WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Етіопатогенетичні аспекти негемолітичної жовтяниці доношених новонароджених та шляхи оптимізації її лікування (автореферат) - Реферат

Етіопатогенетичні аспекти негемолітичної жовтяниці доношених новонароджених та шляхи оптимізації її лікування (автореферат) - Реферат

Позитивний ефект комплексної терапії в значній мірі обумовлений застосуванням ентеросгелю, який здатний зменшувати токсичне і метаболічне навантаження на печінку, видаляючи з організму токсини та їхні метаболіти, ксенобіотики, продукти метаболізму фармпрепаратів, тим самим полегшуючи роботу гепатоцитів на тлі внутрішньоутробної інфекції. Зв'язуючи патогенну флору і її токсини, препарат сприяє також усуненню симптомів дисбактеріозу кишечнику. При цьому, на відміну від інших ентеросорбентів, препарат не ушкоджує слизову оболонку шлунка і кишечника, не накопичується в організмі і не має протипоказань, що особливо важливо для застосування у дітей раннього віку і немовлят.

Динаміка показників активності ферментів, що характеризують цитолітичний синдром, була позитивною в обох групах. Рівні АсАТ, АлАТ і гамма-ГТФ до кінця першого тижня терапії вірогідно не відрізнялися в обох групах. Також однаковою до кінця першого тижня терапії була і білоксинтитична функція печінки в спостережуваних дітей, рівні сироваткового білка і фібриногену в крові до цього часу вірогідно не відрізнялися.

Більш швидке зникнення жовтяниці і клінічних проявів дискінезії шлунково-кишкового тракту у дітей, які одержували патогенетичну терапію, дозволило скоротити термін перебування їх в стаціонарі. Так медіана показників тривалості перебування в стаціонарі дітей першої групи склала 11 ліжко-днів, у другій групі – 14,4 ліжко-днів (р<0,05).

Таким чином, отримані результати, стосовно оцінки ефективності терапії гіпербілірубінемії у доношених дітей в неонатальному періоді, свідчать про перевагу патогенетично спрямованого терапевтичного комплексу, який дозволяє швидко перервати ентерогепатичну циркуляцію білірубіну, відновити функціональну активність шлунково-кишкового тракту, значно знизити холестатичні явища з відновленням моторики кишечнику.

ВИСНОВКИ

  1. У дисертації проведено теоретичне узагальнення патогенетических аспектів розвитку неонатальної гіпербілірубінемії у доношених новонароджених і запропонований практичний напрямок рішення наукової задачі по оптимізації лікування даної патології в неонатальному періоді.

  2. Встановлено, що доношені діти, у яких в неонатальному періоді розвилася гіпербілірубінемія, в 100% випадків народилися від матерів з високим перинатальным ризиком, що характеризувався високою частотою виявлення загрози переривання вагітності (60,%), хронічної фетоплацентарної недостатності (48%), наявністю гострих інфекційних захворювань під час вагітності (36%) і обтяженим репродуктивним анамнезом, у вигляді викиднів і штучного переривання вагітності.

  3. Показано, що в 34,6% випадках доношені немовлята з вираженою неонатальною гіпербілірубінемією перинатально інфіковані вірусами сімейства Herpesviridae.

  4. Доведено, що основним патогенетическим аспектом розвитку жовтяниці в доношених немовлят була затримка дозрівання функціональної активності печінки, виражений гепатодепресивний і холестатичний синдроми, які проявлялися пригніченням білоксинтезуючої, ферментативної і детоксикаційної функції цього органу, а також дискінетичними порушеннями з боку шлунково-кишкового тракту з підвищеною ентерогепатичною циркуляцією білірубіну у дітей в періоді новонародженості.

  5. Виявлено, що в доношених новонароджених з неонатальною гіпербілірубінемією, внутрішньоутробно інфікованих вірусами сімейства Herpesviridae, у 2 рази частіше зустрічалася внутрішньоутробна гіпотрофія, у 3 рази частіше – внутрішньошлуночкові крововиливи, відмічалося більш глибоке ураження клітин печінки з розвитком цитолітичного, гепатодепресивного і холестатичного синдромів.

