WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Агапова Н.Г. Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 — внутрішні хвороби.— Луганський державний медичний університет МОЗ України, Луганськ, 2006.

Дисертацію присвячено покращанню діагностики і лікування хронічного ішемічного панкреатиту (ХІП), який перебігає на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій. ХІП має особливості клінічних проявів: болі інтенсивні (72,2%), поширені по всьому животу з переважанням їх вираженості в лівому підребер'ї (56,7%); залежність болю від об'єму їжі (56,7%), зменшення болю після прийому нітратів (65,0%). У переважної кількості хворих на ХІП (92,5%) знижена зовнішньосекреторна функція ПЗ.

При доплерографії черевної аорти та її гілок у хворих на ХІП виявляються суттєві порушення кровообігу. При ХІП виявляється атерогенний ліпідний спектр крові, знижується вміст метаболітів оксиду азоту у крові.

Під впливом комплексної терапії із включенням глутаргіну та ессенціале Н зменшується вираженість клінічних проявів ХІП, поліпшуються функціональний стан підшлункової залози і печінки, ліпідний профіль крові, кровообіг у черевній аорті та її гілках, підвищується рівень метаболітів оксиду азоту в крові.

Ключові слова: хронічний ішемічний панкреатит, підшлункова залоза, хронічна абдомінальна ішемія, есенціале Н, глутаргін.

АННОТАЦИЯ

Агапова Н.Г. Клинико-патогенетическая характеристика ы лечение хронического панкреатита на фоне атеросклероза брюшной аорты и мезентериальных артерий. — Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 — внутренние болезни.— Луганский государственный медицинский университет МЗ Украины, Луганск, 2006.

Диссертация посвящена повышению качества диагностики и эффективности лечения хронического ишемического панкреатита (ХИП), протекающего на фоне атеросклероза брюшной аорты и мезентериальных артерий. Результаты обследования 120 больных ХИП, а также 30 здоровых позволили выявить особенности клинических проявлений, функционального состояния поджелудочной железы (ПЖ), нарушений кровообращения, липидного спектра крови, уровня метаболитов оксида азота в крови больных ХИП в сочетании с атеросклерозом брюшной аорты и ее ветвей. Разработан метод лечения этой патологии с включением комбинации глутаргина и эссенциале Н.

Характерными признаками болевого синдрома при ХИП следует считать то, что боли интенсивные (в 72,2% случаев), разлитые по всему животу с преобладанием их в левом подреберье (в 56,7% случаев); зависимость боли от объема пищи (в 56,7% случаев), уменьшение боли после приема нитратов (в 65,0% случаев). Боли интенсивные или очень интенсивные в 72,2% случаев, иррадиируют преимущественно в левую половину поясницы (в 60,0% случаев), чаще постоянные с усилением после еды (в 51,7% случаев). У большинства больных (71,7%) наблюдаются выраженные диспептические явления, причем самыми частыми из них являются отрыжка, тошнота и жалобы на вздутие живота. Клинические проявления внешнесекреторной недостаточности ПЖ отмечаются в 15,0%, а внутрисекреторной недостаточности ПЖ — в 11,7% случаев.


 
 

Цікаве

Загрузка...