WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування, прогноз (автореферат) - Реферат

Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування, прогноз (автореферат) - Реферат

Після радикальних втручань помер один пацієнт Причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії В цілому середня тривалість життя після лікування рецидивів раку прямої кишки склала 2104 року

ВИСНОВКИ

1 Черезчеревна резекція з колоректальним дуплікатурним анастомозом "кінець в кінець" є операцією вибору при раку верхньоампулярного і ректосигмоїдного відділів прямої кишки Можливість виконання цієї операції обмежена незадовільними безпосередніми результатами У дисертації узагальнений досвід і запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми щодо способу відновлення безперервності кишкового тракту під час черезчеревної резекції

2 Методика формування колоректального анастомозу спрямована на підвищення його надійності (значно збільшена площа анастомозуючих стінок кишки лінії швів зміщені по відношенню одна до іншої і знаходяться на різному рівні анастомоз розташовується екстраперитонеально у зовнішній ряд швів включається парієтальна очеревина серозно-м'язові шви по задньому півколу закріплюються розгорнутою вниз брижею ободової кишки) Вона дозволила звести до мінімуму (2%, ВI 15%46%) кількість випадків неспроможності міжкишкового анастомозу

3 Розроблений комплекс заходів (ізоляція черевної порожнини від зони операції при наявності перифокального запалення декомпресія на операційному столі ободової кишки при явищах кишкової непрохідності використання перед і післяопераційної ендолімфатичної антибіотикотерапії) дозволив за рахунок зменшення кількості гнійно-септичних ускладнень знизити частоту післяопераційних ускладнень і летальності відповідно до 132% (ВI 101%166%) і 26% (ВI 13%43%) При розрахуванні ризику виникнення післяопераційних ускладнень доведено, що запропонована методика зменшує імовірність їх розвитку в 2,3 (ВІ 1,8–3,0) рази.

4 Використання дуплікатурного колоректального анастомозу при раку проксимального відділу прямої кишки дає можливість при ускладненому кишковою непрохідністю пухлинному процесі виконувати хірургічні втручання з первинним відновленням безперервності кишкової трубки Неспроможність анастомозу при цьому мала місце лише в 38% (ВI 07%92%) випадків

5 Проведені дослідження свідчать про доцільність виконання при раку проксимального відділу прямої кишки комбінованих черезчеревних резекцій Летальність після їх виконання склала 1% (ВІ 0%–6,7%).

6 Розроблена методика відновлення безперервності кишкової трубки після черезчеревної резекції прямої кишки дозволила у 981% (ВI 958%995%) випадків одержати задовільні функціональні результати лікування оцінені хворими на "добре" і "задовільно" При цьому віддалені результати лікування не відрізняються від результатів після застосування інших видів сфінктерозберігаючих операцій (5-річне виживання склало 68026%) у той час як функціональні результати значно перевищують результати після інших видів оперативних втручань

7 Одержані задовільні безпосередні віддалені і функціональні результати лікування дозволяють рекомендувати метод формування дуплікатурного колоректального анастомозу для впровадження і широкого використання в спеціалізованих проктологічних відділеннях онкологічних диспансерів хірургічних центрах міських та обласних лікарень

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1 Адамчук Г.А, Могильний А.А., Могилат Е.Ю., Сидак ЕР Цупикова С.Я., Яковенко О.Б. Результаты лечения рака проксимальных отделов прямой кишки // Клiнiчна хiрургiя.  2003.  №11 (додаток).  С.63-64.

Автором проведено аналіз хірургічного лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки

2 Бондарь Г.В., Думанский ЮВ Башеев В.Х. Адамчук ГА Золотухин СЭ Отдаленные результаты лечения рака проксимального отдела прямой кишки // Клiнiчна хiрургiя.  2005.  №1.  С.21-23.

Автором вивчено віддалені та функціональні результати лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки, яким виконано черезчеревну резекцію з формуванням дуплікатурного колоректального анастомозу

3 Бондарь Г.В., Думанский ЮВ Башеев В.Х. Адамчук ГА Золотухин СЭ Непосредственные результаты чрезбрюшной резекции прямой кишки с наложением дупликатурного анастомоза // Клiнiчна хiрургiя.  2005.  №2.  С.17-19.

Автором вивчено безпосередні результати лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки яким виконано черезчеревну резекцію з формуванням дуплікатурного колоректального анастомозу

4 Адамчук ГА Ефимочкин ОЕ Донец ВЛ Хирургическое лечение (чрезбрюшная резекция) местнораспространенного рака проксимального отдела прямой кишки  Архив клинической и экспериментальной медицины  2005  Т. 14 № 2  С 156-159

Автором вивчено результати лікування хворих з місцеворозповсюдженим раком проксимального відділу прямої кишки, яким виконано черезчеревну резекцію з формуванням дуплікатурного колоректального анастомозу

5 Яковенко ОБ, Могильний АА, Могилат ЕЮ, Цупикова СЯ, Адамчук ГА Сравнительная характеристика действия 5-фторурацила при внутривенном и эндолимфальном пути введения на фоне внутривенного введения лейковорина при распространённом колоректальном раке // 7 Российский онкологический конгресс: Материалы конгресса (2527 ноября 2003г)  Москва, 2003.  С. 175

6 Башеев ВХ Яковец ЮИ Золотухин СЭ Адамчук ГА Борота АВ Бондарь ГВ Бережной ВВ Чрезбрюшная резекция прямой кишки с использованием дупликатурного анастомоза // Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ (25-28 мая 2004г)  Минск, 2004.  Ч. 2.  С. 122

Адамчук ГА Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування прогноз  Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 – онкологія  Донецький державний медичний університет ім М Горького Донецьк 2006

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми хірургічного лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки Розроблено новий дуплікатурний спосіб формування міжкишкового колоректального анастомозу застосування якого дозволило отримати задовільні безпосередні віддалені та функціональні результати хірургічного лікування хворих

В клінічній практиці вивчено можливість покращання безпосередніх результатів лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки яким була виконана черезчеревна резекція за рахунок зменшення частоти гнійно-септичних післяопераційних ускладнень насамперед кількості випадків неспроможності анастомозу Запропонована хірургічна стратегія, спрямована на більш широке виконання черезчеревної резекції не тільки в радикальному але й у паліативному обсязі Доведено ефективність і надійність розробленого дуплікатурного способу формування міжкишкового анастомозу при ускладненому перебігу пухлинного процесу Впровадження в широку практику дуплікатурного анастомозу дозволило звести до мінімуму кількість виконання обструктивних резекцій прямої кишки і значно зменшити частоту виконання операцій типу Дюамеля

Запропоновано і впроваджено в клінічну практику спосіб формування міжкишкового колоректального анастомозу який дозволив покращити безпосередні та функціональні результати хірургічного лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки їх якість життя та забезпечити ранню медичну соціальну та професійну реабілітацію


 
 

Цікаве

Загрузка...