WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини (автореферат) - Реферат

Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Созанский О.А., Гулеюк Н.Л., Акопян Г.Р., Забродский Б. Некоторые аномалии хромосом при азооспермии у мужчин // Генетика.— 1988.— Т. ХХIV, № 7.— С. 1299—1303.

 2. Созанський О.О., Гулеюк H.Л., Акопян Г.Р. Додаткова маркерна на бісателітна хромосома у дівчинки з передчасним статевим дозріванням // Педіатрія, акушерство та гінекологія.— 1989.— № 6.— С. 25.

 3. Лозинская М.Р., Акопян Г.Р. Состояние метафазных хромосом лимфоцитов и фибробластов эмбрионов человека как показатель мутагенного влияния на плод // Медицинская генетика. Республиканский межведомственный сборник. Выпуск 1. Киев.— 1990.— C. 93—96.

 4. Акопян Г.Р., Созанський О.О., Гаврилюк, Ю.Й. Кількісна характеристика районів гетерохроматину метафазних хромосом людини на різних етапах її онтогенетичного розвитку // Цитология и генетика.— 1992.— Т. 26, № 4.— С. 50—55.

 5. Гаврилюк Ю.Й., Созанський О.О., Акопян Г.Р., Лозинська М.Р., Сєднева І.А., Глинка П.А., Яворівська О.М., Грицюк І.І. Генетичний моніторинг в аспекті Чорнобильської катастрофи // Цитология и генетика.— 1992.— Т. 26, № 4.— С. 15—20.

 6. Шлома Д.В., Созанський О.О., Гулеюк H.Л., Акопян Г.Р., Hевзгода H.В. Особливості хромосомного апарату та функціонального стану щитовидної залози при аменореях у жінок // Цитология и генетика.— 1993.— Т. 27, № 4.— С. 55—61.

 7. Акопян Г.Р., Созанський О.О., Гаврилюк Ю.Й. Гетерохроматинові райони хромосом у ранньому онтогенезі людини // Медична генетика. Республіканський міжвідомчий збірник. Випуск 2. Київ.— 1994.— С.3—11.

 8. Акопян Г.Р., Кодунов Л.А., Гулеюк H.Л., Гнатейко О.З., Мале П. Передчасне розділення центромер в пренатальній діагностиці синдрому Робертса // Ехографія в перинатології, гінекології та педіатрії. IV збірник наукових праць української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології та гінекології. Кривий Ріг.— 1997.— C.171—172.

 9. Акопян Г.Р., Баранова О.В., Hевзгода H.В., Макух Г.О., Мале П. Висока частота Y- специфічних повторів ДHК у осіб з первинною аменореєю та реверсією статі // Ехографія в перинатології, гінекології та педіатрії. IV збірник наукових праць української асоціації лікарів ультразвукової діагностики в перинатології та гінекології. Кривий Ріг.— 1997.— С.172—173.

 10. Акопян Г.Р., Сиренко А.Г., Гнатейко О.З., Петрух А.В., Стойка Р.С. C-анафаза как цитогенетический маркер апоптоза клеток при остром лимфобластном лейкозе у детей // Экспериментальная онкология.— 1999.— Т. 21, № 2.— С.127—132.

 11. Акопян Г.Р., Гнатейко О.З., Сіренко А.Г., Поліщук Р.С., Логінський В.Є., Hовак В.Л. Передчасне розділення центромер метафазних хромосом при гострій лімфобластній лейкемії у дітей // Онкология.— 1999.– Т. 1, № 4.— С. 283—289.

 12. Сіренко А.Г., Акопян Г.Р. Передчасне розділення центромер як цитогенетичний маркер гострої лейкемії у дітей // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Вип. 4 (24). Київ-Луганськ-Харків.— 1999.— С. 122—133.

 13. Акопян Г.Р., Сіренко А.Г., Поліщук Р.С. Прогнозування сімейних випадків лейкемії на основі нових цитогенетичних маркерів онкотрансформації клітин // Укр. Мед. Вісті.— 1999.— №. 3.— С. 123—124.

 14. Akopyan H.R., Sirenko A., Sedneva I., Kluchivska O., Yakimovich M., Stoyka R., Hnateyko O. Cytogenetic assay in apoptosis investigations // Folia Histochemica et cytobiologica.— 2001.— Vol. 39.— Suppl. 2.— P. 158—160.

 15. Akopyan H.R. Perspectives of premature anaphase's molecular evaluation // Proceedings of the Second Euroconference on Quantitative Molecular Cytogenetics. Salamanca, Spain.— 2001.— P. 31—34.

