WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Схеми комплексного лікування та індивідуальної гігієни порожнини рота в хворих на генералізований пародонтит. Проведено лікування 80 пацієнтів з прогресуючим ГП I-II ступеня, які були розподілені на 3 категорії: 23 хворих на ГП без супутньої патології; 21 хворий на ГП із супутньою патологією внутрішніх органів; 36 жінок з фізіологічною або хірургічною менопаузою.

У залежності від призначених лікувально-профілактичних заходів хворі кожної категорії також були розділені на 3 групи: групу порівняння і дві основні групи (табл. 1).

У групі порівняння була проведена загальноприйнята основна терапія: професійна гігієна порожнини рота, санація ротової порожнини, місцева антимікробна і протизапальна терапія, за показаннями системна антибіотикотерапія, призначення нестероїдних протизапальних засобів, вибіркове пришліфування зубів, шинування рухомих зубів, хірургічні втручання. Курс лікування складав від 5 до 8 відвідувань. Після основного курсу лікування не пропонувалося проведення спеціальних профілактичних заходів. Режим догляду за порожниною рота був звичайним для кожного пацієнта.

Хворим основних груп рекомендували крім основного курсу лікування диференційоване застосування гігієнічних засобів – лікувально-профілактичні зубні пасти серії „Восход" („Восход-7" протизапальної дії та „Восход-11" антиоксидантної дії) і зубну пасту „Гарант-2". (табл. 1).

Усі пацієнти були проінструктовані щодо правильного чищення зубів. Пропонувалося чищення зубів по методу Чартера (Косенко К.Н., Терешина Т.П., 2003) 2 рази на день протягом 2-3 хвилин.

Таблиця 1

Призначений комплекс лікувально-профілактичних заходів

Групи пацієнтів і призначений комплекс

Група порівняння

Перша

основна

Друга

основна

Хворі прогресуючим ГП без соматичної патології (n=23)

Основна терапія в період загострення

(n=8)

Основна терапія + чищення зубів пастою "Восход-11" у період загострення і пастою "Гарант"

у період ремісії

(n=7)

Основна терапія +чищення зубів пастою "Восход-11" у період загострення і пастою "Гарант" і "Восход-7" у період ремісії

(n=8)

Хворі прогресуючим ГП із супутньою патологією (n=21)

Основна терапія в період загострення

(n=7)

Основна терапія +чищення зубів пастою "Восход-11" у період загострення і пастою "Гарант"

у період ремісії

(n=7)

Основна терапія +чищення зубів пастою "Восход-11" у період загострення і пастою "Гарант" і "Восход-7" і "Восход-11" у період ремісії + Кальцид-Магній (n=7)

Жінки з гіпоестрогенією, хворі на ГП (n=36)

Основна терапія в період загострення

(n=11)

Основна терапія +чищення зубів пастою "Восход-11" у період загострення і пастою "Гарант"

у період ремісії

(n=12)

Основна терапія +чищення зубів пастою "Восход-11" у період загострення і пастою "Гарант" і "Восход-7" і "Восход-11" у період ремісії +Кальцид-Магній (n=13)

Хворим ГП із соматичною патологією і жінкам з гіпоестрогенією призначали полімінеральний комплекс Кальцид-Магній – по 1 табл. 3 рази на день разом з їжею протягом 6 місяців.

Про ефективність запропонованих лікувально-профілактичних заходів в хворих з прогресуючим ГП судили на підставі порівняння даних клініко-лабораторних досліджень: до лікування, після курсу лікування (через 7-10 днів), через 6 і 12 місяців від першого обстеження. Рентгенологічна картина стану тканин пародонта оцінювалася до початку досліджень, через 6 і 12 місяців.

Статистичні методи. Всі отримані результати оброблялися методами математичної статистики з використанням Т-критерію Ст'юдента на персональному комп'ютері IBM PC у пакетах "Statgraphic-2,3" і "Statistica-5".

Результати дослідження та їх обговорення. Порівняльний аналіз стану тканин пародонта у 98 хворих на ГП з різними клінічними варіантами перебігу, із супутньою системною патологією та у жінок в період фізіологічної або хірургічної менопаузи дозволив виявити деякі клініко-рентгенологічні особливості.

При аналізі індексної оцінки стану тканин пародонта встановлені високі значення пародонтального індексу Расела в хворих усіх груп (від 3 балів і вище), що свідчить про виражені деструктивні ураження пародонта. Найбільш високий показник ПІ (4,260,39, р<0,02) визначено у жінок з гіпоестрогенією.

Аналіз рентгенограм показав, що у хворих ГП основної групи в порівнянні з 2-ою контрольною групою більш виражені глибокі генералізовані деструктивні зміни в альвеолярній кістці (у 50,8% пацієнтів проти 40,7%). При цьому в основній групі в хворих із системною патологією (2 підгрупа) і в жінок з гіпоестрогенією (3 підгрупа) визначаються найбільш виразні дистрофічні процеси з глибокими генералізованими резорбтивними змінами.

