WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у спів-робітників правоохоронних органів (автореферат) - Реферат

Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у спів-робітників правоохоронних органів (автореферат) - Реферат

У осіб з відносно нетривалим періодом роботи трудова діяльність не супроводжувалася надмірною напругою, при цьому швидко формувалася фаза резистентності з розширенням сфери економії емоцій і редукцією обов'язків, що робило їх досить захищеними. У групі випробуваних зі значним стажем роботи в міліції високий рівень невротизації з фазою напруги, що сформувалася, свідчить про виражену емоційну збудливість з негативними переживаннями (тривожність, занепокоєння, дратівливість), що сприяло поступовій професійній особистісній деформації. З цього випливає, що зазначена категорія осіб має потребу в психологічній і психотерапевтичній допомозі.

Використані нами психотерапевтичні техніки (корекція професійних комунікативних навичок, метод дебрифінга) дозволили обґрунтувати доцільність їхнього застосування для купування ознак фізичного й емоційного виснаження.

Позитивна динаміка синдрому емоційного вигоряння (при повторному профогляді через рік) спостерігалася в 65,0% обстежених (у контрольній групі – 8,7%; р<0,001).

Таблиця 6

Середні показники за октантами методики ДМО в групах

з різним стажем роботи

Октанти

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Групи

Стаж роботи

3-5 років

Рнс

6,93

0,64

5,84

0,38

6,37

0,38

4,36

0,64

4,21

0,47

4,86

0,52

5,32

0,46

7,81

0,73

Иднс

8,86

0,70

6,31

0,52

5,31

0,64

5,12

0,40

3,38

0,36

4,31

0,54

4,56

0,59

5,31

0,36

Стаж роботи

10-15 років

Рсс

6,74

0,36

5,61

0,74

6,24

0,38

5,94

0,64

3,21

0,58

3,51

0,51

5,76

0,35

5,91

0,65

Идсс

6,21

0,63

5,26

0,34

6,41

0,56

6,23

0,39

2,96

0,46

3,64

0,36

5,28

0,52

6,38

0,57

Стаж роботи

20-25 років

Рбс

5,94

0,51

7,86

0,43

8,47

0,64

8,86

0,54

4,86

0,37

6,96

0,54

5,41

0,73

4,84

0,34

Идбс

5,32

0,38

4,21

0,68

4,26

0,46

6,78

0,43

2,81

0,36

3,28

0,47

5,72

0,61

5,84

0,41

Р

Рнс/Иднс

0,0007*

0,396

0,713

0,816

0,326

0,631

0,584

0,005*

Рсс/Идсс

0,356

0,564

0,514

0,726

0,416

0,654

0,354

0,456

Рбс/Идбс

0,544

0,0003*

0,009*

0,008*

0,835

0,005*

0,729

0,611

Рнс/Рсс

0,426

0,584

0,719

0,546

0,931

0,513

0,642

0,004*

Рнс/Рбс

0,519

0,006*

0,005*

0,0003*

0,564

0,004*

0,354

0,007*

Рсс/Рбс

0,639

0,814

0,004*

0,394

0,514

0,386

0,423

0,312

Примітка: I – владний-лідируючий; II – незалежний-домінуючий; III – прямолінійно-агресивний; IV – недовірливий-скептичний; V – покірний-соромливий; VI – залежний-слухняний; VII – співпрацюючий-конвенціальний; VIII – відповідальний-великодушний; Рнс – реальне "Я" в осіб з невеликим стажем; Иднс – ідеальне "Я" в осіб з невеликим стажем; Рсс – реальне "Я" в осіб із середнім стажем; Идсс – ідеальне "Я" в осіб із середнім стажем; Рбс – реальне "Я" в осіб з великим стажем; Идбс – ідеальне "Я" в осіб з великим стажем.

У контексті оцінки ефективності сучасної системи психопрофілактичної допомоги і психолого-психіатричного добору було проведене вивчення впливу рівня виявлюваності психічних розладів на етапі огляду ВЛК кандидатів на службу в ОВС і навчання у вузи системи МВС на захворюваність психічними розладами співробітників міліції. Статистично значуща негативна кореляція була виявлена при порівнянні захворюваності співробітників ОВС і кандидатів на службу органічними психічними розладами (r=-0,55; p=0,02) і афективних розладів (r=-0,47; p=0,04). Це свідчить про ефективність первинних психопрофілактичних заходів при зазначеній патології. Однак по групах психічних розладів, класифікованих у діагностичних рубриках МКХ-10 F1 і F2, статистично значущої кореляції знайдено не було, а в рубриках F4 і F6 була виявлена статистично позитивна кореляція, що свідчить про відсутність впливу медичного психолого-психіатричного добору на захворюваність даними видами психічних розладів співробітників міліції. Крім того, установлено, що існуюча система медичного добору не дозволяє розглядати як критерії придатності-непридатності до служби ні предзахворювальні форми психічної патології, ні фактори, що впливають на стан психічного здоров'я (акцентуації характеру, вигоряння і т.д.), обмежуючи первинну психопрофілактику винятково відсіванням громадян, що страждають психічними захворюваннями.

Формально-логічний аналіз організаційних і соціально-правових проблем ВМЄ осіб із психічними розладами дозволив рекомендувати до розширення функцій ВЛК (обмежуваних рішенням питань профвідбору) за рахунок створення оптимальних умов для реалізації права співробітника міліції ( що перебуває в статусі пацієнта) на отримання адекватної психопрофілактичної, медико-психологічної і психіатричної допомоги. Обґрунтовано необхідність використання при проведенні профоглядів сучасних психодіагностичних комплексів, розробки науково обґрунтованих професіограм за основними видами професійної діяльності в системі МВС, що припускають можливість диференційованої оцінки відповідності психічного стану співробітника вимогам, що випливають з конкретних службових обов'язків, а також застосування багатогранного підходу до оцінки життєдіяльності пацієнта з психічним розладом, що дозволяє об'єктивізувати і гуманізувати лікувально-експертну тактику по відношенню до цього контингенту співробітників ОВС.

Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати й обґрунтувати основні напрямки істотного удосконалювання правового і соціального захисту співробітників ОВС, які перенесли психічні розлади.


 
 

Цікаве

Загрузка...