WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання ( етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) (автореферат) - Реферат

Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання ( етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) (автореферат) - Реферат

У дівчат-підлітків пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, абсолютна кількість загального пулу лімфоцитів зросла на 7,1 % у порівнянні із практично здоровими дівчатами того ж віку і склала 2,410,09х109/л. Зростання абсолютної кількості лімфоцитів відмічено за рахунок збільшення абсолютної кількості В-лімфоцитів на 81,6 % і становила 26,271,03 % та О-лімфоцитів на 63,7 % і складала 30,660,27 % на фоні різкого зменшення Т-лімфоцитів (на 98,2%), рівень яких складав 43,070,29 %.

У пацієнток із вульвовагінітами формувався дефіцит не тільки абсолютної, а й відносної кількості Т-лімфоцитів (51,4 %). Характерним для дівчат-підлітків із вульвовагінітами було значне, у 2,4 рази, зниження абсолютної та відносної (на 18,1 %) кількості активних Т-лімфоцитів, що склало 0,200,04х109/л і 27,070,17 % відповідно. Це призвело до зниження ефекторного індексу Т-системи комплементу.

Більш глибокі зміни формувалися серед імунорегуляторних Т-лімфоцитів: виявлено зменшення відносної кількості Т-хелперів на 31,3 %, що склало 26,870,71% та Т-супресорів на 41,1%, кількість яких дорівнювала 14,710,57%, що характеризувало їх зниження як порушення регуляторної автономної функції.

Таким чином, у дівчат-підлітків із запальними процесами зовнішніх статевих органів та піхви формуються значні зміни клітинної ланки системи імунітету.

Вивчення гуморальної ланки системи імунітету у пацієнток із вульвовагінітами дало можливість виявити глибокі зміни відносної кількості В-лімфоцитів (26,271,03 %). Разом з тим, концентрація імуноглобулінів основних класів знаходилася на рівні контрольних показників, а саме Ig M - 1,130,04 г/л та Ig G - 15,710,57 г/л. Встановлено збільшення концентрації Ig А майже в 2 рази (4,170,13 г/л). Розглядаючи імоглобулінсекретуючу функцію В-лімфоцитів, виявлено значне її зниження, особливо це стосувалося продукції малоспецифічного Ig М (1,880,009 г/л) і основного захисного Ig G (26,140,23 г/л). Все це свідчило про значне зниження функціональної здатності В-лімфоцитів на фоні збільшення їх відносної та абсолютної кількості у периферійній крові. У пацієнток мало місце значне, на 84,0 %, підвищення концентрації циркулюючих імунних комплексів (147,671,41 у.о.), що свідчило про наявність специфічних антитіл до збудників запальних процесів. Серед основних клітин кілінгової системи також встановлено зростання відносної кількості О-лімфоцитів до 30,660,27 %, як результат зниження противірусного та протипухлинного захисту.

Виявлені значні зміни у фагоцитарній активності поліморфноядерних лейкоцитів: знижена на 41,7 % активність фагоцитуючих клітин (54,201,80 %), захоплююча і поглинальна здатність майже у 2 рази, що склало 3,930,27 у.о. та бактерицидна активність на 16,9 % (21,130,79 %).

Характерним було значне, на 96,8 %, зниження активності системи комплементу до 0,0610,003 мг.

Перераховане вище свідчить про формування у пацієнток віком 13-18 років, із запальними процесами зовнішніх статевих органів та піхви, вторинного імунодефіцитного стану за рахунок зменшення функціональної здатності та дисбалансу кількісних показників клітинної імунної відповіді, функціональної активності гуморальної ланки системи імунітету, а також зниження активності факторів та механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту. Останнє є провідним у формуванні запального процесу у нижніх відділах репродуктивних органів, обумовленого асоціацією умовно-патогенних аеробних та анаеробних мікроорганізмів.

Враховуючи сказане вище проведені дослідження, направлені на встановлення концентрації окремих прозапальних цитокінів (ІНФ-, ІL-1в, IL-2, IL–6 та TNF-б) у периферійній крові дівчат, хворих на вульвовагініти, які показали наявність певних відмінностей в їх концентрації у різних вікових групах.

Так, у групі дівчаток віком 0 – 6 років виявлені статистично достовірні зміни (р<0,05) тільки для інтерферону–г та TNF-. Одночасно не було виявлено достовірних змін (р>0,05) у концентрації інших показників: ІL-1в, IL-2, IL–6, що є наслідком незрілості системи імунітету у цієї категорії хворих.

