WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Звіт про торговельну практику в магазині “L&M” - Реферат

Звіт про торговельну практику в магазині “L&M” - Реферат

Також використовують економічно-математичні методи оптимального планування товарообороту. Їх суть полягає в пошуку найкращого варіанту плану з множини можливих.

Важливим етапом обгрунтування плану товарообороту є визначення його асортиментної структури. При цьому беруть до уваги такі показники, як ступінь задоволення попиту на окермі товари, забезпеченість товарними ресурсами, рівень фізіологічних і раціональних норм споживання, можливості взаємозамінності товарів.

Асортиментна політика є дуже важливим фактором у конкурентній боротьбі. Це прекрасно розуміє керівництво магазину "L&M" і старається щоб асортимент продовольчих товарів був найповнішим, щоб людина могла придбати будь-який товар на свій смак і улюблену марку.

Після проведення соціального опитування можна сказати, що асортимент магазину "L&M" повністю задовільняє будь-які смаки покупців.

в) Аналіз реалізації товарів

Показники магазину з індивідуальним обслуговуванням "L&M"

Показники

1999 р.

2000 р.

2001 р.

1. Торговельна площа, м2 у т.ч. зайнята обладнанням

24,5

24,5

24,5

2. Чисельність робітників, чол. у т.ч. оперативних працівників

7

8

7

3. Річний продаж

600000

760000

575000

4. Торговельна націнка (сер.%)

15

15

15

5. Витрати обігу, % до продажу

8

9

7

6. Прибуток від реалізації

42000

45600

46000

7. Рентабельність, % до продажу

7

6

8

8. Прибуток на 1-го працівника за списком

6000

5700

6571

9. Прибуток на 1-го оперативного працівника

10500

11400

11500

10. Прибуток на 1 м2 торговельної площі

1712

1861

1877

11. Коефіцієнт установчої площі торговельного обладнання

0,6

0,6

0,6

12. Кількість покупців, що обслуговуються, чол.

219000

250500

260000

13. Витрати часу на обслуговування, хв.

1,2

1,1

1

14. Комплектність покупок, найменувань.

Кондитер-ські вироби

Хлібобулоч-ні вироби

Горілчані вироби

Як ми бачимо з таблиці товарооборт магазину "L&M" у 2001році зменшився, порівняно з 2000 роком. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що купівельна спроможність населення стала меншою у зв'язку з сучасними умовами господарювання. Але завдяки тому, що вдалося зменшити витрати, прибуток магазину не зменшився, а навпаки, збільшився. Витрати вдалося зменшити шляхом звільнення одного працівника і укладанням договору на поставку товарів з новим постачальником, який розміщується територіально ближче ніж був старий і зменшує витрати на транспортування. Крім того у постачальника дуже гнучка система знижок. Дуже важливе значення має прекрасне територіальне розміщення магазину. Він знаходиться в центрі міста, де є дуже багато потенційних покупців. Зараз магазин "L&M" знаходиться в своїй оптимальній формі і приносить бажані результати.

г) Вивчення і аналіз факторів, впливаючих на об'єм і структуру товарообороту

Пропускна спроможність підприємства це показник, який показує кількість покупців, яких підприємство може обслужити за певний проміжок часу. В магазині "L&M" пропускна спроможність, як видно з таблиці, постійно збільшувалась. Це означає, що керівництво застосовувало різні заходи для збільшення пропускної спроможності, а основне, що ці заходи приносили свої результати.

Для визначення показника інтенсивності потоку покупців вводиться коригуючий коефіцієнт що розраховується за формулою:

де Іф – фактична кількість відвідувачів в середньому за зміну;

І – нормативна кількість відвідувачів, яка прийнята при розрахунку нормативу;

Пф – кількість здійснених покупок.

Рівень культури обслуговування залежить багато в чому від людських рис і кваліфікації продавців. В магазині "L&M" продавці показали себе з кращої сторони у двох випадках і тому рівень культури, я вважаю, проявляється з своєї найкращої сторони.

