WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Трудові книжки - Курсова робота

Трудові книжки - Курсова робота

трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки з письмової згоди працівника.
v У разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їхню вимогу. У трудовій книжці померлого працівника в розділі "Відомості про роботу" зазначають дату запису і в графі 3 записують: "Роботу припинено у зв'язку зі смертю". Далі заповнюють графу 4, де зазначають дату й номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується в установленому порядку.
Дублікат трудової книжки.
` Особа, яка загубила трудову книжку (вкладку до неї), зобо'язана негайно заявити про це власникові або вповноваженому ним органові за місцем останньої роботи. Не пізніше ніж за 15 днів після заяви, а в разі ускладнення - в інший термін, власник або вповноважений ним орган видає працівникові нову трудову книжку або вкладку до неї (нових зразків) з написом "Дублікат" у правому верхньому куті першої сторінки.
` Дублікат трудової книжки або вкладка до неї заповнюється за загальними правилами. У розділах "Відомості про роботу", "Відомості про нагородження" й "Відомості про заохочення" дубліката вносяться записи про роботу, а також про нагородження й заохочення за місцем останньої роботи на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).
` Якщо працівник до влаштування на це підприємство вже працював, то заповнюючи дублікат трудової книжки, в розділі "Відомості про роботу" в графу 3 спочатку вносять запис про загальний стаж його роботи до влаштування на це підприємство, який підтверджується документами.
Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу й на яких посадах працював у минулемо власник трудової книжки.
Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами, записується за окремими періодами роботи в такому порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу; у графі 3 пишеться назва підприємства, де працював працівник, а також назви цеху (відділу) й посади (роботи), на яку було прийнято працівника. Відомсті про роботу за сумісництвом та за суміщенням професій у дублікаті трудової книжки вносяться на бажання працівника.
Якщо в поданих працівником документах є відомості про переведення його на іншу постійну роботу на тому самому підприємстві, то про це робиться запис.
Після цього в графі 2 записується дата звільнення, а в графі 3 - причина звільнення, якщо в поданому працівником документі є такі дані.
Якщо подані працівником документи не містять повних даних про роботу в минулому, то в дублікат трудової книжки вносять тільки ті дані, що є в документах.
У графі 4 зазначаються назва, дата й номер документа, на підставі якого зроблено відповідні записи в дублікаті. Власники або вповноважені ними органи попередних місць роботи зобов'язані сприяти своєму колишньому працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж його роботи до влаштування на останнє підприємство.
` Якщо трудова книжка (вкладка до неї) стала непридатною (наприклад, обгоріла, розірвалася, забруднилася), то власник або вповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівникові дублікат трудової книжки (вкладки до неї). При цьому на першій сторінці трудової книжки, що стала непридатною, робиться надпис: "Видано дублікат", а книжка повертається працівникові. Влаштовуючись на нове місце роботи, працівник зобов'язаний пред'явити дублікат трудової книжки.
Розрахунки за трудові книжки та їх зберігання
a При виписуванні трудової книжки (вкладки до неї або дублікат) власник або вповноважений ним орган стягує з працівника суму її вартості.
У разі неправильного первісного заповнення трудової книжки або вкладки до неї, а також псування бланків їх через недбале зберігання вартість зіпсованих бланків сплачується підприємством.
Якщо трудову книжку працівника загублено підприємством у наслідок стихійного лиха або з інших причин, то йому видається дублікат трудової книжки без стягування суми її вартості.
a Трудові книжки та дублікат їх, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжко. Після цього терміну не затребувані трудові книжки (дублікати їх) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного терміну підлягають знищенню в установленому порядку.
a Власник або впоноважений ним орган зобов'язаний постійно мати потрібну кількість бланків трудових книжок і вкладок до них.
Облік трудових книжок.
4 На підприємстві ведеться також документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнення трудових книжок:
/ книга обліку бланків трудових книжок і вкладок до них;
/ книга обліку руху трудових книжок і вкладок до них.
У книзі обліку руху трудових книжок і вкладок до них фіксуються всі операції, що пов'язані з одержанням і витраченням бланків трудових книжок і вкладок до них із зазначенням серії та номера кожного бланка. Книга ведеться бухгалтерією підприємства.
Книга обліку руху трудових книжок і вкладок до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює прийняття і звільнення працівників. У цій книзі реєструються всі трудові книжки, що одержано від працівників при влаштуванні їх на роботу, а також трудові книжки і вкладки до них, виписані працівникам, які раніше не мали їх.
Про одержання трудової книжки у зв'язку зі звільненням працівникі розписуються в особовій картці й у книзі обліку.
Обидві зазначені книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та стверджені підписом керівника підприємства й відбиток гербової (круглої, що прирівнюється до гербової) печатки.
4 Бланки трудових книжок і вкладок до них зберігаються в бухгалтерії підприємства як документи сувороїзвітності й видаються на заяву під звіт особі, котра відповідає за ведення трудових книжок.
Особа, яка відповідає за ведення трудових книжок, щомісяця подає до бухгалтерії звіт про наявність бланків трудових книжок і вкладок до них і про суми, одержані за заповнені трудові книжки та вкладки до них, разом з прибутковим ордером каси підприємства. На зіпсовані під час заповнення бланки трудових книжок і вкладок до них складається акт за типовою формою № П - 11 (дод. 85).
?
Витяг з трудової книжки
Якщо, наприклад, працівник попередньо вирішує питання про перехід на інше місце роботи чи оформлення на роботу за сумісництвом, то йому видають (у разі потреби) завірений витяг з його трудової книжки, який оформляють на трафаретному бланку формату А4 машинописним способом (дод. 86) або від руки.
У витягу з трудової книжки обов'язковим є реквізит 27 (позначка про завірення копії); слово "Копія" у правому верхньому куті аркуша не зазначають.
?
ВИТЯГ ІЗ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ
Прізвище ПРЕКОТИПОЛЕ
Ім'я АНДРІЙ
По батькові ВАСИЛЬОВИЧ
Рік народження 1956
Освіта: початкова, середня, вища (підкреслити)
Професія ФІЛОЛОГ, ВИКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Дата заповнення трудової книжки 24 серпня 1980 року
Відомості про роботу
?
Література
А. Н. Діденко Сучасне діловодство: Навч. Посібник. - К.: Либідь, 1998 рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...