WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій (автореферат) - Реферат

Доплерографію виконували на апараті „Philips En Visor" (Голландія). Визначали пікову систолічну швидкість кровотоку (Vps), кінцеву діастолічну швидкість кровотоку (Ved), індекс резистентності (IR) та пульсаційний індекс (PI) у ЧВА, ЧС й ВБА. Пацієнтів обстежували до і після лікування. Дослідження полягало у проведенні доплерографії натщесерце й через 30–45 хвилин після прийому розчину 50 г глюкози у 200 мл кип'яченої води (В.Г. Лелюк, 2002).

Всім хворим реєстрували ЕКГ, контролювали артеріальний тиск.

Хворі отримували дієту згідно зі столом №5п (за М.І. Певзнером). Пацієнти були поділені на дві групи: основну (60 хворих) та групу порівняння (60 хворих). Хворі групи порівняння отримували тільки базисну терапію, яка складалася з пролонгованих нітратів, за необхідністю антигіпертензивних засобів, антибактеріальних препаратів, спазмолітиків, за необхідністю замість спазмолітиків — гастрокінетиків, блокаторів Na+-K+-ATФази, ферментних препаратів, інфузійну терапію. При вираженому болю призначали анальгетики, доза залежала від потреби хворого, атропіну сульфат або метацин. Інгібітори протеаз до лікування не залучали.

Хворі основної групи на доповнення до базисної терапії отримували таке лікування: есенціале Н по 5 мл внутрішньовенно протягом 10 днів, а потім — есенціале форте Н — по 1800 мг на добу per os протягом 30 днів. Паралельно призначали глутаргін 40% по 10,0 на 200 мл ізотонічного розчину натрію хлориду внутрішньовенно крапельно протягом 10 днів, а потім по 1500 мг на добу per os протягом 30 днів. Хворі спостерігались нами на протязі одного місяця після виписки.

Статистична обробка отриманих даних виконувалася на комп'ютері ІВМ РС Pentium III з використанням пакетів ліцензійних програм Microsoft Office 97, Microsoft Excel, Stadia 6.1/prof та Statistica. Вираховувалися середня величина (М), її помилка (m), коефіцієнти прямої (r) та непрямої (з) кореляції. Вірогідність отриманих даних оцінювалася за допомогою критерію Ст'юдента, з урахуванням якого імовірність (р) складала не менш, ніж 95%. Проводили кластерний аналіз.

Отримані результати та їх обговорення. Для клініки ХІП на тлі АІС характерними є больовий, диспепсичний синдроми та клінічні прояви функціональної недостатності ПЗ. Типовими ознаками больового синдрому слід вважати те, що біль поширений по всьому животу з переважанням його інтенсивності в лівому підребер'ї (в 56,7% випадків), рідше хворі відзначають максимальну інтенсивність болю в епігастрії та лівому підребер'ї або в епігастрії та обох підребер'ях. Характерний інтенсивний або дуже інтенсивний біль (в 72,2% випадків) з іррадіацією в ліву половину попереку за типом лівого „напівпоясу" (в 60,0% випадків). Приблизно у половині випадків (51,7%) біль постійний із посиленням після їжі, а в половині випадків (48,3%) — періодичний. Виникнення або посилення болю відзначається переважно через 20–30 хвилин після прийому їжі (в 80,0% випадків). Особливістю больового синдрому є залежність від об'єму їжі — в 56,7% випадків. Посилення болю залежить також від характеру їжі (провокуючим є прийом жирного, смаженого, гострого, копченого). Зменшення болю досягається голодом (в 36,7% випадків), прикладанням холоду на ліве підребер'я (в 40,8% випадків), прийомом нітратів (в 65,0% випадків), ферментних препаратів (в 51,7% випадків).

Диспепсичні явища у більшості хворих (71,7%) є вираженими. Особливо часто зустрічаються відрижка (88,3%) та нудота (51,7%), а також здуття живота (80,0%), порушення випорожнення — особливо послаблення випорожнення або діарея (53,3%).

Клінічні прояви зовнішньосекреторної недостатності ПЗ відзначаються в 15,0%, а внутрішньосекреторної недостатності органу — в 11,7% випадків.

Характерними пальпаторними ознаками ХІП на тлі АІС є болісність у зонах Шоффара (в 35,0% випадків), Губергріца-Скульського (в 25,0% випадків) або рівномірна пальпаторна болісність в проекції всієї ПЗ (в 40,0% випадків).

