WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у спів-робітників правоохоронних органів (автореферат) - Реферат

Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у спів-робітників правоохоронних органів (автореферат) - Реферат

Найбільш клінічно обґрунтованим і адекватним підходом до психопрофілактики співробітників міліції є система, що включає використання науково обґрунтованих стандартів: 1) привентивного підвищення їхньої стресостійкості стосовно специфічних особливостей професійної діяльності; 2) багатогранного підходу до оцінки психічного стану і визначення профпридатності з оцінкою індивідуального рейтингу специфічних сфер життєдіяльності і впливи факторів навколишнього середовища і 3) соціально-правові захисти осіб, які перенесли психічні розлади, або тих хто страждає ними.

10. На основі запропонованої дослідницької гіпотези і відзначеного поєднання клінічних, психологічних і соціальних факторів усіх рівнів виміру (макросоціальних, мікросоціальних і соціально-особистісних) з комплексом проблем, розв'язуваних військово-медичними комісіями при виявленні у співробітників ОВС порушень психічного здоров'я, була розроблена модель відомчої психіатричної допомоги, що передбачає теоретично і клінічно обґрунтовану багатогранну стратегію адекватного вирішення лікувально-діагностичних і експертних питань у конкретно-специфічних умовах професійної діяльності. Ця модель враховує законодавчо сформульовані загальні принципи надання психіатричної допомоги і розглядає її з позицій гармонічного сполучення лікувально-оздоровчих заходів з необхідністю зміцнення правоохоронного потенціалу співробітників міліції.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Абрамов А.В., Бурцев А.К., Мирошниченко И.И., Омельянович В.Ю. Об опыте диагностики посттравматического стрессового расстройства // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 1998. - №1(4). - С. 89-92.

2. Абрамов А.В. Анализ суицидальной активности сотрудников органов внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 1999. - №1(5). - С. 47-52.

3. Абрамов А.В. Клинико-статистический анализ структуры и регистра психических расстройств у сотрудников ОВД // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 1999. - №2(6). - С. 122-125.

4. Абрамов А.В., Олефиренко В.Л. Уровень эмоционального выгорания у сотрудников органов внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 2001. - №1(8). - С. 82-85.

5. Абрамов А.В. Общие проблемы психической адаптации в условиях хронического эмоционального стресса у сотрудников органов внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 2002. - №1(9). - С. 125-134.

6. Абрамов А.В. Самоубийство как одно из проявлений дезадаптивной формы поведения при стрессе у сотрудников органов внутренних дел // Український вісник психоневрології. – Харків. – 2003. – Том 11, віпуск 1(34). - С. 104-108.

7. Абрамов А.В. „Невроз запаса" как одно из проявлений адаптационного расстройства у сотрудников МВД, увольняющихся сос службы // Український вісник психоневрології. – Харків. – 2003. – Том 11, віпуск 2(35). - С. 41-42.

8. Абрамов А.В. Влияние профессиональной деятельности на личностные особенности сотрудников органов внутренних дел // Архів психіатрії. – Київ. – 2003. - Том 9, №3(34). - С. 30-32.

9. Абрамов А.В. Социально-правовые проблемы военно-психиатрической экспертизы сотрудников МВД Украины // Таврический журнал психиатрии. – Симферополь. – 2003. – Том 7, №3(24). – С. 19-22.

10. Абрамов А.В. Особенности профессиональной деятельности, предрасполагающие к развитию расстройств, связанных сос стрессом, у работников правоохранительных органов (обор литературы) // Архів психіатрії. – Київ. – 2003. - Том 9, №4(35). - С. 29-34.

11. Абрамов А.В. Общая характеристика организации психиатрического освидетельствования лиц, поступающих на службу в органы внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 2003. - №1(10). - С. 59-64.

12. Абрамов А.В. Клинико-динамические особенности стойких изменений личности у лиц, работающих в условиях хронического эмоционального стресса // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 2004. - №1(11). - С. 24-29.

13. Абрамов А.В. Хронический стресс и стойкие изменения личности у сотрудников спецподразделений милиции (психолого-психофизиологическое исследование) // Архів психіатрії. – Київ. – 2004. - Том 10, №2(37). - С. 29-35.

14. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. Анализ динамики и структуры расстройств психики и поведения у сотрудников органов внутренних дел // Український медичний альманах. – 2004. - Т.7, № 4 (додаток). - С. 7-9.

