WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фармакологічні властивості феназепаму при різних шляхах введення (автореферат) - Реферат

Фармакологічні властивості феназепаму при різних шляхах введення (автореферат) - Реферат

На підставі даних з протисудомної дії феназепаму по антагонізму з коразолом з використанням ефекторного аналізу нами було теоретично оцінено вміст препарату у біофазі дії при різних шляхах введення феназепаму. Динаміка вмісту препарату у головному мозку, яка розрахована теоретично, співпадає з динамікою вмісту препарату, що отримано у дослідженнях, незначне розходження даних є наслідком накопичення у головному мозку радіоактивних продуктів, що не мають фізіологічної дії (глюкуронові кон`югати, хіназолінони тощо).

Феназепам має значний інтерес як протиепілептичний препарат, тому що разом з транквілізуючою та снодійною дією він надає великий протисудомний ефект. Проведеними нами дослідженнями було показано, що феназепам при усіх вивчених шляхах введення проявляє протисудомну активність по антагонізму з коразолом для гальмування малих судомних нападів. Розробниками феназепаму (Андронати С.А. та ін., 1985) були проведені дослідження по вивченню комбінованої дії феназепаму з фенобарбіталом при внутрішньочеревному введенні, які показали потенціювання як феназепаму, так і фенобарбіталу при сумісному використанні. Звичайно фенобарбітал розглядають як снотворний засіб, однак, у даний час найбільше значення цей препарат має як протисудомний засіб. У зв'язку з цим, фенобарбітал використовують при геніралізованих клоніко-тонічних припадках (grand mal).

Приймаючи до уваги той факт, що внутрішньочеревне введення є модельним способом введення нами було здійснено порівняльне вивчення особливостей сумісної дії феназепаму та фенобарбіталу при їх внутришньовенному, пероральному та трансдермальному введеннях (рис. 6).

12

Використання сумісного введення цих препаратів приводить до синергізму в їх дії, який проявляється в підвищенні практично вдвічі протисудомної активності, а також важливим є той факт, що при використанні лише одного феназепаму через 24 год практично не спостерігається фармакологічного ефекту. Сумісне використання феназепаму та фенобарбіталу приводить до пролонгації дії за рахунок саме фенобарбіталу, так як період його напівелімінації становить - 48-144 год (див. рис. 6).

Оптимальне співвідношення феназепаму і фенобарбіталу у складі ТТС складає 0,4:0,4 мг/см2. Протисудомний ефект феназепаму і фенобарбіталу, що виявляється, при їх спільному трансдермальному введенні, реєструється вже в перші години аплікації ТТС і підтримується на стаціонарному рівні протягом 48 год за рахунок постійної подачі препаратів у внутрішнє середовище організму з аплікованої ТТС.

Більш доцільно використовувати сумісне введення феназепаму та фенобарбіталу при внутрішньовенному та пероральному шляхах введення завдяки пролонгації протисудомного ефекту до 24–48 год після одноразового введення.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі проведено порівняльне вивчення фармакодинаміки та фармакокінетики феназепаму при різних шляхах введення. Виявлено особливості фармакологічної дії феназепаму залежно від способу введення та визначені параметри фармакокінетики.

 1. Вивчення динаміки протисудомної дії феназепаму (по антагонізму з коразолом) залежно від шляху введення показало забезпечення швидкого розвитку протисудомного ефекту при внутрішньовенному введенні препарату – через 10 хв після введення та пролонгованого протисудомного ефекту протягом 48 год при трансдермальному введенні препарату.

 2. Динаміка протисудомної дії феназепаму (за методом максимального електрошоку) обумовлена способом його введення. Протисудомний ефект, який реєструється, має вигляд параболічної залежності у діапазоні 10 хв-8 год для внутрішньовенного і 0,5-12 год для перорального. Найбільш тривала дія спостерігається для трансдермального введення у діапазоні 3-48 год після введення препарату.

13

 1. Зміна способу введення феназепаму приводить до зміни часу прояву фармакологічної активності. Міорелаксантна дія при внутрішньовенному та пероральному шляхах введення препарату спостерігається у діапазоні 10 хв–5 год і 0,5–5 год, відповідно, а при трансдермальному лише через 24–30 год після аплікації.

 2. Встановлено, що при трансдермальному введенні, на відміну від перорального, вдається уникнути метаболізму основної кількості препарату при його першому проходженні крізь печінку (вміст 14С-препарату у печинці при трансдермальному введенні у 23 рази нижче, ніж при пероральному), а також уникнути різких коливань кількостей препарату в органах і тканинах тварин, що спостерігаються при внутрішньовенному введенні.

 3. Біодоступність феназепаму при трансдермальному введенні залежить від концентрації препарату у складі трансдермальної терапевтичної системи. З її збільшенням у 6 разів відбувається зменшення біодоступності (у 3 рази для головного мозку та у 3,5 рази для крові), що обумовлено бар'єрними властивостями шкіри.