 16. Акопян Г.Р. Частота варіантів поліморфізму хромосом в контингенті пацієнтів Львівського міжобласного медико-генетичного центру // "Акт. пробл. акуш. і гінек., клін. імунол. та мед. генетики".— Київ—Луганськ, 2003.— Вип. 9.— С. 211—215.

 17. Печеник С.О., Акопян Г.Р., Сєднєва І.А., Ключівська О.Ю. Цитологічне та цитогенетичне дослідження явища апоптозу в клітинах крові при екопатології // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. Київ—Луганськ. Випуск 9.— 2003.— Вип. 9.— С. 269—274.

 18. Гулеюк Н.Л., Заставна Д.В., Безкоровайна Г.М., Акопян Г.Р. Ефективність пренатальної діагностики хромосомної патології та цитогенетичні особливості амніоцитів в різних обстежуваних групах вагітних жінок // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.— 2003.— Т. 24, № 3.— С. 7—14.

 19. Акопян Г.Р., Костюченко Л., Безкоровайна Г., Седнева І., Маркевич Н. Центромерна нестабільність хромосом як ранній ефект радіаційного ушкодження ДНК у клітинах хворих на атаксію-телеангіектазію // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.— 2004.— Т. 25, № 1.— С. 71—78.

 20. Кіцера Н.І., Акопян Г.Р., Поліщук Р.С., Гельнер Н.В. Особливості менструальної функції у матерів дітей з гострою лімфобластною лейкемією // Одеський медичний журнал.— 2004.— №5.— С. 49—52.

 21. Акопян Г.Р., Костюченко Л.В., Безкоровайна Г.М., Сєднєва І.А., Маркевич Н.В., Гнатейко О.З. Цитогенетичні дослідження атаксії-телеангіектазії та синдрому Ніймегена // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. Випуск 13 (5). Київ.— 2004.— С. 9—19.

 22. Акопян Г.Р., Савицький В., Федоришин З., Седнева І., Маркевич Н., Кашин О., Кіцера Н., Поліщук Р. Костюченко Л., Шуварська В., Безкоровайна Г., Лотоцька Л., Варон Р., Хжановська К. Селективний скринінг мікроцефалії в популяції Львівської області з метою ранньої діагностики та профілактики онкологічної патології // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Збірник наукових праць. Вип. 7 (60). Київ-Луганськ-Харків.— 2004.— С. 21—26.

 23. Печеник С.О., Акопян Г.Р., Сєднєва І.А., Лук'яненко Н.С., Ключівська О.Ю., Храновська Н.М. Особливості каріотипу та рівень апоптозу лімфоцитів периферійної крові у дітей із регіону, забрудненого солями важких металів та фтору // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л.Шупика. Випуск 13 (5). Київ.— 2004.— С. 162—173.

 24. Школьник О.С., Маланчук О.М., Акопян Г.Р. Дослідження поліморфних варіантів хромосом в контингенті подружніх пар з репродуктивними втратами // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. Випуск 13 (5). Київ.— 2004.— С. 213—217.

 25. Гнатейко О.З., Лук'яненко Н.С., Акопян Г.Р., Печеник С.О., Ковалів І.Б., Косцик Н.Р., Чайковська Г.С. Принципи медико-генетичного консультування сімей, що проживають на території, забрудненій солями важких металів та фтору // Вісник наукових досліджень.— 2004.— №2 (35).— С. 150—152.

 26. Поліщук Р.С., Кіцера Н.І., Цимбалюк І.П., Акопян Г.Р., Трояновська О.О., Скоропад Л.Л., Степанова О.І., Дорош О.І., Козлова О.І. Клініко-гематологічні особливості мієлодиспластичного синдрому у дітей // Онкология.— 2004.— Т. 7, № 1.— С. 34—38.

 27. Кіцера Н.І., Поліщук Р.С., Акопян Г.Р., Маркевич Н.В., Костюченко Л.В., Трояновська О.О., Скоропад Л.Л. Клініко-генеалогічні дослідження в сім'ях з синдромом Ніймеген // Цитол. Генет.— 2005.— Т. 39, № 2.— С. 72—78.

 28. Костюченко Л.В., Акопян Г.Р., Поліщук Р.С., Маркевич Н.В., Кіцера Н.І., Троянівська О.О. Синдром Ніймегена: клінічна характеристика, діагностика та можливості терапії // Перинатология и педиатрия.— 2005.— Т. 23, № 1/2.— С.105—112.

