WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим - Реферат

Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим - Реферат

6. Денисюк В.І., Афанасюк О.І. Залежність змін ЕКГ від типів ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ІХС у поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу // Атеросклероз і ішемічна хвороба серця: сучасний стан проблеми. Артеріальна гіпертензія як фактор ризику ІХС; профілактика ускладнень: Матер. Пленуму правління Українського наукового товариства кардіологів / Ред. Рада: В.М. Коваленко та ін. – К.: Четверта хвиля, 2003. – С. 60. Здобувачем самостійно проведено підбір і обстеження хворих, статистична обробка отриманих даних, підготовка до друку, формування висновків. Співавтор проф. В.І. Денисюк відредагував висновки.

7. Афанасюк О.І. Особливості добового моніторування ЕКГ при різних типах ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ІХС, ускладнену ХСН в поєднанні з інсуліннезалежним цукровим діабетом // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – Т. 7, №1/1. – С. 129.

8. Денисюк В.І., Афанасюк О.І., Нюшко О.В., Іванов В.П. Клінічна ефективність небілета та ренітека при гіпертонічній хворобі у поєднанні з ІХС та цукровим діабетом ІІ типу // Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матер. регіональної наук.-практ. конференції (5 лютого 2004 р.).- Івано-Франківськ, 2004. – С. 35-36. Здобувачем самостійно проведений підбір, обстеження і лікування хворих, статистична обробка і науковий аналіз результатів. Співавтор проф. В.І. Денисюк відредагував висновки. Співавтор лікар О.В. Нюшко допомагав підбирати хворих. Співавтор асистент В.П. Іванов відредагував текст.

9. Афанасюк О.І. Особливості виникнення шлуночкових порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу // Матер. до наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю.- Вінниця: Нова Книга, 2004. – С. 147-148.

10. Денисюк В.І., Афанасюк О.І. Клінічна ефективність комбінованого лікування при гіпертонічній хворобі у поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом ІІ типу // Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні: Матер. української науково-практичної конференції (12-14 травня 2004 р.).- Київ.- 2004. – С. 170-171. Здобувачем проведений підбір, обстеження і лікування хворих, статистична обробка і науковий аналіз результатів дослідження. Співавтор проф. В.І. Денисюк відредагував висновки.

11. Денисюк В.І., Осядла Е.С., Афанасюк О.І. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих інсуліннезалежним цукровим діабетом // Матер. VII національного конгресу кардіологів України / За ред. В.М. Коваленка, Г.В. Дзяка, М.І. Лутая, Г.С. Воронкова та ін. – К.: СПД Коляда О.П.: Тези наукових доповідей (21-24 вересня 2004 р.).- Дніпропетровськ, 2004. – С. 160. Здобувачем проведений підбір і обстеження хворих, статистична обробка отриманих даних, підготовка до друку. Співавтор проф. В.І. Денисюк відредагував висновки. Співавтор доц. Е.С. Осядла надавала консультативну допомогу при інтерпретації результатів.

12. Афанасюк О.І. Особливості ЕКГ та холтерівського моніторування ЕКГ у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу // Метаболічний синдром – вектор сумісних зусиль у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань: Науково-практична конференція (1 грудня 2004 р.). – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, вид-во КП ОМД, 2004. – С. 9-10.

13. Осядла Е.С., Афанасюк О.І. Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця, ускладненої серцевою недостатністю у хворих з інсуліннезалежним цукровим діабетом // Метаболічний синдром – вектор сумісних зусиль у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань: Науково-практична конференція (1 грудня 2004 р.). – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, вид-во КП ОМД, 2004. – С. 58-59. Здобувачем проведений підбір і обстеження хворих, статистична обробка і науковий аналіз результатів дослідження. Співавтор доц. Е.С. Осядла відредагувала висновки.

14. Афанасюк О.І. Варіабельність серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю Варіабельність серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю // Матер. до ІІ міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених. – Вінниця, 2005. – С. 59-60.

15. Афанасюк О.І. Особливості порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю в залежності від типів ремоделювання лівого шлуночка // Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування: Матер. пленуму правління асоціації кардіологів України / За ред. В.М. Коваленка, Г.В. Дзяка, М.І. Лутая та ін. – К.: ТОВ "Європа прінт", 2005. – С. 72.

16. Афанасюк О.І. Характеристика і структура показників порушень ритму серця за даними холтерівського моніторування ЕКГ у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю // Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування: Матер. пленуму правління асоціації кардіологів України / За ред. В.М. Коваленка, Г.В. Дзяка, М.І. Лутая та ін. – К.: ТОВ "Європа прінт", 2005. – С. 73.

17. Осядла Е.С., Афанасюк О.І. Особливості діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця, що ускладнена хронічною серцевою недостатністю, в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу в залежності від тривалості цукрового діабету та ступеня ожиріння // Проблемы старения и долголетия: Тези IV національного конгресу геронтологів і геріатрів України. – 2005. – Т. 14, приложение. – С. 179-180. Здобувачем проведений підбір і обстеження хворих, статистична обробка отриманих даних, науковий аналіз результатів дослідження. Співавтор доц. Е.С. Осядла відредагувала висновки.

18. Осядла Е.С., Афанасюк О.І., Березіна В.С. Діастолічна функція лівого шлуночка серця у хворих на ішемічну хворобу серця, що ускладнена хронічною серцевою недостатністю, в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу // Проблемы старения и долголетия: Тези IV національного конгресу геронтологів і геріатрів України. – 2005. – Т. 14, приложение. – С. 180. Здобувачем проведений підбір і обстеження хворих, статистична обробка отриманих даних, науковий аналіз результатів, формулювання висновків. Співавтор доц. Е.С. Осядла відредагувала висновки. Співавтор магістрант В.С. Березіна підготовила матеріали до друку.

19. Афанасюк О.І. Варіабельність серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу, ускладнених хронічною серцевою недостатністю з різними типами ремоделювання лівого шлуночка // Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування: Матер. регіональної наук.-практ. конференції.- Івано-Франківськ. 24 березня 2005. – С. 19.

АНОТАЦІЯ

Афанасюк О.І. Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом II типу і методи удосконаленого лікування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України. – Івано-Франківськ, 2006.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування ХСН у хворих на ІХС в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу, шляхом диференційованного використання комплексної терапії з триметазидином і ловастатином з урахуванням особливостей ремоделювання, функціонального стану та вегетативної регуляції серця.

У хворих на ІХС в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу ХСН І та ІІ-А стадії ІІ-ІІІ ФК формується за умов збереженої систолічної функції із значною гіпертрофією лівого шлуночка, збільшення міокардіального стресу із порушенням діастолічної функції, переважно за гіпертрофічним типом, значного зниження загальної варіабельності серцевого ритму, підвищення тонусу симпатичної та парасимпатичної нервової системи, напруги регуляторних систем і зниження спектральних показників. Терапія еналаприлом і небівололом призводила до зменшення ФК ХСН, проявів діастолічної дисфункції, значного антиангінального, антиаритмічного ефектів, покращення структурно-функціональних показників і тим самим зменшувала дезадаптивне та інтерстиціальне ремоделювання лівого шлуночка. Терапія еналаприлом, небівололом і триметазидином мала достовірно кращий антиангінальний, антиаритмічний ефекти, покращувала внутрішньосерцеву гемодинаміку і діастолічну функцію. Терапія еналаприлом, небівололом і ловастатином мала достовірно кращий антиангінальний, гіполіпідемічний ефекти і зменшувала прояви діастолічної дисфункції.


 
 

Цікаве

Загрузка...