WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

свят для дiтей i пiдлiткiв, та операцiй з продажу дитячих святкових подарункiв. Закон України "Про звiльнення вiд оподаткування грошових коштiв, якi спрямовуються на проведення новорiчних i рiздвяних свят для дiтей i пiдлiткiв, та операцiй з продажу дитячих святкових подарункiв", стаття 1 228-XIV 05.11.98 01.12.98 15.01.99
11025000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по податку на прибуток. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв
12020000 ПIЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКIВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ТА IНШИХ САМОХIДНИХ МАШИН I МЕХАНIЗМIВ
12020005 Вiд сплати податку звiльняються: а) пiдприємства автомобiльного транспорту загального користування - щодо транс-портних засобiв, зайнятих на перевезеннi пасажирiв, на якi в установленому зако-ном порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв", стаття 4, п. "а" 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97
12020006 Вiд сплати податку звiльняються: б) установи та органiзацiї, що фiнансуються з Державного бюджету України, а саме: установи та органiзацiї Мiнiстерства оборони України, Нацiональної гвардiї України, Прикордонних вiйськ України, Цивiльної оборони України, Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Прокуратури України за умови цiльового використання цих транспортних засобiв у службових справах та в межах встановлених лiмiтiв кiлькостi транспортних засобiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв", стаття 4, п. "б" 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97
12020007 Вiд сплати податку звiльняються: д) на 50 вiдсоткiв - сiльськогосподарськi пiдприємства - товаровиробники за трактори колiснi, автобуси та спецiальнi автомобiлi для перевезення людей з кiлькiстю мiсць не менше десяти. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв", стаття 4, п. "д" 75/97-ВР 18.02.97 18.02.97
12025000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Збори за спецiальне використання природних ресурсiв
Плата за використання лiсових ресурсiв
13010000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЛIСОВИХ РЕСУРСIВ
13015000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по платi за використання лiсових ресурсiв. Закон України "Про систему оподаткування" стаття 1. 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Плата за спецiальне користування водними ресурсами
13020000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА СПЕЦIАЛЬНЕ КО-РИСТУВАННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
13020001 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для ставкових та озерних господарств (вирощування товарної риби) - 0,1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про встановлення нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв", пункт 2 164 08.02.97 08.02.97
13020002 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для сiльськогосподарських виробникiв, включаючи тих, що здiйснюють екс-плуатацiю iригацiйних та мелiоративних систем (виробництво сiльськогосп-одарської продукцiї та зрошення) - 0,2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про встановлення нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв", пункт 2 164 08.02.97 08.02.97
13020003 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для теплових та атомних електростанцiй
( виробництво тепло- та електроенергiї) - 0,5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про встановлення нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв", пункт 2 164 08.02.97 08.02.97
13020004 На перiод до 1999 року до нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв застосовується коефiцiєнт для пiдприємств житлового та комунального господарства, включаючи вiдомчi - 0,1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про встановлення нормативiв плати за спецiальне використання водних ресурсiв", пункт 2 164 08.02.97 08.02.97
13025000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по платi за спецiальне користування водними ресурсами. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Плата за користування надрами
13030000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
13030001 На перiод до 2000 року до базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин: марганцева руда, титанова руда, титано-цирконiєва руда, нiкелева руда (силiкатна), уранова руда, бентонiтова глина, глина вогнетривка, каолiн вторинний, кварцит та пiсок кварцовий для металургiї, пiсок форму-вальний, кварцит для виробництва кремнiю, сiрчана руда, калiйно-магнiєва сiль, кухонна сiль (кам'яна), крейда для содової промисловостi, сировина для виробництва мiнеральних пiгментiв, графiтова руда, сировина для вироб-ництва адсорбцiйних матерiалiв(бентонiт, палигорскiт, сапонiт, цеолiти), сировина для виробництва абразивних матерiалiв, пiрофiлiт, озокерит, сировина для виго-товлення цементу, крейда i вапняк на вапно, гiпс, керамзитова сировина, цеге-льно-черепична сировина, камiнь будiв-ельний, камiнь пиляний, глина туго-плавка, пiсок для виробництва скла, польовошпатова сировина, каолiн первинний, перлiт, сировина для вироб-ництва мiнеральної вати, пiщано-гравiйна сировина, бiтуми, сировина ювелiрна (дорогоцiнне камiння), сировина ювелiр-но-виробна (напiвдорогоцiнне камiння), сировина для облицьовувальних мат-ерiалiв, мiнеральнi пiдземнi води, проми-словi пiдземнi води (розсiл), ропа, мiнера-льнi грязi та мул - застосовується коефiцiєнт 0,3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин", пункт 2 постанови;
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 року №1014" 1014
42 12.09.97
19.01.98 01.01.98 31.12.99
13030002 Наперiод до 2000 року до базових норм-ативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин: зал-iзна руда для збагачення, залiзна руда багата, доломiт, флюсовий вапняк, вап-няки для цукрової промисловостi - застосовується коефiцiєнт 0,2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування

 
 

Цікаве

Загрузка...