 29. Акопян Г.Р., Гулеюк Н.Л., Сєднєва І.А., Сіренко А.Г., Гнатейко О.З. Індукція передчасного розділення центромер метафазних хромосом в культурах соматичних клітин з ознаками нестабільності каріотипу // Гігієна населених місць. Збірник наукових праць. Київ.— 2005.— Вип. 45.— С. 480—489.

 30. Акопян Г.Р. Деконденсація конститутивного гетерохроматину як вірогідна причина формування фенокопій С-поліморфних варіантів хромосом // Педіатрія, акушерство та гінекологія.— 2005.— №6.— С.37—43.

 31. Акопян Г.Р., Баранова О.В., Безкоровайна Г.М., Гулеюк Н.Л., Гельнер Н.В., Гнатейко О.З. Молекулярно-генетичні дослідження при порушеннях статевої диференціації та функції // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.— 2005.— №4.— С.90—94.

 32. Акопян Г.Р., Гулеюк H.Л., Седнева И.А., Созанский О.А. Y-хромосома при нарушении дифференцировки пола по мужскому типу // Современные проблемы в клинической цитогенетике. Сборник научных трудов. Москва.— 1991.— С. 4.

 33. Созанский О.А., Акопян Г.Р., Гулеюк H.Л., Забродский Б.Т. Случай кольцевой Y-хромосомы у мужчин с азооспермией (I) // Современные проблемы в клинической цитогенетике. Сборник научных трудов. Москва.— 1991.— С. 59.

 34. Созанский О.А., Акопян Г.Р., Гулеюк H.Л., Забродский Б.Т. Случай кольцевой Y-хромосомы у мужчин с азооспермией (II) // Современные проблемы в клинической цитогенетике. Сборник научных трудов. Москва.— 1991.— С. 59.

 35. Созанский О.А., Гулеюк H.Л., Акопян Г.Р., Забродский Б.Т. Случай сбалансированной транслокации 1:15 // Современные проблемы в клинической цитогенетике. Сборник научных трудов. Москва.— 1991.— С. 59.

 36. Акопян Г.Р., Шлома Д.В., Гнатовська М. Підвищена частота часткових інверсій прицетромерного гетерохроматину 9-ої хромосоми в клітинах плаценти другого триместру вагітності // Тези доповідей II з'їзду медичних генетиків України. Львів, Україна.— 1995.— С. 6.

 37. Акопян Г.Р., Сіренко А.Г., Гулеюк H.Л., Петрух А., Мале П. Передчасне розходження центромер метафазних хромосом та баланс гетерохроматину в геномі клітин із різним ступенем диференціації // Тези доповідей II з'їзду медичних генетиків України. Львів, Україна.— 1995.— С. 6.

 38. Sirenko A.G., Akopyan G.R., Petruch A. Premature centromere division of metaphase chromosomes and blood cell differentiation / Abstr. XVIII Congress of International Society for analytical cytology. Rimini, Italy, 1996 // Cytometry.— 1996.— № 8.— P. 99.

 39. Sirenko A., Akopian G. Premature centromere division of the chromosomes at the different stages of acute lymphoblastic leukemia in infants / Abstracts of XVI European Congress on hematology and immunology. Tessaloniki, Greece, 1997 // Pediatr. Res.— 1997, Vol. 41, № 5.— P. 774.

 40. Akopian G.R., Huleyuk N.L., Havryluk Y.J., Hnateyko O.Z. Embrional liver cells: the possible association of PCD phenomenon, heterochromatin balance and cell cycle time // Falk Symposium: new trends in diagnosis and treatment of liver and colon Diseases. Lviv. Ukraine.— 1997.— P. 59.

 41. Akopian G.R., Huleyuk N.L., Sedneva I.A., Nechay O.S, Havryluk Y.J., Hnateyko O.Z., Malet P. Premature centromere division of the chromosomes and prenatal diagnosis of hereditary pathology // Cesko-Slovenska Pediatria.— 1997.— Vol.52.— №7.— P. 497.

 42. Akopian G.R., Sirenko A., Huleyuk N., Hnateyko O., Malet P. Premature anaphases as a possible cytogenetic indicator of apoptosis // Cytogenet. Cell Genet.— 1997.— Vol. 77, № 1-2.— P. 186.

 43. Akopian G.R., Sirenko A.G.,Hnateyko O.Z., Stoyka R.S. Premature anaphase possibly relates to apoptosis // Cytogenet. Cell Genet.— 1999.— Vol. 77, № 1-2.— P. 34.

