склери, що локалізуються в важкодоступній зоні ока.

3. Вивчити в експерименті гістоморфологічні зміни при пораненнях склери, що локалізуються в важкодоступній для ПХО зоні, в залежності від способу обробки рани та методики екстрасклерального пломбування.

4. Вивчити порушення системного та місцевого імунітету у хворих з проникаючими пораненнями склери.

5. Оцінити ефективність застосування ербісолу в комплексному лікуванні хворих з проникаючими пораненнями склери та визначити його вплив на імунні показники.

6. Провести оцінку ефективності застосування запропонованих комплексних заходів при лікуванні хворих з проникаючими пораненнями склери в важкодоступній для ПХО зоні ока.

Об'єкт дослідження: хворі й експериментальні тварини (кролі) із проникаючими пораненням склери у важкодоступній для ПХО зоні ока.

Предмет дослідження: перебіг ранового процесу при пораненнях склери у важкодоступній зоні ока після ПХО з застосуванням запропонованих способів у кролів в експерименті; імунологічний статус у пацієнтів з пораненнями склери і застосуванням ербісолу в комплексній терапії; порівняльна оцінка застосування комплексних лікувальних заходів при проникаючих пораненнях у важкодоступній для ПХО зоні ока з урахуванням клінічних досліджень.

Методи дослідження: гістомофологічні дослідження с фотореєстрацієй, візометрія, періметрія, тонометрія за Маклаковим, біомікроскопія, офтальмоскопія, В-сканування, рентгенографія, комп'ютерна томографія, доплерографія, імунологічні дослідження (СD3+, СD4+, СD8+ СD22+, ФАМ, ЦІК, АТ к S-Аg і U-Аg, IgA, IgM, IgG, лізоцим сльози).

Наукова новизна здобутих результатів. Розроблені і вперше застосовані нові інструментальні способи оброблення ран склери, локалізованих у важкодоступній для ПХО зоні ока, що забезпечують малу травматизацію і надійну фіксацію ран: новий голкотримач для накладення склеральних швів у важкодоступній зоні ока (Деклараційний патент України №40314А від 16.07.2001.р.), новий інструмент для накладення скобкових швів на склеру у важкодоступній зоні ока (Деклараційний патент України №40315А від 16.07.2001.р.), удосконалений спосіб локального екстрасклерального пломбування при хірургічному лікуванні великих проникаючих поранень склери, що локалізуються у важкодоступній зоні ока, з урахуванням втрати об'єму скловидного тіла і розміру рани (Деклараційний патент України №6608 від 16.05.2005.р.).

В експерименті на очах кролів вивчений перебіг раневого процесу при пораненні склери у важкодоступній для ПХО зоні з застосуванням запропонованих хірургічних заходів.

Визначено імунологічні критерії прогнозування перебігу посттравматичного процесу в оці. Удосконалено комплекс консервативної терапії у хворих з пораненнями фіброзної капсули у важкодоступній для ПХО зоні ока.

Практичне значення здобутих результатів. Застосування запропонованого голкотримача (Деклараційний патент України №40314А від 16.07.2001.р.) дозволяє забезпечувати повноцінну малотравматичну обробку рани склери у важкодоступній для ПХО зоні ока. Інструмент зручний у використанні і становить практичну цінність для клінічного застосування в офтальмології.

Удосконалено спосіб локального екстрасклерального пломбування при хірургічному лікуванні великих проникаючих поранень склери, що локалізуються у важкодоступній зоні ока, з урахуванням втрати об'єму склоподібного тіла і розміру рани (Деклараційний патент України №6608 від 16.05.2005.р.) . Даний спосіб забезпечує ослаблення тракційного синдрому і профілактику відшарування оболонок.

Для використання в практиці виправдали себе встановлені імунологічні критерії прогнозування перебігу післятравматичного процесу в оці. При цьому відзначено, що зниження рівня sIg нижче 0,14 г/л, лізоциму сльози нижче 0,6 мг/мол, наростання середнього геометричного титру АТ до U-Ag вище 1:128 і рівня ЦІК вище 2,0 г/л є несприятливими прогностичними ознаками в плані розвитку гнійних ускладнень у пацієнтів із проникаючими склеральними пораненнями.

Використання в комплексному лікуванні пацієнтів із проникаючими пораненнями очей, і зокрема локалізованими у важкодоступній для ПХО зоні ока, імунокоректору ербісолу у відповідному дозуванні сприятиме зниженню кількості ускладнень і несприятливих наслідків проникаючих поранень склери в 2,5 рази, а також нормалізації факторів системного і місцевого імунітету, зниженню виразності аутоімунних та імунокомплексних реакцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...