WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головног - Реферат

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головног - Реферат

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Андріюк Л.В. Роль нуклеїнового гомеостазу при різноманітних патологічних станах людського організму // Лікарська справа = Врачебное дело. – 1996. - № 3-4. – С. 3-6.

 2. Андріюк Л.В. Клініко-діагностичне значення вмісту ДНК і РНК у лікворі та крові при церебральних інфарктах // Практична медицина. – 1997. – № 3-4. – С.24-27.

 3. Андріюк Л.В. Кількісна характеристика нуклеїнових кислот і активності нуклеаз хворих церебросклерозом і артеріальною гіпертензією // Практична медицина. – 1998. - № 5-6. – С.88-92.

 4. Андріюк Л.В. Рівень нуклеїнових кислот і активність нуклеаз сироватки крові при початкових проявах недостатності кровопостачання мозку // Практична медицина. – 1998. – № 3-4. – С.16-20.

 5. Андріюк Л.В. Нуклеїнові кислоти і нуклеази в дослідженні ефективності тіоцетаму при лікуванні хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби // Міжнародний неврологічний журнал. – 2005. – №3. – С. 27-32.

 6. Андріюк Л.В. Роль нуклеїнових кислот і нуклеаз в патогенезі минущих порушень мозкового кровобігу // Галицький лікарський вісник. – 2000. – Т7, №4. – С. 12-15.

 7. Андріюк Л.В. Характеристика нуклеїнового гомеостазу при ішемічних порушеннях мозкового кровообігу // Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т.4, № 2. – С. 21-27.

 8. Андріюк Л.В. Стан нуклеїнового гомеостазу при експериментальному інфаркті мозку // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія – 2000. – №2. – С.36-45.

 9. Андріюк Л.В. Взаємозв'язок порушень нуклеїнового гомеостазу з локалізацією ішемічного інсульту і його наслідком // Галицький лікарський вісник. – 2000. – Т. 7, №2. – С. 15-20.

 10. Андріюк Л.В. Особливості нуклеїнового гомеостазу при дисциркуляторних енцефалопатіях // Буковинський медичний вісник. – 2000. – № 3. – С. 17-22.

 11. Андріюк Л.В. Динаміка і взаємозв'язок біохімічних змін мозкової тканини і біологічних рідин при експериментальному ішемічному інсульті // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2000. – №3. – С.24-31.

 12. Андріюк Л.В. Актуальні питання розвитку минущих порушень мозкового кровообігу // Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т.4, № 4. – С. 13-17.

 13. Андріюк Л.В. Клініко-діагностичні особливості ішемічної патології головного мозку // Галицький лікарський вісник. - 2001. – Т.8, №4, – С.12-15.

 14. Андріюк Л.В. Дослідження показників нуклеїнового гомеостазу у хворих з церебральним гіпертонічним кризом // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2001. – №4. – С. 66-72.

 15. Андріюк Л.В. Аналіз порушень нуклеїнового гомеостазу у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т. 10, вип. 2 . – С. 24-26.

 16. Андріюк Л.В. Нуклеїновий гомеостаз крові і спинномозкової рідини у хворих з минущими порушеннями мозкового кровообігу // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2004. –№1. – С. 58-65.

 17. Андріюк Л.В. Зміни нуклеїнового гомеостазу у хворих на ішемічний інсульт залежно від найбільш важливих клінічних характеристик захворювання // Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т.4, № 1. – С. 9-13.

 18. Андріюк Л.В. Корекція порушень нуклеїнового гомеостазу тіоцетамом у хворих з початковими проявами цереброваскулярної хвороби // Український медичний альманах. – 2005. – Т.8, №4. – С. 14-16.

 19. Андріюк Л.В. Деякі закономірності порушень нуклеїнового гомеостазу у хворих з минущими порушеннями мозкового кровообігу // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 4. – С. 8-12.

 20. Андріюк Л.В. Характер розподілу нуклеїнових кислот і активності нуклеаз у головному мозку померлих від ішемічного інсульту // Експериментальна і клінічна фізіологія і біохімія. – 2000. – №1. – С. 64-69.

 21. Пат. 20618 ИА, МКВ5 А 61 В 10/00. Спосіб диференціальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу / Л.В.Андріюк (Україна); Львів. держ. мед. ун-т (Україна). – № 97041795; заявлено 16.04.97; Опубл. 27.02.98, Бюл. №1.

 22. Пат. 56879 ИА, МКВ6 А 61 В 10/00. Спосіб доклінічної діагностики початкових проявів цереброваскулярної хвороби / В.М Шевага, Л.В. Андріюк, А.Г. Олексюк (Україна; Львів. держ. мед. ун-т (Україна). – № 2002108330; заявлено 22.10.02; Опубл. 15.05.03, Бюл. №5.

