WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Загальні положення грошової оцінки земель - Курсова робота

Загальні положення грошової оцінки земель - Курсова робота

окремо відображені землі житлової забудови та землі загального користування; уточнена і доповненамережа вулиць. Визначена належність земельних ділянок до певних категорій земель.
В результаті проведених робіт складений план села Петрів в масштабі 1:1000 (креслення 1) з відображенням меж земельних угідь та категорій земель, визначені площі земель різних категорій та угідь, складена експлікація земель.
3.2. СКЛАДАННЯ КАРТИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.
Крупно масштабні обстеження ґрунтів на території села Петрів не проводились, інформація про їх ґрунтовий покрив відсутня. Прийнятним варіантом виходу з такого становища, в умовах, що склалися, є створення орієнтовних карт ґрунтового покриву за допомогою використання наявних ґрунтових карт суміжних територій та таких допоміжних матеріалів, як допоміжні топографічні карти, фото плани, а ат корж рекогносцирувального обстеження території. За допомогою топокарт визначено рельєф поверхні території села, що дозволило встановити границі гігроморфних ґрунтів та змитих ґрунтових відмін.
Отже, базуючись на даних про ґрунтовий покрив прилеглих масивів охоплених ґрунтовою зйомкою з урахуванням відображеного на топокартах рельєфу, складена умовна (екстраполяційна) карта ґрунтового покриву території населеного пункту. Крім цього, для складання остаточної карти ґрунтів було здійснено польове обстеження ґрунтів в натурі, уточнено їх границі шляхом рекогносцировки.
В результаті виконання робіт складено карту та експлікацію агро виробничих груп ґрунтів села Петрів в розрізі сільськогосподарських угідь (таблиця 1) і було виділено 5 агровиробничих груп ґрунтів:
33 д - сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти;
45 е - темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові ґрунти;
104 е - дернові слаборозвинені карбонатні з плямами виходів порід легко глинисті середньо щебенюваті ґрунти;
176 в - дернові опідзолені супіщані ґрунти;
217 - розмиті ат зруйновані ґрунти.
ЕКСПЛІКАЦІЯ АГРО ВИРОБНИЧИХ ГРУП ҐРУНТІВ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ПЕТРІВ
№ п/п Угіддя Загальна площа В тому числі:
33 д 45 е 104 е 176 в 217
1 Громадяни, яким надані землі у власність і користування: 229,9 - 224,3 - 5,5 -
-рілля
-багаторічні насадження 14,6 - 14,6 - - -
2 Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування 113,8 36,1 0,3 52,3 25,1 -
-багаторічні насадження 14,8 14,8 - - - -
-сіножаті 7,5 - - - - -
-пасовища 91,5 21,3 0,3 52,3 17,6 -
Всього 343,6 36,1 224,6 52,3 30,6 -
4. Грошова оцінка земель, що використовуються як с/г угіддя.
Грошова оцінка земель сільськогосподарського використання на території села Петрів здійснена відповідно до "Порядку грошової оцінки земель сільського господарського призначення та населених пунктів", затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27 листопада 1995 року № 76/230/325/150 зареєстрованого Мінюстом України від 30 листопада 1995 року за № 427-363.
Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь у населеному пункті проведена окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженням, природними сіножатями і пасовищами (таблиця).
Грошова оцінка 1 га земель певної агро виробничої групи ґрунтів у межах населеного пункту (Гагр) розрахована за формулою:
Гагр = (г х Багр) : Б,
Де: Г - грошова оцінка 1 га відповідних сільськогосподарських угідь на території базового с/г підприємства (1998 р.):
Б- середній бал бонітету угідь по базовому сільськогосподарському підприємству (1993 р.):
Багр - бал бонітету даної агрогрупи.
Грошова оцінка 1 га земель на території базового сільськогосподарського підприємства (1998 р.)
- рілля 51,9 балів
- багаторічні насадження 27,7 балів
- сіножаті 27,5 балів
- пасовища 26,1 балів
Бали бонітету агро груп ґрунтів виділені в межах території Ела Петрів приведені в таблиці.
Бали бонітету агро груп ґрунтів
Шифри агро виробничих груп ґрунтів Бали бонітетів
рілля Багаторічні насадження сіножаті пасовища
33д - 27,9 - 30,1
45е 53,5 36,5 - 53,6
104е - - - 9,9
176в 49,1 - 50,6 50,1
217 - - - -
Відповідно формули /Гагр = (Г х Багр.) : Б/ визначено грошову оцінку 1 га сільськогосподарських угідь, показники якої приведені в таблиці.
Школа грошової оцінки 1 га с/г угідь
Шифри агро виробничих груп ґрунтів Бали бонітетів
рілля Багаторічні насадження сіножаті пасовища
33д - 9962 - 2911
45е 7511 13033 - 5184
104е - - - 957
176в 6893 - 4960 4845
217 - - - -
Розрахунок грошової оцінки сільськогосподарських угідь в межах с. Петрів на агровиробничих групах ґрунтів.
Сільськогоспо-дарські угіддя Агро виробничі групи ґрунтів Грошова оцінка
1 га /грн. Загальна оцінка грн.
шифр площа, га
Рілля 45 е 209,7 7511 1575056,70
176е 5,5 6893 37911,50
Разом 215,2 7495,2 1612968,20
Багаторічні насадження 33д 14,8 9962 147437,60
45д 14,6 13033 190281,80
Разом 29,4 11487,1 333719,40
Сіножаті 176д 7,5 4960 37200,00
Разом 7,5 4960,0 37200
Пасовища 33д 21,3 2911 62004,30
45е 0,3 5184 1555,20
104е 52,3 957 50051,10
176в 17,6 4845 85272,00
Разом 91,5 2173,6 198882,60
Всього 343,6 6364,3 2186770,20
Грошова оцінка земель села Петрів
№ Функціональне використання території Площа, га Загальна вартість, грн. Середньозважена грошова оцінка м2/ грн.
1 Сільськогосподарські угіддя 343,6 2186770,20 0,64
З них: - рілля 215,2 1612968,20 0,75
- багаторічні насадження 29,4 337719,40 1,15
- сіножаті 7,5 37200,00 0,49
- пасовища 91,5 198882,60 0,22
Разом 343,6 2186770,20 0,64
ВИСНОВОК
У даній курсовій роботі розроблена методика грошової оцінки земель сільськогосподарським призначенням села Петрів, що базувалась на матеріалах державного земельного кадастру.
На початкових стадіях становлення ринкової економіки і появи приватної форми власності кадастр відіграє роль важливого інструментарія фіксальної політики. Кадастр сприяє об'єктивнішому встановленню податкових зборів.
Грошова оцінка стає основою при вирішенні багатьох питань у ринковій економіці, створює умови регулювання економічних відносин при передачі земель у власність, спадщину, під заставу, а також визначення ставок земельного податку та розмірів внеску до статутних фондів селянських спілок і інших господарських підприємств.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Петрович Л.М., Волосецький Б.М.
"Основи кадастру" Львів - Коломия 2000 р.
2. Володін М.О.
"Основи земельного кадастру" Київ 1998 р.
3. Гнатович М.І., Ступень М.І.
"Навчальний посібник. Земельний кадастр населених пунктів". Львів.
4. Третяк А.М.
5. "Управління земельними ресурсами та реєстрація земель України".

 
 

Цікаве

Загрузка...