WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат) - Реферат

Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат) - Реферат

Рис. 3. Результати реакції преципітації при дослідженні взаємодії сироваток хворих, отриманих до початку і через 4 міс. після проведення імунотерапії, з компонентами препарату кріоасоційованих пептидів. Розведення сироваток: 1:2 (1); 1:4 (2); 1:8 (3); 1:16 (4) і 1:32 (5).

Динаміка дослідження зміни пухлинних маркерів у післяопераційному періоді також свідчить про ефективність запропонованого методу з застосуванням кріодеструкції пухлини і наступної імунотерапії за допомогою препарату кріоасоційованих пептидів (концентрація СА 15-3 знижувалась з 36,81 + 4,81 нг/мл до 23,37 + 3,93 нг/мл (p<0,02) у хворих І підгрупи, проти 34,19 + 5,50 нг/мл і 27,43 + 4,20 нг/мл; (p>0,05) у контрольній) (рис.4).

Рис. 4. Концентрація пухлиноасоційованого антигену СА15-3 у сироватці крові хворих І основної підгрупи (1) і контрольної (2)групи

ВИСНОВКИ

У дисертації теоретично обґрунтовано, експериментально і клінічно підтверджено нове рішення актуальної науково-практичної задачі онкології, а саме - поліпшення результатів лікування хворих на рак молочної залози за допомогою проведення передопераційного кріовпливу на пухлину і наступної імунотерапії з застосуванням кріоасоційованих пептидів, а також з'ясовано деякі імунологічні механізми цього впливу.

 1. Патоморфологічними дослідженнями показано, що метод кріовпливу на тканину РМЗ дозволяє досягти стану субтотальної девіталізації пухлини з п'ятикратним зменшенням вмісту життєздатної пухлинної паренхіми у 87% хворих і блокуванням внутрішньопухлинного кровообігу у 13% хворих.

 2. Експериментальні дослідження показали, що кріовплив на пухлинну тканину приводить до накопичення кріоасоційованих пептидів що мають імуногенні властивості. Розроблено метод отримання цих пептидів з метою використання у якості засобу імунотерапії.

 3. Розроблено і впроваджено у клінічну практику метод комплексного лікування хворих на РМЗ, що включає кріовплив на пухлину молочної залози в поєднанні з післяопераційним введенням препарату пептидів із власної пухлинної тканини, підданої кріовпливу.

 4. Протипоказань і ускладнень, пов'язаних із застосуванням даного методу, незалежно від стадії захворювання, обсягу оперативного втручання, віку хворого і наявності супутніх захворювань не відзначено.

 5. Показано, що використання імунотерапії супроводжується розвитком клітинної (реакція гіперчутливості уповільненого типу) і гуморальної (утворення специфічних антитіл) специфічної імунологічної відповіді, а також до вираженої тенденції підвищення вмісту CD3+ Т-лімфоцитів і CD4+- лімфоцитів-хелперів, достовірного зростання імунорегуляторного індексу (з 1,34 + 0,08 до 1,54 + 0,06 у досліджуваній групі проти з 1,32 + 0,05 до 1,34 + 0,04 у контрольній).

 6. Показано, що під впливом кріовпливу на пухлину і імунотерапії з застосуванням КАП знижується концентрація СА 15-3 з 36,81 + 4,81 нг/мл до 23,37 + 3,93 нг/мл (p<0,02) у хворих основної групи проти 34,19 + 5,50 нг/мл і 27,43 + 4,20 нг/мл; (p>0,05) у контрольній.

 7. Застосування розробленого методу для хворих на РМЗ супроводжується достовірним зниженням розвитку метастазів і рецидивів після операції (39,28% - у контрольній групі, 25% - при включенні до комплексу лікування кріовпливу, 0% - при включенні до комплексу лікування кріовпливу з наступною імунотерапією, р<0,05).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. До комплексу лікування хворих на РМЗ ІІ-ІІІ стадії захворювання рекомендується включати кріовплив на пухлину і післяопераційне проведення імунотерапії за допомогою пептидів, отриманих з тканини власної пухлини, підданої кріовпливу, для попередження рецидивів і метастазів захворювання і поліпшення віддалених результатів лікування.

  2. Включення кріовпливу на пухлину і післяопераційного проведення імунотерапії за допомогою кріоасоційованих пептидів не викликає серйозних ускладнень і тому рекомендується для лікування хворих на РМЗ з супутніми захворюваннями, а також тих, що мають протипоказання до поліхіміотерапії.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ НА ТЕМУ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Тащиев Р.К., Галахин К.А., Ашраф Авад Эль-Карим. Морфологическая оценка эффективности криовоздействия на рак молочной железы // Хирургия Украины. – 2003. – № 4(8). – С.188–191. (Дисертант особисто проводив обстеження та лікуванняхворих, приймав участь воформленністатті).