 44. Akopyan H.R., Sedneva I.A., Sirenko A.G., Nevzgoda N.V. Chromosomal evaluation of apoptosis in embryonic tissues and placenta // Placentologic monitoring studies and ecotoxicologic aspects of genetic diseases. International Conference. Krakow, Poland.— 2000.— P.8.

 45. Akopyan H., Sirenko A., Sedneva I., Yakimovich M., Stoyka R., Hnateyko O. Cytogenetic assay in apoptosis investigations / Abstracts of Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment. NATO Advanced Research Workshop. Bialostok, Poland, 2001 // Folia Histochemica et cytobiologica.— 2001.— Vol. 39, Suppl. 1.— P. 31.

 46. Акопян Г.Р. Аномальне розходження хромосом при гемобластозах у дітей / Матеріали ІІІ науково-практичної конференції "Проблеми онкогенетики: наукові та прикладні аспекти". Київ, Україна, 2002 // Онкология.— 2002.— №.4.— С.4.

 47. Акопян Г.Р., Сєднєва І.А., Печеник С.О., Сіренко А.Г., Ключівська О.Ю., Петрух А.В. Особливості каріотипу та цитометричні параметри апоптозу гемопоетичних ембріональних клітин та диференційованих лімфоцитів людини // ІІІ з'їзд медичних генетиків України з міжнародною участю. Львів. Україна.— 2002.— С. 82.

 48. Акопян Г.Р., Безкоровайна Г.М., Сєднєва І.А., Лозинська М.Р., Гулеюк Н.Л., Заставна Д.В. Структурно-функціональні особливості центромерних районів хромосом в нормі і при патології людини // ІІІ з'їзд медичних генетиків України з міжнародною участю. Львів. Україна.— 2002.— С. 38.

 49. Гулеюк Н.Л., Заставна Д.В., Безкоровайна Г.М., Акопян Г.Р. Ефективність пренатальної діагностики хромосомної патології та цитогенетичні особливості амніоцитів в різних обстежуваних групах вагітних жінок // ІІІ з'їзд медичних генетиків України з міжнародною участю. Львів. Україна.— 2002.— С. 24.

 50. Акопян Г.Р., Гнатейко О.З., Полищук Р.С., Кіцера Н.І., Маркевич Н.В., Безкоровайна Г.М., Костюченко Л.В., Скоропад Л.Л., Степанюк А.И., Varon R., Sperling K. Синдром Ніймегена (NBS) у західному регіоні України // Тези доповідей I-го Українського конгресу з клінічної генетики з міжнародною участю. Харків, Україна.— 2003.— С. 45—46.

 51. Костюченко Л.В., Акопян Г.Р., Маркевич Н.В., Лига О.В., Савчак І.Я. Імунодефіцитні стани при синдромах хромосомної нестабільності / Тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції "Питання імунології в педіатрії" Київ, Україна, 2003 // Перинатологія і педіатрія. —2003.— №3. —С.74.

 52. Акопян Г.Р., Гнатейко О.З., Полищук Р.С., Кицера Н.И., Маркевич Н.В., Безкоровайная Г.М., Костюченко Л.В., Скоропад Л.Л., Степанюк А.И., Varon R., Sperling K. Диагностика синдрома Ниймегена (NBS) в западном регионе Украины / Тезисы Всероссийской научно-практической конференции "Современные достижения клинической генетики". Москва, Россия, 2003 // Медицинская генетика.— 2003.— Т. 2, № 10.— С. 402.

 53. Kitsera N.I., Akopyan H.R., Polishchuk R.S., Markevych N.V., Hnateyko O.Z., Varon R. Clinical analysis and genealogical peculiarities in families with Nijmegen breakage syndrome // Abstr. Human Genome Meeting. Berlin, Germany.— 2004.— P. 119.

 54. Акопян Г.Р., Гречаніна О.Я. Зміни метаболізму конститутивного гетерохроматину як вірогідна причина формування фенокопій С-поліморфних варіантів хромосом / Тези доповідей II Українського конгресу з клінічної генетики з міжнародною участю. Харків, Україна, 2005 // Ультразвукова перинатальна діагностика.— 2005.— №20.— С.83.

 55. Гулеюк Н.Л. Заставна Д.В. Безкоровайна Г.М. Акопян Г.Р. Козаревська І.С. Спосіб отримання препаратів метафазних хромосом із культури амніоцитів: Деклараційний патент на винахід UA58404А.— 2003.— Бюл. №7.


 
 

Цікаве

Загрузка...