WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

(платiжних) доку-ментах пiдприємства-виробника спирту етилового сума акцизного збору видiлена окремим рядком. На суму податкового зобов'язання щодо сплати акцизного збо-ру за реалiзований спирт етиловий, який використовується на виготовлення лiкар-ських засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчових, ветеринарних препаратiв i кре-мнiйорганiчних сполук, пiдприємством-виробником може бути виданий податко-вий вексель на строк до 90 календарних днiв, один примiрник якого надається ор-гану державної податкової служби за мiс-цем реєстрацiї пiдприємства-виробника, другий примiрник залишається у цього пiдприємства, третiй - надається пiдпри-ємству-виробнику спирту етилового. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр", стаття 5
Указ Президента України "Про заходи щодо регулювання реалiзацiї спирту етилового та алкогольних напоїв", пункт 3 18-92
443 26.12.92
08.05.98 18.05.93 06.01.99
14020011 Встановити, що комплектуючi, з яких на українських пiдприємствах виробляються зазначенi в законi транспортнi засоби, обкладенню акцизним збором не пiдлягають. Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них", пункт 5 216/96-ВР 24.05.96 12.06.96
14020012 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво 07.05.92 07.05.92
14020013 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню ядерної зброї 31.12.93 31.12.93
14020014 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Рамкова Угода мiж Урядом України та Урядом ФРН про консультування i технiчне спiвробiтництво 32/97-ВР 24.01.97 24.01.97
14020015 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Програми згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Програма технiчної допомоги Європейського Спiвтовариства (TACIS) 02.08.91 02.08.91
14020016 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей країн - учасниць СНД 22.12.93 22.12.93
14020017 Тимчасово, до 2000 року, звiльнити вiд обкладення акцизним збором виготовленi на українських пiдприємствах магнiтофо-ни, меблi, харчовi продукти, одяг хутро-вий iз норки, нутрiї, песця або лисицi. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)", пункт 4 313/96-ВР 11.07.96 12.08.96
14020018 Звiльнити вiд обкладення акцизним збо-ром обороти з реалiзацiї (митну вартiсть): одягу хутрового, виготовленого з кушнiр-ських та пiднiжних клаптiв, низькозалiк-ових шкур та шкурок; одягу iз натуральної шкiри, виготовленого з вiдходiв. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на деякi товари (продукцiю)", пункт 3 313/96-ВР 11.07.96 12.08.96
14020019 Звiльнити до 1 сiчня 2007 року вiд обкладення акцизним збором оборотiв з реалiзацiї легкових, вантажопасажир-ських автомобiлiв i мотоциклiв, що виробляються українськими пiдприє-мствами усiх форм власностi. Пiльги, передбаченi цiєю статтею, поширюються на обороти з реалiзацiї транспортних засобiв, що виробляються на українських пiдприємствах з iмпортних та вироблених в Українi комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук автомобiлiв i 1000 штук мотоциклiв на рiк у порядку, визначеному КМУ. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них", пункт 1 статтi 1 340/97-ВР 12.06.97 08.07.97 дiє до 01.01.2007
14020020 Звiльнити до 1 сiчня 2000 року вiд обкладення АЗ обороти з реалiзацiї шин пневматичних гумових для легкових автомобiлiв (код 40. 11 10000), що виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi. Пiльги, передбаченi цiєю статтею поширюються на обороти з реалiзацiї вказаних шин, вироблених на українських пiдприємствах, за умови виробництва не менше 100000 шин на рiк у порядку, визначеному КМУ. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них", пункт 2 статтi 1 340/97-ВР 12.06.97 08.07.97 дiє до 01.01.2000
14020021 Звiльнити до 1 сiчня 2000 року вiд обкладення акцизним збором обороти з реалiзацiї кольорових телевiзорiв (код виробу за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв 8528 10), що виробляються українськими пiдприємствами усiх форм власностi (з потужнiстю кожного виробництва не менш як 250000 таких телевiзорiв на рiк), за умови виробництва цими пiдприємствами не менш як 5000 телевiзорiв на мiсяць. Указ Президента України "Про стимулювання виробництва телевiзорiв кольорового зображення", пункт 2 737/98 04.07.98 дiє до 01.01.99 Змiнено згiдно з Законом України вiд 20.11.98 №276-XIV "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi товари (продук-цiю)"
Акцизний збiр з iмпортних товарiв
14030000 ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ
14030002 Не пiдлягає оподаткуванню оборот з реалiзацiї легкових автомобiлiв спецiаль-ного призначення для iнвалiдiв,оплата вартостi яких провадиться органами соц-iального забезпечення, а також легкових автомобiлiв спецiального призначення (швидка медична допомога, мiлiцiя тощо) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр", стаття 5 18-92 26.12.92 11.01.93
14030004 Не пiдлягають оподаткуванню: а) митна вартiсть ввезених i конфiскованих на територiї України алкогольних напоїв та тютюнових виробiв,щодо яких не визначено власника, а також тих, що перейшли до держави за правом спадкоємства. Закон України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби", пункт 2 "а" статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95
14030005 Не пiдлягають оподаткуванню: б) митна вартiсть алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що перевозяться через територiю України транзитом. Закон України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби", пункт 2 "б" статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 15.09.95
14030006 Не пiдлягають оподаткуванню: в) митна вартiсть iмпортованої чи обороти з реалiзацiї (передачi) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва пiдакцизних товарiв. Закон України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби", пункт 2 "в" статтi

 
 

Цікаве

Загрузка...