 23. Андриюк Л.В. Активность нуклеаз сыворотки крови при инфаркте мозга // Проблемы патологии в эксперименте и клинике: Науч. тр. / Под ред. Т.В. Митиной Львовского медицинского института. – Львов, 1990. – Т.12. – С.107-108.

 24. Андріюк Л.В. Суммарные нуклеиновые кислоты спинномозговой жидкости в дифференциальной диагностике инсультов // Рекомендации по внедрению в практику результатов научных исследований молодых ученых. – Львов, 1990. – С. 18

 25. Андріюк Л.В. Використання ультраспектрофотометрії ліквору при оцінці стану хворих з гострою судинною патологією головного мозку // VIII з'їзд невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР: / Тези доп. – арків, – 1990. – Ч.1. – С. 90.

 26. Андріюк Л.В. Динаміка факторів нуклеїнової природи в крові хворих ішемічним інсультом // VIII з'їзд невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР: Тези доп. – Харків, 1990. – Ч.1. – С. 154-155.

 27. Андріюк Л.В. Вплив низько частотного перемінного магнітного поля на нуклеїновий гомеостаз у хворих з судинними захворюваннями головного мозку // 1-й Український з'їзд рефлексотерапевтів і мануальних терапевтів: Тези доп., 20-21 жовтня 1992 р. – Львів, 1992. – С. 3-4.

 28. Андріюк Л.В. Порушення обміну нуклеїнових кислот при різних фізіологічних станах і патологіях / Львів. мед. ін-т. – Львів, 1994. - 32 с. – Деп. в ДНТБ України 30.08.94, № 1804.

 29. Андріюк Л.В. Диференціально-діагностичне значення нуклеїнових кислот при судинній патології головного мозку // Експериментальна та клінічна фізіологія: Зб. Наук. праць до 100-річчя кафедри фізіології, 10-14 жовтня, 1995 р. – Львів, 1995. – С. 84-86.

 30. Андриюк Л.В. Активность РНК-аз сыворотки крови и ликвора при ишемическом инсульте в вертебробазилярной системе // Congresus III al Neurolo-gilor, Chisinau, 5-6 Septembrie. – Chisinan, 1995. – Р. 102.

 31. Аndriyk L. V. Usage of ribonucleate acid (RNA) in the treanment for cerebral sings of atherosclerotic process // Congresus III al Neurologilor, Chisinau, 5-6 Septembrie. – Chisinan, 1995.– Р. 52.

 32. Андріюк Л.В. Активність кислих нуклеаз в спинномозковій рідині хворих в післяінсультному періоді // Актуальні проблеми неврології і нейрохірургії: Зб. Наук. робіт. – Львів, 1996. – С. 26

 33. Андріюк Л.В. Дослідження деяких показників нуклеїнового обміну у хворих на церебральний атеросклероз // Актуальні проблеми неврології і нейрохірургії: Зб. Наук. робіт. – Львів, 1996. – С. 27.

 34. Андріюк Л.В. Діагностична цінність визначення нуклеїнових кислот крові і ліквору в гострому періоді порушенння мозкового кровообігу // Проблемы патологии в експерименте и клинике: Науч. тр / Под ред. Т.В. Митиной. – Львов,. – 1996. – Т. 16. – С. 91-94.

 35. Андріюк Л.В. Зміни нуклеїнових кислот і ферментів, які каталізують їх перетворення у хворих дисциркуляторною енцефалопатією // VІІІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств: Тез. доп. – Львів; Трускавець, 2000. – С.200.

 36. Андріюк Л.В. Особливості нуклеїнового гомеостазу при гіпертонічних кризах // Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств, 26-28 серпня 2004 р. м Чернівці: Тези доп. – Чернівці; Київ; Чикаго, 2004. – С. 315.

 37. Андріюк Л.В. Роль нуклеїнового гомеостазу у патогенезі транзиторних ішемічних атак // Актуальні питання неврології та нейрохірургії: Тез.доп. 2 західно-укр. конф., Ужгород, 15-16 квітня 2004р. – Ужгород, 2004. – С. 50-51.

 38. Андріюк Л.В. Вплив рибонуклеїнової кислоти (РНК) на нуклеїновий гомеостаз і перебіг ішемічного інсульту // Актуальні питання неврології та нейрохірургії: Тез.доп. 2 західноукр.конф., Ужгород, 15-16 квітня 2004р. – Ужгород, 2004. – С. 48-49.

