WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-психолоѓічне обѓрунтування вибору методу ведення полоѓів (автореферат) - Реферат

Клініко-психолоѓічне обѓрунтування вибору методу ведення полоѓів (автореферат) - Реферат

Неефективне знеболювання відмічалось у 4,0 % пацієнток. Серед них переважали особи Ф- (50,0 %) та С- типу (40,0 %). Із кількості вагітних, знеболювання в яких виявилось неефективним, 10,0 % характеризувались психо-емоційною нестабільністю. Вказаний показник практично не відрізнявся від аналогічного показнику у тих роділь, які відмовлялись від знеболювання і скаржились на болісні пологи (11,0 %). Для жінок із неефективним знеболюванням характерними були високі показники тривожності, як особистісної, так і реактивної (більше від 45 балів). Перераховані характеристики доцільно враховувати не лише при виборі методу знеболювання пологів, але й під час планування індивідуальної психопрофілактичної підготовки до пологів. Вбачається раціональним притягнення до роботи з жінками професіонального психолога з наступним застосуванням спеціальних психокоригуючих технологій.

Важливою умовою ефективного знеболювання виявилась наявність у пацієнтки ейтонії чи парасимпатикотонії. Так, ВТ усіх жінок, що не потребували знеболювання визначався як ейтонічний (100,0 %). Частота ейтонії серед пацієнток з ЕДА також була максимальною (100,0 %), а при медикаментозному знеболюванні – високою (91,2 %). Парасимпатотонія виявлялась у 72,7 % жінок без знеболювання, у 100,0 % роділь з ЕДА та меншого числа пацієнток, яким здійснено медикаментозне знеболювання (56,3 %). Запорукою ефективного знеболювання вбачається наявність нормальної ПВР. Так, при застосуванні ЕДА нормальна ПВР відмічалась у абсолютної кількості жінок (100,0 %). Питома вага жінок з нормальною ПВР була більшою серед пацієнток, які відмовились від знеболювання (86,7 %), ніж серед пацієнток, яким проведено медикаментозне знеболювання пологів (78,3 %). Наявність нормальної СВР відмічено у переважної кількості жінок, медикаментозне знеболювання в яких виявилось ефективним (90,0 %). Вказана характеристика з однаковою частотою була притаманною пацієнткам, які не вживали знеболювання (85,3 %), та особам, які обрали ЕДА (86,1 %). Ефективні пологи без знеболювання, як і ефективність знеболювання пологів, потребували наявності у роділь достатнього вегетативного забезпечення фізичної та емоційної діяльності. Таке ВЗФД встановлено у 96,7 % пацієнток без знеболювання, у 87,0 % при медикаментозному знеболюванні та у 90,0 % осіб із ЕДА. Достатні показники ВЗЕД виявлені у 90,3 % роділь без знеболювання, у 82,7 % пацієнток, яким застосована медикаментозна аналгезія, та у 100,0 % жінок із ЕДА. Звертав на себе увагу факт, що використання ЕДА було ефективним і за умови наявності знижених (63,6 %) чи підвищених показників ВЗЕД (76,5 %). До факторів, які пов'язані з неефективним знеболюванням пологів, слід віднести симпатикотонію (6,9 %), наявність парадоксальних значень ПВР (25,0 %) та знижену СВР (100,0 %). Ризик неефективності знеболювання пологів існує у пацієнток, що характеризуються зниженим (5,3 %) чи надмірним (4,8 %) ВЗФД, а також у осіб, у яких відмічається недостатнє ВЗЕД (18,2 %).

Аналіз перебігу пологів показав, що їх раціональне знеболювання за добровільним вибором пацієнтки, рівно як і відсутність аналгезії, не викликає суттєвих ускладнень пологів (таблиця 3).

Таблиця 3

Основні показники перебігу пологів у жінок, у яких використані різні методи знеболювання

Клінічні групи

Латентна фаза пологів (години)

Активна фаза пологів (години)

Просування голівки плода від "–1" до "+3" (години)

П період пологів (години)

I група (n=70)

4,0 0,5

9,2  2,05

4,0 0,2

1,35  0,15

II група (n=50)

4,1 0,4

5,15  1,35

4,1 0,4

1,05  0,4

III група

(n=40)

4,5 0,6

8,9 1,45

4,0 0,3

1,28 0,6

Примітка: 1 - достовірна різниця з I групою

Використання медикаментозного знеболювання не приводило до будь-яких змін перебігу пологів.

Як і у пацієнток без знеболювання, у роділь I групи відмічалась "фізіологічна брадикардія" серцевої діяльності дитини при розташуванні голівки у вузькій частині порожнини тазу. Із вказаних позицій даний метод вбачається швидше як метод профілактики дискоординації пологової діяльності, а не власне знеболювання. Застосування ЕДА, навпаки, здійснювало виразний вплив на перебіг пологів. При ЕДА наставало вкорочення активної стадії пологів за рахунок швидшого розкриття шийки матки, що не супроводжувалось пригнобленням стану дитини у вузькій частині порожнини тазу. Вказані особливості перебігу пологів наставали на тлі значного зростання вмісту β – ендорфінів у активну стадію пологів, які були виразнішими у пацієнток без анестезії та при медикаментозному знеболюванні, ніж при використанні ЕДА (рис.1). Припинення проведення знеболювання під час потуг приводило до максимального зростання вмісту пептиду в сироватці крові, яке не залежало від наявності чи відсутності знеболювання пологів, що йому передувало.