 2. Тащиев Р.К., Ашраф Авад Эль-Карим. Возможности применение низких температур в комплексном лечении рака молочной железы // Сборник научных работ сотрудников КМАПО им. П.Л. Шупика. – 2004. – Вып. 13. – С. 82-87. (Дисертант особистообстежував та лікувавхворих, проводив статистичнийаналізотриманихрезультатів, приймав участь в оформленністатті).

 3. Тащиев Р.К., Шляховенко В.А., Ашраф Авад Эль-Карим. Изучение криовоздействия на ткани опухоли молочной железы и формирования противоопухолевого иммунитета // Хирургия Украины. – 2006. – № 1 (17). – С. 23–26. (Дисертант особисто проводив обстеження та лікуванняхворих, проводив статистичнийаналізотриманихрезультатів,приймав участь воформленністатті).

 4. Тащиев Р.К., Абраменко И.В., Шляховенко В.А., Ашраф Авад Эль Карим. Влияние криодеструкции с аутовакцинацией на некоторые параметры клеточного и гуморального иммунитета больных раком молочной железы // Онкология. – 2006. – т. 8, № 1. – С. 61–64. (Дисертант особистопроводив збір та обробку матеріалу, приймав участь впроведенністатистичногоаналізуотриманихрезультатіта оформленністатті).

 5. Тащиев Р.К, Тарутинов В.И., Ашраф Авад Эль-Карим. Применение криодеструкции в комплексном лечении рака молочной железы. // Медицинская криология. – 2003. – Вип. 4. – С. 233–238. (Дисертант особистообстежував та лікувавхворих, проводив статистичнийаналізотриманихрезультатів, приймав участь в оформленністатті).

 6. Тащиев Р.К., Ашраф Авад Эль-Карим. Криодеструкции с аутовакцинацией в комплексном лечении рака молочной железы // Медицинская криология. – 2004. – Вып. 5. – C. 199–204. (Дисертант особистообстежував та лікувавхворих, проводив статистичнийаналізотриманихрезультатів, приймав участь в оформленністатті).

 7. Пат. № 70240А, UA, МКП А61К35/12 Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини. В.О.Шляховенко, Р. К.Тащієв, Ашраф Авад Ель-карім, В.С.Мосієнко, Ю.В.Яніш, С.В.Ольшевський, О.В.Мазур, І.В.Абраменко. заявл. 31.12.2003; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. (Дисертант особистообстежував та лікувавхворих, проводив статистичнийаналізотриманихрезультатів, приймав участь в оформленні заявки на винахід).

 8. Пат. 12183U, UA, МКП А61К35/55, А61В17/00. Спосіб лікування раку молочної залози. Р. К.Тащієв, Ашраф Авад Ель-карім. заявл. 15.08.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. (Дисертант особистообстежував та лікувавхворих, проводив статистичнийаналізотриманихрезультатів, приймав участь в оформленні заявки на корисну модель).

 9. Тащиев Р.К., Галахин К.А., Ашраф Авад Эль-Карим. Клинический опыт применения низких температур в комплексном лечении рака молочной железы. // Сборник научных работ Института онкологии АМН Украины. – 2002. – Вып. 1. – С. 159–162.

 10. Тащиев Р.К., Абраменко И.В., Шляховенко В.А., Ашраф Авад Эль-Карим.Образование низкомолекулярных полипептидов как следствие криовоздействия на ткани опухоли и возможный фактор формирования противоопухолевого иммунитета // Онкология. – 2003. – т. 5, № 2. – С. 133–134.

 11. Тащиев Р.К., Ашраф Авад Эль Карим. Одномоментное двустороннее криовоздействие в комплексном лечении рака молочной железы. // Сборник научных работ Института онкологии АМН Украины. – 2004. – Вып. 9. – С. 72–73.

 12. Taschiev R.K., Ashraf A. Elkarim. Application of autovaccination with the cryosurgical operations of the breast cancer // Annals of Oncology. – 2005. – Vol.16, suppl. 2. – P. 290 - 291.

 13. Тащиев Р.К., Ашраф Авад Эль-Карим. Возможности аутовакцинации при криохирургических операциях в комплексном лечении рака молочной железы // Тезисы II-ой международной научно-практической конференции "Новое в практической медицинской криологии".– Москва, 2005. – С. 33–37.

 14. Ашраф Авад Эль Карим, Тащиев Р.К., Абраменко И.В., Шляховенко В.А. Специфические иммунные реакции на аутовакцину из полипептидов, образующихся в результате криовоздействия на ткани опухоли молочной железы // Тезисы VII международной конференции молодых онкологов "Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии". – Киев, Украина 2006. – С. 9.


 
 

Цікаве

Загрузка...