У переважної кількості хворих на ХІП (92,5%) знижена зовнішньосекреторна функція ПЗ за результатами вивчення показників фекальної еластази-1, а в 15,0% випадків виявляється стеаторея. Характерною для ХІП є гіпоферментемія (в 71,7% випадків), а „відхилення" ферментів у кров спостерігається значно рідше (в 21,7% випадків). Особливо інформативними в діагностиці ХІП є дослідження показників панкреатоспецифічних ферментів (Р-ізоамілази в крові та сечі, ІРТ в крові). Пряме зондове дослідження зовнішньосекреторної функції ПЗ у хворих на ХІП виявляє суттєве зниження продукції бікарбонатів,  амілази, Р-ізоамілази, ліпази та трипсину; у переважної кількості хворих (81,5%) виявляється гіпосекреторний тип панкреатичної секреції. Ознаки порушення відтоку секрету ПЗ є мало характерними — нижній обтураційний тип секреції ПЗ та непрямі ознаки порушення відтоку секрету спостерігаються відповідно в 12,3% і 20,0% випадків.

У хворих на ХІП має місце порушення функціонального стану печінки — підвищення показників АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загального та прямого білірубіну, -глобулінів у крові, тому що в 26,7% випадків (у 32 хворих) була присутня супутня патологія печінки (стеатогепатит, неспецифічний реактивний, криптогенний гепатит). Зміни функціональних показників печінки розвиваються також внаслідок хронічної ішемії не тільки ПЗ, але й печінки.

У хворих на ХІП на тлі АІС порушується ліпідний спектр крові: він стає атерогенним. Зокрема, у наших хворих при надходженні у клініку рівень загального холестерину становив 9,910,24 ммоль/л (р<0,05 у порівнянні з контролем), ЛПНЩ — 53,71,3% (р<0,05), ЛПДНЩ — 35,71,4% (р<0,05), ЛПВЩ — 22,61,5% (p<0,05). Індекс атерогенності дорівнював 5,500,59 (р<0,05). Рівень тригліцеридів у хворих з ХІП при першому обстежені був підвищений до 2,520,12 (р<0,05), рівень -холестерину був істотно знижений до 1,310,09 ммоль/л (р<0,05).

Типовим є зниження вмісту метаболітів NO у крові. При ХІП він становив 33,32,5 мкмоль/л, що в 1,34 рази нижче у порівнянні із показниками контрольної групи.

У хворих на ХІП на тлі АІС в 63,3% випадків при сонографії ЧВА виявляються атеросклеротичні бляшки різного розміру.

При аналізі показників доплерографії до навантаження виявилося, що від норми відрізняються тільки РІ ЧВА (підвищений), Vps ВБА (знижений), ІR й PІ ВБА (знижені). Значно інформативнішими були показники після навантаження глюкозою: всі вони (за винятком Ved ЧВА) істотно відрізнялися від норми. Причому у хворих на АІС після навантаження в порівнянні з показниками контрольної групи були знижені тільки Ved ЧС й ВБА, а інші показники були вірогідно вищими, ніж в контролі (табл. 1).

Ми провели порівняння показників доплерографії до й після навантаження. Виявилося, що Vps й у ЧВА, і в ЧС, і у ВБА під впливом навантаження зростає більшою мірою, ніж у здорових. Це свідчить про посилення кровотоку до органів травлення при АІС в умовах меншого діаметра й більшої ригідності стінок великих артерій черевної порожнини. Ved у результаті навантаження глюкозою у хворих на АІС зростала хоча й вірогідно, але менш виражено, ніж у здорових. Ved більше залежить від тонусу судин, ніж Vps. Тому у хворих на АІС після навантаження Ved змінюється менше, ніж у контролі (табл. 1).

Таблиця 1

Показники доплерографії ЧВА, ЧС й ВБА

у хворих на ХІП до й після навантаження глюкозою

Показники

Хворі АІС (n = 120)

Контрольна група (n = 30)

До навантаження

Після навантаження

До навантаження

Після навантаження

ЧВА

Vps, м/с

0,890,04

1,390,03*/**

0,940,05

1,250,04*

Ved, м/с

0,530,03

0,640,02*

0,560,06

0,710,03*

IR

1,200,04

1,310,03*/**

1,150,09

0,910,04*

PI

1,860,03**

1,980,02*/**

1,680,07

1,590,11

ЧС

Vps, м/с

0,970,04

1,370,04*/**

1,010,05

1,250,02*

Ved, м/с

0,250,02

0,360,02*/**

0,300,03

0,490,01*

IR

0,700,02

0,790,01*/**

0,690,03

0,620,02

PI

1,790,08

2,050,04*/**

1,580,14

1,500,08

ВБА

Vps, м/с

0,860,06**

1,250,04*/**

1,010,04

1,080,03

Ved, м/с

0,210,02

0,300,02*/**

0,170,02

0.430,05*

IR

0,750,03**

0,900,06*/**

0,870,02

0,600,01*

PI

1,770,15**

2,580,21*/**

2,190,12

1,340,18*


 
 

Цікаве

Загрузка...