WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання ( етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) (автореферат) - Реферат

Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання ( етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) (автореферат) - Реферат

4. У комплекс лікувально-профілактичних заходів у дебюті вульвовагініту, крім дотримання санітарно-гігієнічних правил особистої гігієни, санації вогнищ хронічної екстрагенітальної інфекції, необхідно включати:

- для санації піхви у дівчат із вульвовагінітами рекомендовано використання озонованого 0,01% розчину Мірамістину двічі на добу в дозі 40 – 60 мл, який вводиться за допомогою шприца через м'який гумовий катетер малого діаметру впродовж 7 - 10 днів;

- антиоксидант з гепатопротекторним ефектом - Тіотриазолін (хворим препубертатного періоду в дозі 100 мг один раз на добу, а пубертатного – 100 мг тричі на добу протягом 10 днів);

- препарат імунокорегуючої дії – Протефлазид (дівчаткам нейтрального та препубертатного періодів по 3 краплі двічі на добу; в пубертатному – по 5 крапель тричі на добу протягом 21 дня);

- антикандидозний препарат Діфлюкан (з розрахунку 3 - 6 мг/кг на добу протягом 14 днів);

- еубіотик Хілак (по 10 – 25 крапель тричі на добу в залежності від віку пацієнтки).

5.Система обов'язкового огляду дівчат усіх вікових періодів дитячим гінекологом, особливо із екстрагенітальними захворюваннями, дає можливість визначити серед них групу з підвищеним ризиком розвитку запальних захворювань зовнішніх статевих органів та піхви, своєчасно їх діагностувати, проводити диспансерне спостереження за визначеною групою дівчат, попередити ускладнення вульвовагініту, швидке прогресування і хронізацію патологічного процесу.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Ендоскопічні дослідження при гінекологічній патології у дівчаток // Шпитальна хірургія. - 2001.- № 2.- С. 11 – 12.

 2. Перинатальний слід при деякій гінекологічній патології у дівчаток та підлітків // Буковинський медичний вісник. - 2001.- Т.5, № 2-3.- С. 17 – 18.

 3. Взаємозалежність пубертатних менорагій та запальних захворювань геніталій у дівчат // Буковинський медичний вісник.- 2001.-Т.5, №1-2.-С.195-197.

 4. Мікробіоценоз піхви та вульви при запальних процесах зовнішніх статевих органів у дівчаток пубертатного віку // Буковинський медичний вісник.- 2001.- Т.5, №2.- С. 19 – 22 (співавт. Сидорчук І.Й., Вовк І.Б., Юзько О.М., Бочькарьова О.В. – забір матеріалу, статистична обробка даних, підготовка до друку).

 5. Особливості мікробіоценозу піхви при запальних процесах зовнішніх статевих органів у дівчаток препубертатного віку // Український медичний альманах. – 2001. - Т.4, № 3.-С. 7-10. (співавт. Сидорчук І.Й., Юзько О.М., Вовк І.Б. – забір матеріалу, статистична обробка даних, узагальнення).

 6. Тіотріазолін в лікуванні урогенітального хламідіозу у дівчат-підлітків із запальними захворюваннями статевих органів // Лекарства – человеку: Материалы научно–практической конференции (14 июня, 2001 г.). – Харьков: Нац.фармацевтическая акад. Украины, 2001.- том XV, №1-2. - С.51-53.

 7. Стан і перспективи розвитку служби дитячої та підліткової гінекології на Буковині // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2001. - № 5.- С. 93-96.

 8. Структура запальних захворювань жіночих статевих органів залежно від етіології та віку дівчаток та підлітків, які перебували на стаціонарному лікуванні // Буковинський медичний вісник. - 2002.- Т.6, № 3.- С. 9-11.

 9. Проблеми репродуктивного здоров'я дівчат Буковини // Вісник наукових досліджень. - 2002 .- № 2.- С. 183-184.

 10. Вікові особливості системного імунітету у дівчаток та підлітків із запальними процесами статевих органів // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. – Київ-Луганськ, 2002.- випуск 8.-С.119-124. (співавт. Сидорчук І.Й. – аналіз літератури, підбір хворих, статистична обробка даних, підготовка до друку).

 11. Вульвовагініти специфічної етіології в ювенільному віці // Буковинський медичний вісник.- 2002.- Т.6, № 4.- С. 39-41.

 12. Сучасні підходи до лікування зрощень соромітних губ як ускладнень вульвовагінітів // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- № 2, 2003.- С.94-96 (співавт. Вовк І.Б., Юзько О.М..- аналіз літератури, лікування хворих, статистична обробка даних, підготовка до друку).

 13. Профілактика та лікування дисбіотичних змін при вагінальному кандидозі // Буковинський медичний вісник.- 2003 .- Т.7, № 1.- С.116-118.

 14. Профілактика хронічних вульвовагінітів ювенільного віку в амбулаторно-поліклінічних умовах // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: „Інтермед". - 2003. - С. 13-16.