Активність остеопорозного процесу в альвеолярній кістці теж найбільш виражена в пацієнтів із прогресуючим ГП, а самий високий показник зафіксовано у жінок в період менопаузи (табл. 2).

Таблиця 2

Рентгенологічна оцінка активності остеопорозного процесу

в альвеолярній кістці (Мм)

Досліджуваний показник

Повільно-прогресуючий пародонтит

(n=18)

Прогресуючий пародонтит (основна группа)

Узагальнені дані

(n=80)

Без системної патології

(n=23)

З системною патологією

(n=21)

Жінки з гіпоестро-генією

(n=36)

Активність остеопорозного процесу

(у балах)

4,280,14

7,670,51

Р1< 0,001

6,280,34

Р1< 0,001

Р2< 0,05

7,550,45

Р1< 0,001

Р3< 0,05

9,180,71

Р1< 0,001

Р3< 0,001

Примітка: Р1 - вірогідність відмінностей стосовно даних у пацієнтів з повільнопрогресуючим ГП; Р2 - стосовно загальних даних основної групи; Р3 – стосовно даних, зафіксованих у пацієнтів без системної патології.

Результати дослідження функціональної активності слинних залоз свідчать, що швидкість слиновиділення, рН і буферна ємність ротової рідини в хворих ГП як групи порівняння 2 (0,650,06 мл/хв, 6,500,09 і 5,380,49 відповідно), так і основної групи (0,590,05 мл/хв, 6,620,07, 4,720,41 – відповідно), вірогідно (р<0,05) знижена в порівнянні з особами, що мають інтактний пародонт (0,850,07 мл/хв, 6,770,05 і 6,580,55).

Установлено зменшення вмісту макроелементів в ротовій рідині хворих з прогресуючим ГП: кальцію (1,140,22 ммоль/л в основній групі проти 2,23 0,087 ммоль/л в осіб з інтактним пародонтом, р<0,001), неорганічного фосфату (2,28 0,27 ммоль/л проти 6,750,51 ммоль/л, р<0,001, відповідно) і магнію (0,1260,013 ммоль/л проти 0,2560,02 ммоль/л, р<0,001), а також зниження активності лужної фосфатази (0,0750,006 мккат/л проти 0,2540,019 мккат/л, р<0,001). Слід відзначити зменшення в 2 рази концентрації магнію, в 1,5 рази – фосфорно-кальцієвого коефіцієнту, що підкреслює значні порушення мінерального обміну в порожнині рота хворих з прогресуючим перебігом ГП.

При порівнянні даних показників в осіб із прогресуючим ГП і повільнопрогресуючим ГП (2 група порівняння) одержані дані про зниження майже в 2 рази концентрації кальцію і фосфатів (р<0,001) в осіб основної групи.

Вивчення показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і стану антиоксидантної системи (АОС) в хворих на ГП та осіб з інтактним пародонтом показало наступне: у хворих основної групи рівень МДА в ротовій рідині вірогідно вище (0,3180,009 мкмоль/мл – 2 група порівняння, 0,3480,027 мкмоль/мл - основна група проти 0,0980,007 мкмоль/мл в осіб з інтактним пародонтом, р<0,001), а активність СОД (відповідно 0,540,05 у.од.; 0,460,04 у.од.; 1,960,12 у.од., р<0,001), глутатіон-пероксидази (1,760,18 нмоль/с.мл; 1,430,14 нмоль/с.мл; 2,450,22 нмоль/с.мл, р<0,02 і р<0,001) і глутатіон-редуктази (0,470,04 мкмоль/с.мл; 0,500,05 мкмоль/с.мл; 1,550,13 мкмоль/с.мл, р<0,001) – нижче. Істотних відмінностей у показниках ПОЛ-АОС в хворих на ГП основної групи і 2-ої групи порівняння зафіксовано не було. Проте у жінок з гіпоестрогенією (3-я підгрупа основної групи) визначені найбільш значні порушення метаболізму: вміст МДА – 0,4130,032 мкмоль/мл (вірогідно більше в порівнянні з особами з інтактним пародонтом (р<0,001) і пацієнтами 1-й підгрупи – без системної патології (р<0,05)).

Таким чином, отримані дані свідчать, що прогресуючий ГП супроводжують значні порушення функціональної активності слинних залоз, мінерального обміну та інтенсифікація процесів ПОЛ при зниженні факторів антиоксидантного захисту в ротовій рідині. При цьому в хворих із супутньою системною патологією та у жінок з гіпоестрогенієй визначаються найбільш серйозні зміни у порівнянні з хворими без супутньої патології.


 
 

Цікаве

Загрузка...