WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

кнопками:
ВІДД 1 ВІДД 2 ВІДД 3 ВІДД 4
Порядок розміщення букви на клавіші відповідає номеру кнопки відділу. Наприклад:
А Б В Г
7
Щоб надрукувати літеру А - потрібно натиснути кнопку ВІДД 1 і кнопку 7
Щоб надрукувати літеру Б - потрібно натиснути кнопку ВІДД 2 і кнопку 7 і т.д.
Щоб надрукувати цифру, яка написана на клавіші потрібно натиснути кнопку ВІДД 5 і кнопку з цифрою, яку потрібно надрукувати. ПС
2.Облік реалізації товарів через дрібно роздрібну торгову мережу
Роздрібні торгові підприємства можуть здійснювати продаж товарів через дріднороздрібну торгову мережу - лотки, кіоски, торгові місця на ринках, пункти пересувної торгівлі. Порядок такої торгівлі регламентується Правилами дрібно роздрібної торгової мережі, затвердженими наказом МЗЕЗ торгу від 18.07.96 р. №396.
Відпуск товарів у дрібно роздрібну торгову мережу оформляється прибутково-видатковою накладною, у якій вказуються назва, сорт, кількість, ціна і загальна вартість товарів за продажними цінами з урахуванням торгової націнки. Крім накладної, працівники дрібнороздрібної торгової мережі повинні мати: копії сертифікатів відповідності якості (або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката в державній системі сертифікації, завірене печаткою господарюючого суб'єкта, від якого одержано товари для продажу); документи, що засвідчують відповідність якості товарів вимогам нормативних документів (для імпортних товарів - копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера та українською чи російською мовами) тощо.
Господарюючий суб'єкт, у підпорядкуванні якого є пункти дрібно роздрібної торгової мережі, повинен мати вищезгадані документи на всі товари, що реалізуються у цих пунктах.
У разі здійснення виїзної ( виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону господарюючого суб'єкту, який організував торгівлю, а також прізвище, ім'я та по-батькові продавця.
Розрахунки з покупцями за товари повинні здійснюватися через РРО, а там, де це неможливо, з використанням товарно-касової книги.
Вартість товарів, що надійшли до матеріально-відповідальної особи (продавця) записується у товарно-касову книгу відразу після їх приймання. Облік руху товарів у книзі здійснюється за продажними цінами.
Відповідно до п.13 Порядку ведення товарно-касової книги матеріально відповідальні особи господарської одиниці повинні щоденно здавати виручку до каси підприємства (підприємця) або за вказівкою керівника підприємства (підприємця) - до каси установи банку чи підприємства зв'язку для переказу на рахунок торгового підприємства (підприємця).
Строки здачі виручки, що встановлюються установами банків кожному підприємству за погодженням з його керівником, передбачені:
- для підприємств, розташованих у місцевостях, де є установи банків і виручка здається до банку (а за відсутністю установ банків - до підприємства зв'язку), - щоденно в день надходження грошей до їх кас;
- для підприємств, що мають невеликі суми виручки (які за п'ять днів не перевищують 10-кратного мінімуму доходів громадян, тобто 170 грн.) і знаходяться на значній відстані від установ банків або підприємств зв'язку - не рідше одного разу на 5 днів.
У встановлені строки (щоденно або один раз за 2-3 дні) продавець дрібнороздрібної мережі здає до бухгалтерії торгового підприємства товарний звіт з доданими прибутково-видатковими документами, який служить підставою для списання з продавця вартості реалізованих товарів.
При здійсненні виїзної торгівлі в іншому населеному пункті продавцю видається посвідчення про відрядження та аванс (на сплату ринкового збору, покриття витрат по найму житлового приміщення, добові). Після повернення з відрядження продавець здає на склад нереалізовані товари (що оформляється накладною) і протягом 3-х робочих днів подає до бухгалтерії разом із посвідченням про відрядження авансовий звіт про витрачену суму.
Бухгалтерський облік з продажу товарів через дрібнороздрібну торгову мережу здійснюється торговим підприємством (господарюючим суб'єктом) з дотриманням єдиних методологічних принципів.
Готівка від продажу товарів до каси чи на рахунок торгового підприємства, зараховується в дохід від реалізації записом по дебету рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" в кореспонденції з кредитом рахунка 702 "Дохід від реалізації товарів".
Витрати, пов'язані з реалізацією товарів у дрібнороздрібній
торговій мережі (сплачений ринковий збір, витрати на відрядження при виїзній торгівлі, заробітна плата продавцям та ін.), відображаються на дебеті рахунка 93 "Витрати на збут".
Облік реалізації товарів через дрібнороздрібну
торгову мережу

п/п Зміст господарської операції Сума,
грн. Дебет
рахунка Кредит рахунка
1 2 3 4 5
1. Відображено передачу продавцю товарів за продажними цінами 40000 282
"Товари в торгівлі" 282
"Товари в торгівлі"
2. Видано під звіт продавцю кошти із каси для сплати ринкового збору та інші витрати, пов'язані з реалізацією 100 372
"Розрахунки з підзвітними особами" 30
"Каса"
3. Відображено заборгованість сторонній організації за надані послуги по перевезенню товарів до місця реалізації 200 93
"Витрати на збут" 685
"Розрахунки з іншими кредиторами"
4. Зараховано в дохід виручку від реалізації товарів за продажними цінами 35000 30
31
"Рахунки в банках" 702
"Дохід від реалізації товарів"
5. Відображено суму податкового зобов'язання з ПДВ 7000 702 641
"Розрахунки за податками"
6. Списано реалізованів роздрібній мережі товари за обліковими (роздрібними) цінами 35000 902
"Собівартість реалізованих товарів" 282
"Товари в торгівлі"
7. Списано з підзвіту продавця суму сплаченого ринкового збору 100 93
"Витрати на збут" 372
"Розрахунки з підзвітними особами"
8. Оприбутковано на склад залишок нереалізованих товарів за обліковими цінами 5000 282 282
9. Списано суму торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів - сторно 8000 902 285
"Торгова націнка"
10. Списано на фінансовий результат чистий дохід від реалізації товарів (за вирахуванням ПДВ) 28000 702 791
"Результат операційної діяльності"
11. Списано на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів (без торгової націнки) 27000 791 902
12. Списано на фінансовий результат витрати на збут 300 791 93
13. Визначено і списано фінансовий результат від реалізації товарів в дрібно роздрібній торговій мережі 700 791 441
"Прибуток нерозподілений"
Використана література:
1.Л.Д. Кришемінська "Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих товарів". - К.: "Вікторія". 2001.р.
2.І.В. Сирохман "Товарознавство продовольчих товарів". - К.: "Лібра" 2005.р.
3.О.М. Олійник "Організація обладнання і технологія продажу продовольчих товарів". - К.: "ЛТД". 2004.р.
4.Н.М. Грабова "Бухгалтерський облік у торгівлі". - К.: "А.С.К." 2004. р.
5.Л.Е. Винокурові "Основи охорони праці". - К.: "Вікторія" 2001.р.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...