WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Оцінка стану тканин пародонта у хворих прогресуючим ГП без соматичної патології показала, що через 6 місяців от початку застосування призначеного комплексу рівень гігієни в пацієнтів основних груп підвищився, про що свідчить зниження індексу Грін-Вермільона з 2,060,09 до 1,410,07 в 1-й групі і з 2,140,08 до 1,510,07 у 2-й групі хворих. У них же зменшився основний показник запалення ясен: індекс РМА – з 1,670,14 до 1,450,13 в 1-й основній групі і з 1,580,12 до 1,050,10 – у 2-й групі. Через 12 місяців ці показники були приблизно на такому ж рівні.

Рентгенологічна картина активності остеопорозу в альвеолярній кістці через 6 і 12 місяців вказувала на позитивну динаміку, про що судили по появі явищ склерозу кісткової структури в зонах колишнього остеопорозу. Насичення ротової рідини кальцієм і фосфатами збільшилося, і в більшій мірі фосфатами (з 2,010,18 до 3,120,24 ммоль/л – у 1-й групі і з 2,310,22 до 2,980,25 ммоль/л – у 2-й групі). Спостерігалося зниження вмісту МДА і достовірне збільшення активності СОД і глутатіонредуктази в ротовій рідині хворих.

Індексна оцінка стану тканин пародонта і гігієни порожнини рота в хворих прогресуючим ГП із супутньою патологією під впливом 6-ти місячного застосування комплексу при порівнянні з вихідними даними показала: стан гігієни значно покращився, і найбільше в 2-й групі, що підтверджено зниженням індексу Грін-Вермільона (р<0,001). Показник індексу РМА вірогідно зменшився, особливо в хворих 2-ї групи (з 1,690,12 до 1,320,14). Показник рухомості зубів вірогідно зменшився тільки у пацієнтів 2-ї основної групи. Індекс ПІ Расела залишився на рівні вихідних даних. При рентгенологічному дослідженні пародонта найбільш істотні зміни були зафіксовані у пацієнтів 2-ї основної групи через 6 і 12 місяців, що в основному полягало в появі склерозованих ділянок кістки на тлі раніше визначеного остеопорозу.

Мінеральний склад ротової рідини в хворих ГП із соматичною патологією під впливом застосованого комплексу в більшій мірі змінювався за рахунок насичення її фосфатами, причому більш помітно в 2-й групі (з 2,310,22 до 3,65 0,25 ммоль/л). Було зафіксовано достовірне зменшення вмісту МДА; активність антиоксидантних ферментів через 6 місяців була вище результатів першого дослідження, але достовірні відмінності встановлені тільки в пацієнтів 2-ї групи: збільшилася активність СОД (р<0,05), глутатіонредуктази (р<0,001) і глутатіонпероксидази (р<0,05).

У жінок з прогресуючим ГП на фоні гіпоестрогенії під впливом запропонованого комплексу через 6 місяців визначено достовірне зниження індексу Грін-Вермільона (р<0,001) в обох основних групах у порівнянні з вихідними даними. Індекс ПІ через 6 місяців істотно не змінився у всіх групах, включаючи і групу порівняння, а індекс РМА змінився убік зменшення як у 1-й, так і в 2-й основній групі (р<0,05 стосовно вихідного рівня). У групі ж порівняння відзначалося підвищення індексу РМА (р<0,02) у порівнянні з вихідними даними. Показник рухомості зубів у процесі спостереження протягом року вірогідно зменшився тільки в пацієнтів 2-ї основної групи.

Активність остеопорозного процесу в жінок групи порівняння практично залишилася на рівні початкових даних. У 1-й основній групі активність трохи зменшилася, але не істотно (з 8,870,67 до 7,150,55 балів через 12 міс). Найбільш істотні зміни були відзначені в осіб 2-ї основної групи: активність остеопорозного процесу в альвеолярній кістці зменшилася, а кількість кальцинованих зон зросла (з 9,250,73 до 5,250,45 балів через 12 міс).

Насиченість ротової рідини мінеральними елементами в жінок з гіпоестрогенієй через 6 місяців змінилася істотно і, в основному, за рахунок збільшення вмісту кальцію (у 1-й групі на 28,5%, у 2-й – на 59%), фосфатів (у 1-й групі на 52%, у 2-й – на 62%), магнію (у 1-й групі на 5 %, у 2-й – на 69%). Активність лужної фосфатази збільшилася в 1-й групі з 0,0720,006 до 0,1050,008 мккат/л, у 2-й – з 0,0690,006 до 0,1120,007 (р<0,002).