Як видно із таблиці 4, післяпологова адаптація жінок залежала від використаного методу знеболювання пологів та від їхнього нейротизму (психоемоційної стабільності – нестабільності). Для емоційно стійких жінок характерніші тривалі згадки про біль, при медикаментозному знеболюванні пологів (208,525,6 діб) та болі у статевих органах (7,91,39 діб). У цих пацієнток пізніше відновлюються менструації (6-7 місяців), ніж у жінок інших груп (3-5 місяців). Післяпологова адаптація жінок, які використовували ЕДА, залежала від нейротизму пацієнток. Емоційно нестійкі особи характеризувались меншою тривалістю згадок про пологову біль (7,131,2 діб) та болі у статевих органах (5,30,4 діб), рідше скаржились на головні болі (0,370,1). Для породіль без знеболювання характерним був найбільш тривалий період лактації (9-10 міс), ніж у пацієнток інших груп (2-4 міс). В цілому особливості післяпологової адаптації обстежених жінок підтвердили встановлену раніше ефективність знеболювання пологів у них.

Базуючись на отриманих даних щодо особливостей клініко-психологічних характеристик та діяльності ВНС жінок, які обрали різні методи знеболювання пологів, на основі аналізу ефективності різних методів знеболювання у осіб, які мають різні індивідуально-психологічні характеристики та реактивність ВНС, ми розробили алгоритм вибору методу знеболювання пологів (рис.2).

Використання означеного алгоритму призвано полегшити для лікаря процес клінічного мислення під час прогнозування методу знеболювання пологів у тих випадках, коли вагітна не може визначитись у виборі методу анестезії.

ВИСНОВКИ

В дисертації наведено нове вирішення актуальної задачі сучасного акушерства – зменшення акушерських та перинатальних ускладнень шляхом диференційованого застосування методів ведення і знеболювання пологів у залежності від психологічних особливостей роділлі та характеру реакцій вегетативної нервової системи на біль.

  1. За умови власного вибору пацієнтками виду знеболювання та повної інформованості про переваги та недоліки існуючих методів, ефективність медикаментозного знеболювання становить 62,9 %, ЕДА – 84,0 % при частоті безболісних пологів без спеціального знеболювання – 77,5 %.

  2. До індивідуально-психологічних факторів, які свідчать про високу вірогідність ефективного знеболювання пологів чи проведення пологів без знеболювання, відносяться: С- та Х- психотипи; психо-емоційна стабільність; середній (до 45 балів) рівень ситуативної тривожності, висока стресостійкість. У 4,0 % жінок можливе неефективне знеболювання пологів, клініко-психологічними пердикторами якого є Ф- психотип, психо-емоційна нестабільність, високий рівень особистісної тривожності.

  3. Ефективне знеболювання пологів у жінок з різними індивідуально-психологічними характеристиками забезпечується діяльністю ВНС, особливості функціонування якої перебувають у кореляційних зв'язках із рядом показників особистості роділлі і вірогідніше у пацієнток, які характеризуються ейтонією чи парасимпатикотонією, нормальною чи підвищеною СВР, достатнім вегетативним забезпеченням фізичної та емоційної діяльності. Неефективне знеболювання корелює із симпатотнією, парадоксальними показниками парасимпатичної вегетативної реактивності (ПВР), зниженою симпатичною вегетативною реактивністю (СВР), надмірним чи недостатнім вегетативним забезпеченням фізичної діяльності (ВЗФД) та недостатнім вегетативним забезпеченням емоційної діяльності (ВЗЕД).

  4. Жінкам, що мають різні індивідуально-психологічні характеристики притаманні однотипні зміни вмісту β – ендорфінів в сироватці крові. Вони полягають у стабільних показниках β – ендорфінів до вагітності (12,01,9 пкг∕мл), у Ш триместрі вагітності (15,61,6) пкг∕мл та у латентній фазі пологів (14,82,3) пкг∕мл з достовірним зростанням вмісту пептиду у активній фазі пологів до 70,38,2 пкг∕мл у пацієнток без знеболювання; до (78,413,1) пкг∕мл; при медикаментозному знеболюванні та до (34,47,8) пкг∕мл при використанні ЕДА. Під час потуг вміст β – ендорфінів сягає до (113,013,3) поза залежністю від наявності чи відсутності анестезії та від виду останньої.

  5. Диференційоване застосування методів знеболювання пологів з урахуванням психологічних особливостей роділлі та характеру реакцій вегетативної нервової системи на біль дозволяє знизити частоту неефективного знеболювання пологів на 13,8 %, зменшення тривалості спогадів про пологовий біль на 150 діб, порушень у періоді адаптації новонароджених на 15 %.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 
 

Цікаве

Загрузка...