WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Наступним етапом роботи була розробка комплексу лікувально-профілактичних заходів для хворих з прогресуючим перебігом ГП. При цьому головний акцент зробили на розробку й обґрунтування використання комплексу засобів індивідуальної гігієни порожнини рота.

Препаратами вибору стали гідроксиапатит біологічний (остеопатит) і полімінеральний комплекс - Кальцид -Магній.

Для підтвердження можливості розчинення остеопатиту ОК 12 (високорозчинний, містить 65 % стеклофази) в ротовій порожнині проведено ряд досліджень.

При додаванні ОК 12 в бідистильовану воду (рН 7,0) кальцій реєструється тільки через 2 години; через 5 годин досягає стабільної концентрації; через 24 години після змішання ГА з водою рівень кальцію у воді знижується і досягає середнього значення.

При підкисленні води соляною кислотою (рН 5,6) кальцій реєструється вже через час, максимального значення досягає через 3 години; через 24 години – рівень мінімальний. Останнє вказує на те, що кальцію у вільному стані стає менше, відбувається його зв'язування з утворенням комплексона.

При луженні (содою бікарбонат) (рН 8,0) – кальцій реєструється вже через 5 хвилин, максимального значення досягає через 5 годин; через 24 години – рівень максимальний.

Виходячи з отриманих даних, можна припустити, що остеопатит ОК 12 буде насичувати ротову рідину кальцієм при будь-якому значенні рН. При низькому значенні водневого показника насичення проходить швидше, але концентрація швидко повертається до вихідного рівня. При лужній реакції середовища процес насичення кальцієм ротової рідини буде більш повільний, однак висока концентрація протримається значно більший відрізок часу.

На підставі цього була розроблена рецептура і створена нова зубна паста "Гарант", до складу якої в якості остеопротектора включено гідроксиапатит біологічний (остеоапатит ОК 12). Для потенціювання остеотропної дії до складу пасти введено джерело магнію – сульфат магнію; для додання протизапальних властивостей – екстракт календули. За основу пасти був обраний дикальційфосфату дигідрат, що дозволяє забезпечити рН зубної пасти в межах 8-8,5.

Другий остеотропний препарат повинний був забезпечити насичення кальцієм кісткової тканини на рівні всього організму. Таким препаратом став полімінеральний комплекс Кальцид-Магній, до складу якого входить тонко здрібнений порошок яєчної шкарлупи.

Результати першого експерименту на щурах переконливо показали пародонтопротекторні властивості нової зубної пасти "Гарант". У тварин двох дослідних груп середні показники ступеня атрофії альвеолярного відростка щелеп були значно нижчими (28,21,82%, р<0,05 і 25,91,6%, р<0,001 - зубна паста без сульфату магнію та з сульфатом магнію відповідно), ніж у тварин двох контрольних груп (33,81,88% в інтактних тварин і 34,52,42% - з пастою плацебо), причому в групі, де була використана зубна паста "Гарант" з додаванням сульфату магнію, отримані дані були найбільш переконливими. Це підтвердило факт потенційованої дії на процеси остеорегенерації остеопатиту та іонів магнію.

Результати другого експерименту (табл. 3) довели, що у тварин, яким з першого дня застосовували остеотропний комплекс (чищення зубів пастою "Гарант" і введення Кальцид-Магнію) ступінь атрофії альвеолярного відростка був вірогідно нижче в порівнянні з інтактними щурами. При цьому більш істотний вплив комплексу на альвеолярну кістку визначено в щурів з системним остеопорозом (р<0,001 проти р<0,02). Призначення комплексу з 1-го дня експерименту (профілактична дія) виявилося більш ефективним, ніж з 30-го дня експерименту (лікувальна дія).

Динаміка зміни показників мінерального обміну (вмісту кальцію і фосфату в ротовій рідині, сироватці крові, альвеолярній і стегновій кістках) при системному остеопорозі убік нормалізації теж найбільше була виражена у тварин, де був застосований остеотропний комплекс з 1-го дня експерименту.

Застосування тільки однієї зубної пасти "Гарант" приводить до підвищення вмісту кальцію в ротовій рідині як у тварин зі спонтанною атрофією кістки, так і при моделюванні системного остеопорозу, причому в останньому випадку вірогідно (р<0,01). Комплекс, призначений з 30-го дня експерименту, також збільшує вміст кальцію, однак у меншому ступені (р<0,02).