 4. Комбіноване введення феназепаму та фенобарбіталу є доцільним, особливо при внутрішньовенному та пероральному введеннях. Фенобарбітал значно потенціює дію феназепаму, що дає змогу зменшити його концентрацію, а також приводить до пролонгації протисудомної дії до 24-48 год після одноразового введення.

 5. Завдяки методу моделювання було теоретично розраховано рівень вмісту феназепаму у біофазі дії при внутрішньовенному, пероральному та трансдермальному шляхах введення. Динаміка зміни концентрації феназепаму у головному мозку при різних шляхах введення, яка розрахована теоретично, співпадає з даними, що отримані експериментально.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Динамика фармакологического действия трансдермальной лекарственной формы феназепама / Кравченко И.А., Зиньковский В.Г., Александрова А.И., Каширкина Е.С. // Вісник фармації. – 1999. – Т. 20, № 2. – С. 127 – 129. (участь в експерименті, обговоренні результатів, написанні статті).

 2. Биокинетика трансдермальной терапевтической лекарственной формы феназепама / Головенко Н.Я., Кравченко И.А., Зиньковский В.Г., Андронати С.А., Александрова А.И., Овчаренко Н.В., Ларионов В.Б. // Бюлл. экспер. биологии и медицины. – 2000. – Т. 130, № 12. – С. 633 – 635. (участь в експерименті, обговоренні результатів, написанні статті).

 3. Фармакодинамічне моделювання фармакокінетики трансдермального введення феназепаму / Зіньковський В.Г., Кравченко І.А., Овчаренко Н.В.,

14

Александрова А.І., Андронаті С.А. // Ліки. – 2001. – № 3 – 4, – С. 50 – 53. (участь в експерименті, обговоренні результатів, написанні статті).

 1. Вивчення фармакологічних властивостей трансдермальної терапевтичної системи, яка містить феназепам / Кравченко І.А., Головенко М.Я., Александрова О.І., Овчаренко Н.В., Ларіонов В.Б. // Вісник фармації. – 2001. – т. 28, № 4. – С. 74 – 76. (участь в експерименті, обговоренні результатів, написанні статті).

 2. Кравченко І.А., Александрова О.І., Овчаренко Н.В. Фізико-хімічні властивості та стабільність трансдермальних терапевтичних систем, що містять похідні 1,4-бенздіазепіну // Медична хімія. – 2003. – Т. 5, № 2. – С. 101 – 103. .(участь в експерименті, обговоренні результатів, написанні статті).

 3. Фармакокінетичні параметри феназепаму в залежності від його дози в складі ТТС / Головенко М.Я., Кравченко І.А., Александрова О.І., Ларіонов В.Б., Овчаренко Н.В. // Одеський медичний журнал. – 2003. - №6. – С. 7-9. (участь в експерименті, обговоренні результатів, написанні статті).

 4. Залежність доза – фармакологічний ефект феназепаму при його трансдермальному введенні / Александрова О.І., Кравченко І.А., Овчаренко Н.В., Ларіонов В.Б. // Вісник ОНУ. – 2002. – т. 6, № 7 - 8. – С. 252 – 256. (участь в експерименті, обговоренні результатів, написанні статті).

 5. Биологическая доступность и особенности фармакокинетики и фармакодинамики трансдермальной форми феназепама / Зиньковский В.Г., Кравченко И.А., Александрова А.И., Овчаренко Н.В., Каширкина Е.С., Ларионов В.Б. // Матеріали V національного з`їзду фармацевтів України. – Харків, 1999. – С. 162-163. (участь в експерименті, обговорені та статистичної обробки результатів, написанні доповіді та тез).

 6. Biokinetics of different phenazepam drug forms / Zinkovskiy V.G., Kravchenko I.A. Ovcharenko N.V., Andronati S.A. // Abstracts of World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences` 99. – Barcelona, 1999. – P. 149. (участь в експерименті, аналізі одержаних даних та написанні тез доповіді).

 7. Study of transdermal administration of pfenazepam / Kravchenko I.A., Zynkovskiy V.G., Andronati S.A., Aleksandrova A.I., Ovcharenko N.V. // Abstracts of Millennial World Congress of Pharmaceutical Sciences. – San-Francisco, 2000. – P. 127-128. (участь в експерименті, зроблено статистичну обробку та аналіз одержаних результатів).

 8. Александрова О.І. Трансдермальна терапевтична форма феназепаму // Матеріали V конференції молодих учених та студентів-хіміків південного регіону України. – Одеса, 2002. – С. 2.

 9. Александрова А.И. Комбинированное действие феназепама и фенобарбитала при их совместном трансдермальном введении // Матеріали IV


 
 

Цікаве

Загрузка...