Ще одним показником є коефіцієнт завершеності покупок. Вінрозраховується як:

де КЗФ – фактичний коефіцієнт завершеності покупки;

КЗН – коефіцієнт завершеності покупки, прийнятий при розрахунку нормативу;

З – кількість здійснених покупок.

д) Комерційна робота підприємства

Розділ 3. Індивідуальне завдання

Управління трудовими ресурсами

В індивідуальному завданні слід розглянути чисельність працюючих, які категорії, як використовується трудовий потенціал; яка виробітка на одного працюючого, динаміка за три роки; яка середня зарплата по категоріях; скільки працівників і яких категорій пройшли перекваліфікацію; скільки працівників було скорочено, причини скорочення і прийняття; які заходи розроблені підприємством по покращенню використання трудових ресурсів підприємства.

Почнемо з показника чисельності працюючих. На даний час в магазині "L&M" працює 7 чоловік. З них 4 продавці, завідуюча, вантажник і техробітниця. Є один продавець І категорії, один продавець ІІ категорії і два продавці ІІІ категорії. За три роки було прийнято на роботу одного працівника, але через деякий час його було звільнено з причини недосконалого знання своєї справи і допущення значних помилок в роботі, які несли за собою збитки магазину. На даний час кількість працівників є оптимальною. Їхній трудовий потенціал повністю використовується у роботі. У 2000 році виробітка на одного працівника збільшилась порівняно з 1999 роком, але в 2001 році вона дуже сильно зменшилась. Це сталося тому, що купівельна спроможність людей у 2001 році різко зменшилась. Підприємство проводить різні заходи для заохочення своїх працівників. Цими заходами здебільшого є преміювання працівників. Також у 2000 році за сумлінну працю і найкращі результати в діяльності одного продавця було нагороджено поїздкою в Крим на 2-тижневу відпустку, яку повністю оплатив магазин.

З цього можна побачити, що управління підприємства йде в правильному напрямку в управлінні трудовими ресурсами і виконує це бездоганно.

А тепер розглянемо кілька показників, які характеризують трудові ресурси в магазині "L&M" .

Основним показником є виробок. В магазині "L&M" він становить Як ми бачимо виробок з кожним роком змінювався. Ця зміна не залежить від підприємства, на неї вплинули зовнішні фактори, які не регулюються підприємством.

Також важливим є такий показник як забезпеченість підприємства робочою силою. Він розраховується як відношення фактичної чисельності працівників і штатної чисельності працівників.

де Чф – чисельність штатних працівників фактична;

Чшт – чисельність працівників за штатним розписом.

Забезпеченість трудовими ресурсами у магазині "L&M", як видно з формули становить 87%.

Також можна розрахувати такий показник як коефіцієнт обороту по прийому за допомогою такої формули:

Показник 12,5% характерний лише для 2000 року, тому що, лише тоді приймали працівників. В інших роках це не робили і тому немає змісту визначати цього показника.

Схожим є коефіцієнт вибуття кадрів. У 2000 році він також буде становити 12,5%, а для інших років він не вираховується.

Аналогічно визначається коефіцієнт плинності кадрів. Він також буде становити у 2000 році 12,5%.

Зворотнім для коефіцієнта плинності є коефіцієнт стабільності кадрів. Він обчислюється так:

Кст = 100% - 12,5% = 87,5%.

Також можна розрахувати частку оперативних працівників у загальній чисельності. Вона розраховується відношенням кількості оперативних працівників і загальноспискової чисельності.

В практиці використовують також показник чисельності адміністративно-управлінського персоналу, який розраховується по формулі:

Тоді в магазині "L&M" чисельність адміністративно-управлінського персоналу становить .

Для магазину можна розрахувати коефіцієнт кваліфікованості персоналу, який обчислюється як відношення чисельності високо- та кваліфікованих працівників до загальної кількості робітників: .


 
 

Цікаве

Загрузка...