15. Абрамов В.А., Курлов В.В., Абрамов А.В., Жигулина И.В., Кислицкая И.И. Об определении морального вреда при повреждении здоровья, связанном с исполнением трудовых (служебных) обязанностей // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 2004. - №3(13). - С. 85-88.

16. Абрамов А.В. Качество жизни и особенности социального функционирования участников ЛПА на ЧАЭС, работающих в системе ОВД // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 2004. - №2(12). - С. 102-107.

17. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. Опыт оценки эффективности первичных психопрофилактических мероприятий на этапах отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел и абитуриентов высших учебных заведений // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - Донецк. - 2004. - №4(14). - С. 102-107.

18. Абрамов А.В. Невротические и неврозоподобные расстройства у сотрудников милиции, увольняемых в запас // Архів психіатрії. – Київ. – 2004. - Том 10, №3(38). - С. 47-50.

19. Абрамов А.В. Анализ структуры невротических и неврозоподобных расстройств у лиц, поступающих на службу в ОВД // Архів психіатрії. – Київ. – 2005. - Том 11, - № 1(40). – С. 26-30.

20. Абрамов А.В. Типология и клинико-динамические особенности стойких изменений личности у сотрудников правоохранительных органов // Український вісник психоневрології. – Харків. – 2005. – Том 13, випуск 1(42). – С. 42-46.

21. Абрамов А.В., Бурцев О.К., Абрамов О.В., Лебедев Д.С., Ряполова Т.Л., Виговская О.М., Пирков С.Г., Беро М.П., Клочков О.В., Доценко М.Б., Жигуліна І.В. Сучасна функциональна діагностика психічних розладів у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. - Методичні рекомендації. – Донецьк – 2001. – 20с.

22. Абрамов А.В., Кузнецов А.В., Клевкин В.Ф. Система психопрофилактики среди личного состава органов и подразделений внутренних дел Донецкой области. - Методические рекомендации. - Донецк - 1997. - 28с.

23. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. Об использовании МКБ-10 при оценке психического здоровья сотрудников правоохранительных органов // Вiсник асоцiацii психiатрiв Украiни. - Киiв. - 1999. - С.65-70.

24. Абрамов О.В., Мiрошнiченко І.І., Омелянович В.Ю. Про комплекс раннього виявлення посттравматичних стресопоiдних розладiв у спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ // Проблеми правознавства та правоохоронноi дiяльностi. - Збiрка наукових статей. - РВВ ДIВС МВС Украiни. – Донецьк. – 1997. - №2. – С. 39-45.

25. Абрамов А.В. К вопросу об аутодеструктивном поведении в органах внутренних дел крупного промышленного региона // Суiцiдолгiя: теорiя та практика (сборник научных статей) - Киев – 1998. – С. 152-154.

26. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. К вопросу об использовании психофизиологических методов исследования в диагностике аутодеструктивного поведения у больного посттравматическим стрессовым расстройством // Суiцiдолгiя: теорiя та практика (сборник научных статей) - Киев – 1998. – С. 160-162.

27. Абрамов А.В. Аналiз захворюванностi на психiчнi розлади у спiвробiтникiв ОВС // Проблеми правознавства та правоохоронноi дiяльностi. Збiрник наукових статей. - Донецьк. – 1999. - № 1. - С. 259-261.

28. Абрамов А.В. К вопросу о проблемах профилактики аутоагрессивных действий у работников ОВД // Психологiя суiцидальноi проведiнки: дiагностика, корекцiя, профiлактика. Збiрник наукових праць. - Киiв, 2000. - С.110-114.

АНОТАЦІЯ

Абрамов О.В. Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.01.16 – психіатрія. - Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії і наркології МОЗ України. Київ, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню порушень психічного здоров'я у співробітників органів внутрішніх справ на різних етапах їхньої професійної діяльності. Розроблено концептуальну модель їх психопрофілактики і військово-медичної експертизи. Вивчено структуру і поширеність психічних розладів у співробітників міліції, у тому числі, що визначаються специфікою роботи у правоохоронних органах, тактика їхнього психіатричного огляду і військово-лікарської експертизи. Проаналізовані дані про вплив тривалості роботи в умовах хронічного емоційного стресу і рівня стресостійкостіі співробітників міліції на імовірність виникнення психічних розладів.


 
 

Цікаве

Загрузка...