WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

службові відрядження та на господарські потреби);
661 "Розрахунки по заробітній платі" (виплата заробітної плати працівникам) та ін.
Операції, пов'язані з надходженням готівкової іноземної валюти в касу підприємства, відображаються на субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті". Як для обліку касових операцій в національній валюті, так і валютних коштів банк встановлює ліміт залишку готівкової валюти. Облік валютних коштів в касі підприємства здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій. Валютна готівка використовується переважно при здійсненні працівниками службових відряджень за кордон. Реалізація товарів та послуг за готівкову іноземну валюту заборонена (за винятком реалізації товарів і послуг під митним контролем та надання послуг готелями з обслуговування іноземних туристів).
Крім готівки, в касі підприємства можуть зберігатися грошові документи і бланки суворого обліку.
До грошових документів належать, зокрема, акції, облігації, сертифікати, путівки в будинки відпочинку і санаторії; проїзні квитки, поштові марки, марки держмита та ін. Надходження і видаток грошових документів здійснюються за прибутковими і видатковими касовими ордерами і відображаються на рахунку 33 "Інші кошти" за субрахунками 331 "Грошові документи в національній валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті" (з подальшим складання звіту про рух грошових документів). Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.
До бланків суворого обліку, знаходяться на зберіганні і видаються під звіт, належать бланки довіреностей на одержання матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, чекових книжок, абонементних талонів тощо. Їх облік ведеться на за балансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку", по дебету якого відображають надходження (прийняття на облік), по кредиту - використання (списання з обліку). Аналітичний облік ведеться за видами бланків, їх нумерацією, кількістю і вартістю.
З метою контролю за збереження грошових коштів, що зберігаються у касі, підприємства і організації повинні проводити інвентаризацію грошових коштів у касі не рідше одного разу на квартал. Інвентаризація проводиться комісією, призначеною наказом керівника підприємства, яка перевіряє фактичну наявність грошових коштів, грошових документів і бланків суворого обліку, що зберігаються у касі, та звіряє з даними бухгалтерського обліку. Видача грошей із каси, не завірена підписом одержувача у видатковому касовому ордері, вважається нестачею і підлягає стягненню з касира. Готівка коштів, не оформлена прибутковими касовими ордерами, вважається лишком і підлягає зарахуванню до доходу підприємства. Результати інвентаризації каси оформляються Актом про результати інвентаризації готівкових коштів (ф. № інв-15), у якому зазначаються виявлена нестача або лишки грошових коштів у касі (якщо вони місце), їх сума, причини виникнення. За результатами інвентаризації керівник підприємства приймає рішення про оприбуткування лишків і списання нестачі грошових коштів. В бухгалтерському обліку на підставі рішення керівника роблять записи:
1) на оприбуткування виявлених лишків готівкових коштів у касі:
Д-т рах. 30 "Каса"
К-т рах. 719 "Інші доходи операційної діяльності";
2) на списання нестачі грошових коштів:
Д-т рах. 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"
К-т рах. 30 "Каса";
3) на суму нестачі грошових коштів у касі, яка підлягає відшкодуванню касиром:
Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"
К-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".
В міру відшкодування касиром нестачі грошових коштів роблять запис по дебету рахунка 30 "Каса" і кредиту рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків".
Перевірку дотримання ведення касових операцій здійснюють також контролюючі органи (органи державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби України, установи банків).
Згідно з Указом Президента України від 11.05.99 р. №491 до суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності за порушення норм по регулюванню готівкового обігу застосовуються санкції:
? за перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касі - у двократному розмірі суми виявленої над лімітної готівки за кожен день;
? за неоприбуткування (неповне оприбуткування) готівки в касу - у 5-кратному розмірі не оприбуткованої суми;
? за невстановлення установами комерційних банків ліміту залишку грошей в касі підприємства - у 50-кратному розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожен випадок (ця санкція застосовується до банку, яким не встановлено ліміт);
? за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повної звітності щодо раніше виданих авансів - у розмірі 25% від виданих під звіт сум;
? за використання готівки з виручки, одержаної від реалізації (робіт, послуг) та інших касових надходжень, на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомоги всіх видів, компенсацій при наявності податкової заборгованості - у розмірі здійснених виплат;
? за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі використаної готівки;
? за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би засвідчував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів.
Основні бухгалтерські проводки по обліку касових операцій

п/п Зміст господарської
операції Дебет
рахунка Кредит
рахунка
1 2 3 4
1. Грошові кошти, одержані з поточного рахунка в касу підприємства для виплати заробітної плати, премій і винагород, допомоги по соціальному страхуванню, на господарські та інші потреби 301
"Каса в національній валюті" 311
"Поточні рахунки в національній валюті"
2. Готівкова іноземна валюта, одержана в банку для видачі авансу на витрати по відрядженнях за кордон 302
"Каса в іноземній валюті" 312
"Поточнірахунки в іноземній валюті"
3. Грошові кошти, одержані за грошовими переказами, враховані до цього як грошові кошти в дорозі 301
"Каса в національній валюті" 333
"Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
4. Грошові кошти, одержані готівкою за реалізовану продукцію, матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги 301
"Каса в національній валюті" 70
"Доходи від реалізації"
5. Грошові кошти, внесені підзвітними особами в повернення невикористаних авансів 301
"Каса в національній валюті" 372
"Розрахунки з підзвітними особами"
6. Грошові кошти, одержані від матеріально відповідальних осіб у відшкодування збитку по нестачах і псуванню матеріальних цінностей; в погашення недостачі грошових коштів у касі, виявленої при інвентаризації 301
"Каса в національній валюті" 375
"Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"
7. Грошові кошти, одержані в погашення дебіторської заборгованості, списаної раніше на збитки 301
"Каса в національній

 
 

Цікаве

Загрузка...