  6. Патогенетично обґрунтоване включення в комплексну терапію неонатальної гіпербілірубінемії у доношених новонароджених препаратів, що сприяють перериванню ентерогепатичної циркуляції білірубіна, усуненню холестазу і відновленню моторики кишечнику. Призначення ентеросгелю в сполученні з жовчогінними препаратами і пробиотиками сприяє швидкому усуненню гіпербілірубінемії та відновленню функції шлунково-кишкового тракту, що дозволяє скоротити обсяг інфузійної терапії і перебування дітей у відділенні патології новонароджених.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Враховуючи значну поширеність серед новонароджених внутрішньоутробної інфікованості вірусами сімейства Herpesviridae і з метою профілактики тяжких перинатальних ускладнень (розвиток внутрішньоутробної гіпотрофії, внутрішньошлуночкових крововиливів, ураження печінки та гіпербілірубінемії) рекомендується на етапі планування вагітності проводити обстеження і лікування даної інфекції у майбутніх матерів.

  2. Новонародженим з вираженою неонатальною гіпербілірубінемією необхідно проводити обстеження на наявність антигену вірусів сімейства Herpesviridae.

  3. В терапію доношених новонароджених з неонатальними гіпербілірубінеміями доцільно включення ентеросгелю в сполученні з жовчогінними препаратами і пробиотиками. Даний комплекс сприяє перериванню ентерогепатичної циркуляції білірубіну, усуває холестаз і відновлює моторику кишечника, сприяючи швидкому усуненню гіпербілірубінемії та відновленню функцій шлунково-кишкового тракту, що дозволяє скоротити перебування дітей у відділенні патології новонароджених.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Аналіз перинатального онтогенезу у доношених новонароджених з синдромом гіпербілірубінемії // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2003. – №3. – С. 89-91.

2. Эффективность патогенетической терапии гипербилирубинемии у доношенных детей в неонатальном периоде // Світ медицини та біології. – 2005. – №1. – С 98-103.

3. Патогенетичні аспекти розвитку кон'югаційної гіпербілірубінемії у новонароджених дітей // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – С. 41-43 (співавт. Траверсе Г.М.). Здобувач проводив клінічне обстеження, статистичну обробку даних та їх аналіз.

4. Особенности функциональной активности печени в неонатальном периоде у детей с внутриутробным инфицированием вирусами герпеса // Врачебная практика. – 2005. – № 3. – С. 9-12 (співавт. Траверсе Г.М.). Здобувач проводив клінічне обстеження, статистичну обробку даних та їх аналіз, підбір літературних джерел, підготовку матеріалів до друку.

5. Патогенетические аспекты реабилитации новорожденных детей с неонатальными конъюгационными желтухами разной этиологии // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків". – 2005. – С. 43 (співавт. Траверсе Г.М.). Автор збирав фактичний матеріал, проводив узагальнення даних, підготовку матеріалу до друку.

6. Патогенетичні аспекти терапії кон'югаційних жовтяниць різної етіології у доношених новонароджених // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. – № 3. – С. 46-47 (співавт. Траверсе Г.М.). Здобувач проводив клінічне обстеження новонароджених, аналіз клінічних даних, підготовку матеріалу до друку.

7. Анализ перинатального онтогенеза у новорожденных с синдромом гипербилирубинемии // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми організації медичної допомоги новонародженим". – Київ. – 2003. – С. 77-78 (співавт. Траверсе Г.М., Калюжка Е.А.). Дисертантом проведено статистичну обробку даних, їх аналіз.

8. Роль внутрішньоутробної герпетичної інфекції у розвитку геморагічних пошкоджень мозку та функції печінки у новонароджених // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання профілактики ранньої інвалідизації дітей на сучасному етапі розвитку медицини". – Полтава. – 2004. – С. 18-19 (співавт. Калюжка О.О.). Здобувач проводив обстеження немовлят, аналіз клінічних даних, підготовку матеріалу до друку.


 
 

Цікаве

Загрузка...