WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

також для проведення розрахунків з бюджетом і державними цільовими фондами та зборами (обов'язковими платежами).
Підприємства, які мають податкову заборгованість здійснюють виплати, пов'язані з оплатою праці (крім виплат, пов'язаних з невідкладними обставинами - соціальні виплати громадянам на поховання, допомога при народженні дитини, допомога багатодітним і одиноким матерям, допомога на лікування у випадку захворювання тощо), виключно за рахунок коштів, отриманих в установах банків.
Понад встановлений ліміт підприємства мають право зберігати в касі кошти, одержані на виплату заробітної плати працівникам, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших прирівняних до них виплат протягом 3-х робочих днів, включаючи день одержання готівки в установах банку. Після закінчення цих строків суми готівки, не використані за призначенням, повертаються в установу банку не пізніше наступного робочого дня і в подальшому видаються підприємствам за їх вимогою на ці цілі.
Порядок оформлення касових операцій.
Касові операції здійснюються касиром, з яким після зарахування його в штат підприємства укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження грошових коштів, своєчасне і правильне оформлення касових операцій. Якщо на підприємстві не передбачена посада касира, його обов'язки наказом керівника можуть бути покладені на іншого працівника підприємства за умови укладання з ним договору про матеріальну відповідальність.
Надходження грошей в касу і видача їх із каси оформляються прибутковими і видатковими касовими ордерами (ф. № КО-1 і ф. КО-2), які виписуються і реєструються бухгалтером в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів ведеться по порядку, починаючи з 1 січня і до кінця року. Видаткові касові ордери, виписані на підставі платіжних відомостей на оплату праці та інших подібних виплат, реєструються після видачі грошових коштів із каси.
В прибутковому касовому ордері вказується від кого, за що або на що одержано в касу грошові кошти. В підтвердження одержаних коштів видається квитанція, підписана касиром і головним бухгалтером.
У видатковому касовому ордері вказується кому і на які заходи видані грошові кошти, а також на підставі якого розпорядчого документа.
Документи на видачу грошових коштів із каси підприємства підписуються керівником і головним бухгалтером. Якщо на доданих до видаткового касового ордера документа є підпис керівника на дозвіл на видачу коштів, то підпис його на видатковому касовому ордері не обов'язків.
Ніякі підчистки або виправлення у касових ордерах не допускаються.
В міру видачі або отримання грошей касир погашає прибуткові і видаткові касові ордери та додані до них документи штампом "Оплачено", "Отримано" з зазначенням дати. Це запобігає можливості повторного використання цих документів.
Реєстрація прибуткових і видаткових касових ордерів може здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують формування і розпечатку касових документів.
Облік касових операцій ведеться в Касовій книзі (ф. № КО-4). Листки Касової книги повинні бути завчасно пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства - юридичної особи. Кількість листків у Касовій книзі засвідчується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера. Записи Касовій книзі ведуться у двох примірниках (через копіювальний папір). Другий (відривний) листок Книги служить звітом касира, який в кінці дня разом з доданими документами надається бухгалтеру для перевірки правильності записів і виведених залишків грошових коштів у касі на кінець дня.
Підчищення і незастережені виправлення у Касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення засвідчуються підписом касира і головного бухгалтера.
Касова книга є регістром аналітичного обліку касових операцій.Касові документи після складання звіту касира і його обробки в бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки і зберігаються протягом 36 місяців після закінчення календарного року в окремому сейфі або в спеціальному приміщенні.
При використанні ЕОМ Касова книга може вестися автоматизованим способом, при якому її листки формуються у вигляді машинограми Вкладний листок Касової книги і одночасно до неї - машинограма Звіт касира. Обидві машинограми складаються до початку наступного робочого дня, включають всі реквізити, передбачені формою Касової книги і мають однаковий зміст. Нумерація листків Касової книги в цих машинограмах здійснюється автоматично в порядку зростаючих номерів з початку року. В останній за звітній місяць в машинограмі Вкладний листок Касової книги автоматично друкується загальна кількість листків Касової книги за кожен місяць, а в останній машинограмі за рік - загальна кількість листків за рік.
При одержанні машинограми Вкладний листок Касової книги і Звіт касира перевіряє правильність її складання, підписує її та разом з прибутковими і видатковими касовими ордерами передає бухгалтеру під розписку на вкладному листку Касової книги.
Машинограми протягом року зберігаються касиром окремо за кожен місяць, а в кінці року брошуруються в хронологічному порядку. Загальна кількість листів завіряється підписами головного бухгалтера і керівника підприємства і скріпляється печаткою.
Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів у касі ведеться на рахунку 30 "Каса", записи на якому здійснюють на піставі перевірених звітів касира загальними підсумками за день в журналі-ордері № 1 (по кредиту) і відомості №1 (по дебету).
Касова книга
Типова форма № КО-4
Каса за 10 грудня 200_ р.

доку-мента Від кого одержано або кому видано Надходження Видаток Кореспон-дуючий
рахунок
Залишок на початок дня 100 - 00 __ __
96 По чеку
№ 176795 1850-0 __ 311
97 Повернення підзвітніх сум Сергієвим І.П. 20-00 __ 372
98 Видано під звіт Коновалову К.М. __ 920 372
99 Депонована зарплата - Бондарю І.В. __ 200-00 662
Разом за день
1870-00 1120 __
Залишок на кінець дня 850-00 __ __
Касир Левкова Н.В.
Записи в Касовій книзі перевірив і документи в кількості двох прибуткових і двох видаткових прийняв.
Бухгалтер Баришеві
Рахунок 30 "Каса" ведеться за субрахунками: 301 "Каса в національній валюті" і 302"Каса в іноземній валюті".
Надходження грошових коштів у касу підприємства відображається на дебету рахунка 30"Каса" в кореспонденції з кредитом рахунків:
31 "Рахунки в банках" (одержання грошових коштів з поточних рахунків в банках);
372 "Розрахунки з підзвітними особами" (повернення в касу невитрачених підзвітніх сум);
377 "Розрахунки з іншими дебіторами" (надходження грошових коштів від дебіторів в погашення заборгованості);
70 "Доходи від реалізації" (внесення до каси готівки за реалізовані товари, надані послуги) та ін.
Витрачання із каси підприємства грошових коштів відображається по кредиту рахунка 30 "Каса" і дебету рахунків:
31 "Рахунки в банках" (внесення готівки на поточний рахунок в банку);
372 "Розрахунки з підзвітними особами" (видача під звіт грошових коштів на

 
 

Цікаве

Загрузка...