Вивчення кореляційної залежності між показниками прозапальних цитокінів у периферійній крові дівчаток нейтрального періоду хворих на вульвовагініт, виявило значимі негативні кореляційні зв'язки між IL-2 та IL–6 (r=-0,54), ІL-1в (r=-0,55) та TNF- (r=-0,24), а також між інтерфероном–г та ІL-1в (r=-0,58), що певною мірою свідчить про супресивну регуляцію неспецифічної імунологічної реактивності. Проте слід зауважити, що одночасно нами встановлено пряму помірну корелятивну залежність між IL–6 та ІL-1в (r=0,36) і значну між IL–6 і TNF- (r=0,69), IL–2 та інтерфероном–г (r= 0,61), а також помірний позитивний кореляційний зв'язок між ІL-1в та TNF- (r= 0,42).

Нами не виявлено достовірних змін у концентрації інтерферону-г у пацієнток віком 7 – 12 років (51,16,1 пг/мл у групі контролю та 69,38,0 пг/мл в основній групі), що свідчить про неспроможність цієї ланки імунітету у періоді препубертату надавати першу лінію протиінфекційного захисту відносно більшості патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів і вірусів.

Більш показовим було зростання концентрації інших прозапальних цитокінів у даній віковій групі. Так, концентрація ІL-1в зростала на 35,1 % (р<0,05) (в групі контролю - 66,40,9 пг/мл, основній - 89,77,7 пг/мл). Виявлено достовірне зростання (р<0,05) концентрації IL-2 в основній групі дівчаток віком 7 – 12 років (174,412,3 пг/мл) в порівнянні з контрольною групою (138,18,9 пг/мл) на 26,3%, що є свідченням активації у них клітинної імунної відповіді. Аналогічне зростання концентрації (р<0,05) було констатовано для IL–6 ( 66,84,05 пг/мл) в порівняні із контрольною групою (50,42,7 пг/мл). Вивчення концентрації TNF- у дівчат цієї групи показало достовірне (р<0,001) зростання його концентрації у 2,5 рази (3,70,4 пг/мл – група контролю та 9,41,0 пг/мл – основна група).

Аналіз кореляційних взаємозв'язків основних прозапальних цитокінів у дівчат препубертатного періоду, хворих на вульвовагініт, виявив значної сили позитивну кореляцію між IL-6 та ІL-1в (r=0,59), а також між ІL-1в та інтерфероном–г (r=0,51). Слід зазначити, що найменшу корелятивну залежність між прозапальними цитокінами у периферійній крові дівчат, хворих на вульвовагініт, відмічено в препубертатному періоді, що є свідченням неадекватної імунної відповіді при хронізації запального процесу.

Аналіз результатів визначення концентрації прозапальних цитокінів у дівчат періоду пубертату вказав на наявність значної напруги імунної відповіді, що проявлялось у зростанні концентрації ІL-1в в основній групі (р<0,001) на 56,3 % (57,23,7 пг/мл – в контрольній групі, в основній - 89,46,5 пг/мл). В 3,8 рази зросла концентрація інтерферону-г (р<0,05) в основній групі (43,413,9 пг/мл) у порівнянні із контрольною (11,53,8 пг/мл). Достовірне зростання (р<0,01) на 57,7%, концентрації ІL-2 у периферійній крові даного контингенту хворих є переконливим свідченням наявності у них значної напруженості клітинної імунної відповіді (концентрації ІL-2 у групі контролю – 80,712,5 пг/мл, а у основній – 151,917,5 пг/мл). Достовірні (р<0,01) динамічні прогресуючі зміни концентрації IL–6 у групі дівчат пубертату свідчили про його зростання в основній групі на 57,7% (49,97,8 пг/мл – в контрольній, 78,76,1 пг/мл – основній групах), а також підвищення вмісту TNF-б (p<0,001) у 6,8 рази (7,80,4 пг/мл - група контролю та 52,81,0 пг/мл – основна група).

Встановлені взаємозалежності між показниками прозапальних цитокінів у периферійній крові дівчат пубертатного віку, хворих на вульвовагініт, свідчили про позитивний значний кореляційний зв'язок між TNF-б та ІL-1в (r=0,51) і помірний - між TNF-б і ІL-6 (r=0,31).

Підсумовуючи отримані та наведені результати вивчення концентрації основних протизапальних цитокінів, слід зауважити, що у дівчаток віком від 0 до 18 років хворих на вульвовагініт, формуються різні за типом імунологічні реакції (відповіді) на інфекційні антигени (рис.1). Ступінь вираженості цих реакцій залежить від сформованості імунної системи організму дівчаток. Свідченням цього була неспроможність адекватної імунної відповіді у дівчаток віком 0 – 6 років у зв'язку з незрілістю їх імунної системи, тоді, як у дівчат пубертатного періоду формування запального процесу вульви та піхви перебігало на тлі значної напруги імунної відповіді, що проявлялося зростанням у периферійній крові рівнів прозапальних цитокінів, зокрема ІНФ-, ІL-1в, IL-2, IL–6, TNF-б, тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...