 39. Андріюк Л. Роль нуклеазної активності для лікування і діагностики хворих з наслідками порушення мозкового кровообігу // Медична діагностика Організація і управління, методи і засоби, алгоритми і навчання, технології і комп'ютеризація: Матеріали до Всеукр. наук.-практ.конф. 17-18 грудня 1992 р., м. Золочів Львів.обл. – К.; Львів, 1992. – С. 42-44.

 40. Андріюк Л.В. Клінічне значення дослідження крові на вміст продуктів нуклеїнового обміну при цереброваскулярній патології // Питання практичної медицини: Тези доп. наук.-практ. конф. співпрацівників спеціалізованої багатопрофільної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. – Львів, 1992. – С. 62-63.

 41. Андріюк Л.В. Деякі патогенетичні аспекти церебральних інфарктів // Український вісник психоневрології. – 1996. – Т.4, вип. 3. – С. 89-91.

 42. Андріюк Л.В. Особливості клінічного перебігу та діагностики ішемічного інсульту // Ювілейний VIII з'їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікар...товариства) присвячений 15-річчю організації. (1990-2005 рр.): Тези доп., м. Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005. – К. – 2005. – С.159-161.

 43. Андріюк Л.В., Базилевич Я.П., Полатайко Е.Н., Мартынюк И.О., Павловский М.П. Стационары на дому. – К: Здоров`я, 1991.- С. 86-95.

 44. Андріюк Л.В., Католик Г.В., Католик О.П., Клєванова К.О. Особливості ціннісних орієнтацій хворих, що перенесли інсульт // Практична медицина. – 2004. – Т10, № 3. – С. 51-57. (Дисертант провів літературний огляд, взяв участь в підготовці клінічного матеріалу і аналізі даних, підготував роботу до друку).

 45. Андріюк Л.В., Саноцький М.Є., Тихий В.В. Церебральна гемодинаміка в хворих з початковими проявами недостатності кровопостачання мозку під впливом немедикаментозного лікування // Питання практичної медицини: Тези доп.наук.-практ.конф. співпрацівників спеціалізованої багатопрофільної клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. – Львів, 1992. – С. 63-64. (Дисертантом підготовлений літературний огляд, зібрані клінічні дані, проаналізовані результати досліджень, підготовлено роботу до друку).

 46. Андріюк Л.В., Триндус Х.Я. Клініко-діагностичні особливості ішемічного інсульту // Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність перспективи: Матеріали міжнародної наук.-практ.конф. – Львів, 2005. – С. 26-26. (Дисертант провів літературний огляд, взяв участь у підготовці клінічного матеріалу, провів лабораторні дослідження, аналіз даних, підготував роботу до друку).

 47. Андріюк Л.В., Шевага В.М., Паєнок А.В. Ультраспектрофотометрія ліквору і фактори нуклеїнової природи // Acta medica Leopoliensia. - 1995. - Т.1, №1. – С. 63-65. (Дисертант провів літературний огляд, провів лабораторні дослідження, аналіз даних, підготував роботу до друку).

 48. Андріюк Л.В., Шевага В.М. Інформативність показників нуклеїнового обміну при динамічних порушеннях мозкового кровообігу (ДПМК) і дисциркуляторних енцефалопатіях (ДЕ) // Український вісник психоневрології. – 1996. – Т. 4, вип. 3. – С. 91-92. (Дисертантом підготовлений літературний огляд, зібрані клінічні дані, проаналізовані результати досліджень, підготовлено роботу до друку).

 49. Шевага В.М., Андріюк Л.В. Активність нуклеаз в сироватці крові і лікворі хворих на післятравматичну дисциркуляторну енцефалопатію // Медична діагностика. Організація і управління, методи і засоби, алгоритми, навчання технології і комп'ютеризація: Матеріали до Всеукр. наук.-практ.конф. 17-18 грудня 1992 р., м. Золочів Львів.обл. – К.; Львів, 1992. – С. 96-98. (Дисертант провів літературний огляд, взяв участь у підготовці клінічного матеріалу, провів лабораторні дослідження, аналіз даних, підготував роботу до друку).

 50. Shewaga W., Аndriyk L. V. Zwiazek miedzy zaburzenuami hjmeostatazy a lokalizacya udaru neidokrowiennego oraz iego nastestwem // Wiadomosci lekarskie. – 2003. – Т.LV1, N 9-10. S. 442-449. (Дисертантом підготовлений літературний огляд, взята участь у підготовці клінічного матеріалу, проведений аналіз даних, підготовлена робота до друку).


 
 

Цікаве

Загрузка...