WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Звіт про торговельну практику в магазині “L&M” - Реферат

Звіт про торговельну практику в магазині “L&M” - Реферат

ЗВІТ

про торговельну практику

в магазині "L&M"

План

Розділ 1. Загальна характеристика магазину "L&M".

Розділ 2. Розгляд і аналіз показників, які характеризують роботу магазину "L&M".

а) аналіз організаційно-технічного рівня підприємства і якості торговельного обслуговування;

б) товарооборот торговельного підприємства;

в) аналіз реалізації товарів;

г) вивчення і аналіз факторів, що впливають на об'єм і структуру товарообороту;

д) комерційна робота підприємства.

Розділ 3. Індивідуальне завдання.

Розділ 1. Загальна характеристика магазину "L&M".

У своїй практиці я буду розглядати один з підрозділів ТзОВ "Покуття" магазин "L&M".

Юридична адреса магазину "L&M":

Україна

Івано-Франківська обл.

м.Коломия

вул. Мазепи 44 / 2

Оскільки магазин "L&M" є структурним підрозділов ТзОВ "Покуття" і йому підпорядковується, тому всі безготівкові операції проводяться через розрахунковий рахунок ТзОВ "Покуття". Магазин немає свого бухгалтера і тому всю звітність ведуть в офісі ТзОВ "Покуття".

Основним предметом діяльності магазину "L&M" є продаж продовольчих товарів, а метою його діяльності є найбільш повне задоволення потреб споживачів. Магазин спеціалізується по продажу продовольчих товарів і є універсальним у цій сфері. Магазин починає свою роботу о 800, а закінчує о 2200.

Весь процес в магазині обслуговують сім працівників. Чотири продавці, які безпосередньо обслуговують торговельний процес, завідувач магазину, який керує роботою всіх працівників, вантажник і техробітниця.

Торговельна площа магазину становить 24,5 м2. Також в загальну площу магазину входить склад розміром 10 м2. Демонстраційна площа становить 10 м2, а установча 14,5 м2.

Розділ 2. Розгляд і аналіз показників, які характеризують роботу магазину "L&M".

а) аналіз організаційно-технічного рівня підприємства і якості торговельного обслуговування

Товарнийзапас – являє собою масу товарів, призначену для наступного продажу, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до споживача.

План обсягу та асортиментної структури надходження товарів є похідним від плану товарообороту підприємства на відповідний період та плану формування товарних запасів.Обсяги необхідного надходження товарів розраховуються по окремих товарних групах та по підприємству в цілому.

Планові розрахунки проводяться за формулою:

П = ТО + ТЗк – ТЗп + В або П = ТО  ТЗ + В,

де П – плановий обсяг надходження товарів на підприємство;

ТО – плановий обсяг товарообороту;

ТЗп – фактична сума товарних запасів на початок планового періоду;

ТЗк – планована сума товарних запасів на кінець періоду;

ТЗ – передбачена зміна обсягу товарних запасів у плановому періоді;

В – очікуване вибуття товарів у зв'язку з природнім вибуттям та з інших причин.

В магазині "L&M" цей показник становить:

П = 650000 + 75000 – 90000 + 5000 = 640000 грн.

Основною метою формування товарного забезпечення є забезпечення планових обсягів реалізації товарів та планового приросту товарних запасів необхідними товарними ресурсами. Оцінка ступення досягнення цієї мети здійснюється шляхом розрахунку та аналізу коефіцієнта відповідності надходження товарів потребам підприємства :

де - надходження товарів по і-й товарній групі;

ТОіф – фактичний обсяг товарообороту по і-й товарній групі.

ТЗіпл – планова зміна товарних запасів по і-й товарній групі.

Цей показник також розраховується в магазині "L&M" і становить 1,02, а це означає що магазин нормально працює і фактичний обсяг товарообороту відповідає фактичному обсягу надходження товарів.

Персонал торговельного підприємства – це сукупність робітників, службовців, спеціалістів і керівників, які перебувають із ним у стосунках, що регулюються договором найму, беруть участь у діяльності підприємства своєю працею і одержують за це відповідну заробітну плату.