Таблиця 3

Вплив остеотропних комплексів на ступінь атрофії альвеолярної кістки (%) при віковій спонтанній атрофії та модельованому системному остеопорозі (М  м)

Досліджувані групи тварин

Спонтанна атрофія альвеолярної кістки

Модель

системного

остеопорозу

Інтактні щури

28,2 2,05

35,4 1,95

Р1 0,05

Зубна паста "Гарант"

23,1 1,72

Р1 0,05

29,2 2,12

Комплекс з 1-го дня експерименту

21,6 1,18

Р1 0,02

24,4 2,14

Р2 0,001

Комплекс з 30-го дня от початку експерименту

25,4 1,75

Р1>0,05

31,3 2,3

Р2>0,05

Примітка: Р1 – вірогідність відмін стосовно показника в інтактних тварин зі спонтанною атрофією; Р2 – стосовно показника в інтактних тварин з остеопорозом.

Динаміка зміни вмісту кальцію в сироватці крові тварин під впливом тільки зубної пасти „Гарант" не значна. Застосування комплексу – зубна паста+Кальцид-Магній з 1-го дня експерименту призводить до зниження насиченості крові іонами кальцію, в більшому ступені це виявляється у тварин з остеопорозом (р<0,05).

Вміст кальцію в гомогенатах альвеолярної кістки практично не змінюється після 2-х місячного використання зубної пасти "Гарант". Використання остеотропного комплексу з 1-го дня експерименту вірогідно збільшує вміст кальцію лише в групі тварин з остеопорозом (р<0,02).

Вміст кальцію в гомогенатах стегнової кістки вірогідно збільшується у тварин з остеопорозом під впливом зубної пасти „Гарант" (р<0,05), остеотропного комплексу, призначеного і з 1-го (р<0,01), і з 30-го дня експерименту (р<0,01).

Вміст фосфатів у ротовій рідині вірогідно збільшується як під впливом зубної пасти "Гарант" (р<0,05), так і при використанні пасти в комплексі з остеотропним засобом з 1-го дня експерименту (р<0,05), причому як у групі тварин зі спонтанною атрофією альвеолярної кістки, так і у тварин з остеопорозом. Застосування остеотропного комплексу з 30-го дня от початку експерименту не приводить до істотних змін вмісту фосфатів у ротовій рідині.

Вміст фосфатів у крові при застосуванні зубної пасти і остеотропного засобу практично не відрізняється от показників, зафіксованих у контрольній групі тварин.

В альвеолярній кістці динаміка зміни рівня фосфатів корелювала з показниками в ротовій рідині, а саме, спостерігалося збільшення вмісту фосфатів під впливом зубної пасти "Гарант" (р<0,05) і пасти в комплексі з Кальцидом-Магнієм, призначеними з 1-го дня експерименту (р<0,05). Вміст фосфатів у стегновій кістці не мав істотних відмінностей у тварин різних груп.

Отже, під впливом остеотропних засобів істотні зміни вмісту фосфатів спостерігалися тільки в ротовій рідині та альвеолярній кістці тварин. Проаналізувавши отримані результати, ми прийшли до висновку, що збільшення вмісту фосфатів в альвеолярній кістці у тварин зі спонтанною атрофією і модельованим остеопорозом в більшій мірі пов'язано з локальним насиченням кістки шляхом адсорбції фосфатів через слизову оболонку порожнини рота з ротової рідини, яка у цих тварин була також перенасичена фосфатами, очевидно, за рахунок впливу зубної пасти. Підтвердженням цьому є те, що в крові і стегновій кістці змін концентрації фосфатів практично не спостерігалося.

Експериментальні дослідження також довели, що з метою зниження інтенсивності резорбції альвеолярної кістки в умовах системного остеопорозу доцільно і більш ефективно застосовувати комплекс остеотропних засобів з профілактичною метою (до розвитку необоротних деструктивних змін в пародонті), ніж з лікувальною.

Ґрунтуючись на результатах проведених експериментальних досліджень була розроблена схема застосування цілеспрямованої гігієни порожнини рота в комплексі з остеотропним засобом в хворих з прогресуючим генералізованим пародонтитом (табл. 1).

Вивчення лікувально-профілактичної ефективності раціональної гігієни порожнини рота з застосуванням спеціальних зубних паст патогенетичної дії на тканини пародонта і в комплексі з ними остеотропного препарату Кальцид-Магній показало позитивні результати у всіх досліджуваних хворих з прогресуючим перебігом ГП I-II ступеня.

Встановлена позитивна динаміка зміни усіх досліджених індексів у найближчі терміни (безпосередньо після курсу лікування) і достатньо низькі значення пародонтальних індексів і проб через 6 і 12 місяців, що характеризує тривалу стабілізацію дистрофічно-запального процесу в пародонті.


 
 

Цікаве

Загрузка...