Показники ПОЛ і антиоксидантного захисту в ротовій рідині жінок з гіпоестрогенією через 6 місяців були наступними: у 1-й групі вміст МДА зменшився до 0,4120,037 проти 0,3050,027 мкмоль/мл вихідного рівня, у 2-й групі – до 0,3950,032 проти 0,1950,019 мкмоль/мл вихідного рівня. Активність антиоксидантних ферментів значно зросла: у 1-й – активність СОД – з 0,280,02 до 0,650,05 у.од.; активність глутатіонредуктази – з 0,480,04 до 0,680,07 мкмоль/с.мл; активність глутатіонпероксидази – з 1,360,11 до 1,720,16 нмоль/с.мл); у 2-й групі – активність СОД – з 0,310,03 до 0,630,06 у.од; активність глутатіонредуктази – з 0,440,04 до 0,750,06 мкмоль/с.мл; активність глутатіонпероксидази – з 1,340,10 до 2,060,18 нмоль/с.мл.

Таким чином, результати досліджень показали, що в хворих з прогресуючим перебігом ГП без супутньої патології комплексна раціональна гігієна порожнини рота, яка передбачає використання лікувально-профілактичних зубних паст з антиоксидантною, протизапальною та остеотропною дією, здатна справляти виражений профілактичний ефект відносно подальшого прогресування деструктивно-резорбтивних процесів у тканинах пародонта.

У хворих з прогресуючим перебігом ГП з супутньою соматичною патологією та у жінок в період менопаузи найбільш істотні позитивні зміни в стані тканин пародонта, мінерального обміну, ПОЛ і АОС в порожнині рота спостерігалися під впливом повного комплексу лікувально-профілактичних заходів, що включав раціональну гігієну порожнини рота (зубні пасти "Гарант", "Вос-ход-7" і "Восход-11) і парентеральне застосування полімінерального препарату Кальцид-Магній. Тільки гігієна порожнини рота, навіть патогенетично обґрунтована, не здатна істотно вплинути на основні механізми розвитку патологічних змін в альвеолярній кістці у хворих з прогресуючим перебігом генералізованого пародонтиту з супутньою патологією і в жінок з гіпоестрогенією.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлено теоретичне узагальнення проведених експериментальних і клініко-лабораторних досліджень і запропоновано нове рішення актуального наукового завдання, що полягає в підвищенні ефективності лікування генералізованого пародонтиту шляхом диференційованого використання комплексу спеціальних засобів індивідуальної гігієни порожнини рота і препаратів остеотропної дії.

1. Порівняльна оцінка стану тканин пародонта, функціональної активності слинних залоз, показників мінерального обміну і прооксидантно-антиоксидантної системи в ротовій рідині у хворих з прогресуючим перебігом генералізованого пародонтиту показала, що найбільш виражені деструктивні зміни в пародонті виявлені в жінок з гіпоестрогенією (активність остеопорозного процесу в альвеолярній кістці на 46 % вище, ніж у хворих на ГП без супутньої патології), в них також більше виражена інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів (вміст МДА в ротовій рідині на 27,4% вище стосовно осіб, що не мають системної патології).

2. Установлено, що рівнобіжне зменшення в ротовій рідині вмісту кальцію (на 44,4%), фосфату (на 43,1%) і магнію (на 1,6%) є специфічним для пародонтиту з прогресуючим перебігом. Важливе значення в стані мінерального обміну у хворих на ГП має зменшення вмісту магнію (у 2 рази при порівнянні з особами з інтактним пародонтом), що обумовлює зниження активності лужної фосфатази (на 61%).

3. Позначена основна стратегія проведення індивідуальних гігієнічних заходів у хворих з прогресуючим ГП, спрямована на нормалізацію мінерального обміну в порожнині рота і стимуляцію остеорегенеративних процесів в альвеолярній кістці.

4. Розроблено й обгрунтовано рецептуру нової зубної пасти остеопротекторної дії "Гарант", до складу якої введено остеопатит ОК12 і сульфат магнію. Експериментальні дослідження довели, що регулярне застосування зубної пасти „Гарант" приводить до зниження на 23,4% ступеня атрофії альвеолярної кістки в тварин, що свідчить про її пародонтопротекторні властивості.

5. При моделюванні системного остеопорозу у тварин найбільш ефективний вплив на альвеолярну кістку справляє поєднане застосування зубної пасти "Гарант" і полімінерального комплексу Кальцид-Магній (зменшення ступеня атрофії альвеолярної кістки на 29,1%).

6. Клінічні дослідження показали, що комплексна раціональна гігієна порожнини рота, що передбачає диференційоване використання засобів гігієни з антиоксидантною, протизапальною та остеотропною дією протягом 12 місяців у пацієнтів з прогресуючим ГП сприяє зменшенню темпів розвитку деструктивно-резорбтивних змін у тканинах пародонта (зменшення активності остеопорозного процесу на 15,7-15,9 % стосовно вихідного рівня).

7. Використання полімінерального комплексу Кальцид-Магній в комплексному лікуванні хворих з прогресуючим ГП, що мають системну патологію, поліпшує стан тканин пародонта, сприяє зменшенню активності остеопорозу (на 20,5% стосовно вихідного рівня) і резорбції альвеолярної кістки (на 6,4% при зіставленні з групою порівняння).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Пацієнтам із прогресуючим перебігом генералізованого пародонтиту для догляду за порожниною рота рекомендується застосовувати комплекс зубних паст за наступною схемою:


 
 

Цікаве

Загрузка...