До основних робітничих професій торговельного підприємства належать: продавець, контролер-касир, контролер, касир торговельного залу, вантажник.

Рівень кваліфікації працівника характеризується рівнем освіти та досвідом практичної роботи на певній посаді, складністю робіт, що можуть ним виконуватися.

Характеристика кваліфікаційних груп персоналу торговельного підприємства

Назва кваліфікаційної групи

Загальна характеристика

1. Спеціалісти вищої кваліфікації

Вища спеціальна освіта та значний практичний досвід роботи за фахом (понад 5 років).

2. Спеціалісти середньої кваліфікації

Вища або середня спеціальна освіта та деякий практичний досвід роботи.

3. Спеціалісти-практики

Відсутність спеціальної освіти, але значний досвід практичної роботи.

4. Висококваліфіковані робітники

Середня спеціальна освіта (2-3 роки), великий досвід практичної роботи на найбільш складних ділянках.

5. Кваліфіковані робітники

Середня спеціальна освіта (1-2 роки) та чималий досвід роботи.

6. Малокваліфіковані робітники

Спеціальна підготовка (3 місяці-рік), незначний досвід роботи.

7. Некваліфіковані робітники

Відсутність спеціальної підготовки та досвіду практичної роботи.

В магазині "L&M" на даний час задіяно сім працівників: 4 продавці, завідуюча, техробітниця, вантажник. Один продавець є спеціалістом вищої кваліфікації, а інші висококваліфіковані робітники, спеціалісти-практики.

При аналізі показників праці використовують такий показник як забезпеченість підприємства робочою силою. Він розраховується як відношення фактичної чисельності працівників і штатної чисельності працівників.

де Чф – чисельність штатних працівників фактична;

Чшт – чисельність працівників за штатним розписом.

Забезпеченість трудовими ресурсами у магазині "L&M" 87%.

Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає ефективність використання трудових ресурсів підприємства є продуктивність праці робітників.

Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці робітників торговельного підприємства є виробок, який визначається середнім розміром товарообігу на одного працівника підприємства.

Виробок в магазині "L&M" становить

Заробітна плата – це ціна, що виплачується за використання праці. На практиці заробітна плата може приймати форму премій, гонорарів, комісійних виплат, місячних окладів тощо.

За виконану роботу відповідно до встановлених норм праці виплачується основна заробітна плата, а за працю понад установлені норми, за трудові успіхи і винахідництво виплачується додаткова заробітна плата.

Розрахунок співвідношення ланцюгових темпів приросту середньої заробітної плати і продуктивності праці має такий вигляд:

Ке – динамічний коефіцієнт еластичності середньої заробітної плати від виробітку за період;

Тзп – ланцюговий темп приросту середньої заробітної плати за період;

Тв – ланцюговий темп приросту виробітку за період.

Цей коефіцієнт показує, на скільки відсотків змінюється середня заробітна плата на кожен відсоток зміни виробітку. Позитивним вважається відставання темпів приросту заробітної плати від темпів приросту виробітку.

б) Товарооборот торговельного підприємства

Майбутні обсяги реалізації залежать як від внутрішніх можливостей підприємства, так і від показників, що характеризують стан і розвиток ринку. Аналіз співвідношення між обсягом товарообороту і ринковими чинниками дає можливість отримати реальні оцінки розвитку в майбутньому. При оцінці ринкової ситуації аналізують такі показники, як: динаміка загальної чисельності населення і його статево-вікової струкутри, динаміка доходів населення і його купівельна спроможність і ін.

На даний час обсяг товарообороту магазину "L&M" складає 650000 грн. на рік.

При визначенні обсягів реалізації доречно використовувати і методи, що грунтуються на врахуванні купівельного попиту населення. Найбільш простим і доступним серед цих методів є метод, що грунтується на використанні коефіцієнта еластичності, який визначається за формулою

де Ке – коефіцієнт еластичності;

Іт – індекс росту середньодушового роздрібного товарообороту;

Ікф – індекс росту середньодушових купівельних фондів населення.

З допомогою цього коефіцієнта, знаючи темпи приросту середньодушових грошових доходів, визначають темпи приросту середньодушового товарообороту.


 
 

Цікаве

Загрузка...