 15. Використання медичного озону в лікуванні ювенільних вульвовагінітів // Медико-соціальні проблеми сім'ї.-2004.-Т.9, №2.-С.98-101.

 16. Ретроспективний аналіз гінекологічних захворювань зовнішніх статевих органів у дівчат за період 1998-2003 рр. на Буковині // Буковинський медичний вісник.-2004.-Т.8, №4.-С.130-134.

 17. Репродуктивне здоров'я дівчаток та підлітків Буковини // Буковинський медичний вісник. - 2004. - Т.8, № 2.- С.13 -14.

 18. Оптимізація діагностично-лікувальних заходів при запальних процесах піхви та вульви у дівчат ювенільного віку за наявності екстрагенітальної патології // Клінічна та експериментальна патологія.- 2004.- Т.ІІІ, № 1.- С.4-6.

 19. Особливості перебігу вульвовагінітів вірусної етіології у дівчат препубертатного та пубертатного віку // Буковинський медичний вісник.- 2004.- № 1, т. 8.- С.15-18. (співавт. Вовк І.Б., Юзько О.М. – лікування хворих, клінічні спостереження, забір матеріалу, статистична обробка даних).

 20. Цитологічні, імуноцитохімічні та морфометричні особливості піхвового епітелію при вульвовагінітах у дівчат препубертатного віку // Буковинський медичний вісник.-2005.-Т.9, №1.-С.50-53 ( співавт. Вовк І.Б., Задорожна Т.Д., Пустовалова О.І.- аналіз літератури, забір матеріалу, підготовка до друку).

 21. Цитологічні та імуноцитохімічні особливості мазків з вульви та піхви у дівчат препубертатного періоду без ознак запального процесу зовнішніх статевих органів // Клінічна та експериментальна патологія.-2004.-Т.ІІІ, №4.-С.114-117 (співавт. Вовк І.Б., Задорожна Т.Д., Пустовалова О.І.- аналіз літератури, забір матеріалу, підготовка до друку).

 22. Комплексне лікування запальних захворювань зовнішніх статевих органів та піхви у дівчаток і підлітків з використанням Протефлазіду // Репродуктивное здоровье женщины. – 2005. - №2 (22).- С. 168-173.

 23. Деякі показники місцевого імунітету в дівчат із вульвовагінітами // Вісник наукових досліджень. - 2005. - №2. - С. 136-137.

 24. Деклараційний патент на винахід № 63681А, затв. 15.01.2004 р., бюл. №1; МПК 7А61В10/00, А61К35/78. "Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів" (співавт. Юзько О.М., Бегаль Л.В., Хитра А.О., Бакун О.В. – основна ідея, клінічні спостереження, оформлення).

 25. Деклараційний патент на винахід № 41100 ОА, затв. 15.08.2001 р., бюл. №7; МПК 7А61К9/02А61К35/74. "Вагінальний супозиторій для лікування запальних захворювань піхви та вульви" (співавт. Юзько О.М., Польова С.П., Шевчук І.І., Бакун О.В., Волощук А.С. – основна ідея, забір матеріалу).

 26. Деклараційний патент на корисну модель № 11175, затв. 15.12.2005 р., бюл. №12; МПК 7А61Р15/00. "Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів" (співавт. Андрієць В.В. – клінічні спостереження, основна ідея).

 27. Использование эндоскопии в подростковой гинекологии // В кн. Материалы 3-го российского научного форума "Актуальне проблемы акушерства, гинекологии и перинатологии".-Москва. – 2001.-С. 14-15 (співавт. Юзько О.М.- аналіз даних, підготовка до друку).

 28. Надання стаціонарної допомоги дівчаткам з гінекологічною патологією в Чернівецькій області // Матеріали І Українського з'їзду сімейних лікарів.- Львів.- 2001.- С. 21-22.

 29. Andrіyets O.A. Endoscopic examinations in case of gynecologic pathology in girls // Congress of Gynecological Endoscopy and Innovative Surgery, April 25-28, 2002, Berlin.-P.84.

 30. Особливості змін рівня Il-1 у вмісті піхви при вульвовагінітах у дівчат // Труды Крымского госсударственного университета им. С.И.Георгиевского. – 2005. – Т.141, Ч.ІІ. – С.161.

 31. Ефективність мірамістину при вульвовагінітах у дівчат // Ювілейний з'їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю ВУЛТ 1990-2005 рр. (21-22 квітня 2005 р.).- Івано-Франківськ, 2005. – С.11.

 32. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 5/01 від 19.11.2001р. "Метод лікування запальних захворювань піхви та вульви шляхом введення вагінального супозиторію" (співавт. Бакун О.В. – основна ідея, клінічні спостереження, узагальнення).

 33. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 23/06 від 1.03.2006 р. "Спосіб лікування ювенільних вульвовагінітів озонованою маззю мірамістину".

 34. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію № 24/06 від 1.03.2006 р. "Підсилення антибактеріальних властивостей розчину антисептика шляхом його озонування" (співавт. Андрієць В.В. – основна ідея, узагальнення).

АНОТАЦІЯ

Андрієць О.А. Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика).- Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...