WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

Риба солона, в’ялена, копчена. Підготовка до продажу та розміщення м’яса та м’ясних гастрономічних товарів на робочому місці продавця. Призначення тор - Реферат

тощо.
Допоміжне обладнання забезпечує видачу здачі, стаканчика, освітлення реклами, підраховує кількість проданого товару. Безпосереднє технічне рішення автомата залежить від його признання та фізико-хімічних властивостей товарів, призначених для відпуску.
4.Інвентаризація, її значення і види
Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розбіжності, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті природних втрат при зберіганні, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб тощо. Усунення таких розбіжностей досягається за допомогою інвентаризації.
Під інвентаризацією розуміють спосіб виявлення (з наступним обліком) господарських засобів, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і контролю за збереження цінностей.
Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в натурі наявності матеріальних цінностей підприємства (зважуванням, переліком, обміром та ін.) і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розбіжності між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо вони мали місце), які оформляють відповідними документами і відображають в обліку.
Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства інвентаризацію розрізняють повну і часткову.
Повна інвентаризація передбачає суцільну перевірку всього майна підприємства і стану розрахункових відносин. Часткова інвентаризація охоплює окремі види засобів (грошових коштів у касі, готової продукції на складах та ін.). Вона дає найбільш повну інформацію, проте не завжди доцільна, оскільки трудомістка і відволікає значну кількість працівників від основної роботи.
За характером інвентаризації поділяють на планові і непланові. Планова інвентаризація проводиться за невчасно складеним планом відповідно до розробленого графіка її проведення (наприклад, перед складанням річного звіту).
Непланова інвентаризація проводиться за розпорядженням керівника господарства (за вимогою перевіряю чого органу, у випадках пожежі, стихійного лиха тощо). Найбільш ефективними є раптові часткові інвентаризації, оскільки вони підвищують відповідальність матеріально відповідальних осіб у своєчасному оприбуткуванні і списанні матеріальних цінностей, правильності їх зберігання, запобігають зловживанням.
5.Облік касових операцій
Порядок організації готівкових розрахунків.
Порядок приймання, зберігання, витрачання та обліку грошових коштів у касі підприємств і організацій (крім установ банків і підприємств поштового зв'язку) всіх форм власності регламентується Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженим постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №237/5428.
Згідно з зазначеним положенням підприємства, а також індивідуальні підприємці (суб'єкти підприємницької діяльності), які відкрили поточні рахунки в установах банків, зберігають на цих рахунках свої грошові кошти і здійснюють розрахунки за своїми зобов'язаннями в безготівковій і готівковій формі в порядку, встановленому нормативно-правовими актами НБУ.
Розрахунки готівкою підприємств між собою, з підприємцями і фізичними особами здійснюються як за рахунок коштів, одержаних в установах банків, так і за рахунок готівкової виручки, що надходить до каси підприємства. При цьому сума готівкового розрахунка одного підприємства (підприємця) з іншим не повинна перевищувати 3000 грн. протягом одного дня. Понад встановлену суму розрахунки проводяться виключно в безготівковому порядку.
Зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджетними і державними цільовими фондами, малих і середніх підприємств при використанні готівкових коштів, одержаних ними за рахунок кредитної лінії європейського банку реконструкції і розвитку для розвитку малих і середніх підприємств. Обмеження також не поширюються на добровільні пожертвування, благодійну допомогу, на розрахункм за спожиту електроенергію, а також в разі використання коштів, виданих на відрядження.
В разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад встановлену граничну суму, сума перевищення розрахунку додається до фактичного залишку готівкових коштів у касі на кінець дня з подальшим порівнянням отриманої розрахункової суми з затвердженим лімітом каси.
Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється установою банку за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки діяльності підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касового обороту і порядку здавання виручки (надходжень).
Готівкова виручка, що надійшла до каси підприємства, повинна здаватися в установи банків для зарахування на їх поточні рахунки, зокрема:
? в денні та вечірні каси установ банків;
? інкасаторам установ банків;
? підприємствам поштового зв'язку для перерахування на поточні рахунки в установах банків.
Установи банків встановлюють підприємствам такі строки і порядок здачі готівкової виручки:
? для підприємств, які знаходяться в населених пунктах, де є установи банків і готівкова виручка здається в установи банків (а при відсутності банків - на підприємства поштового зв'язку), - щоденно в день надходження готівкової виручки до їх каси;
? для підприємств, які через специфіку діяльності або режиму роботи, а також через відсутність відповідної домовленості з установою банку на інкасацію або здачу виручки у вечірню касу банку не можуть щоденно здавати готівкову виручку, - наступного дня;
? для підприємств, які знаходяться в населених пунктах, де немає установ банків або підприємств поштового зв'язку, - не рідше одного разу на п'ять робочих днів.
Селянські (фермерські) господарства самостійно визначають розміри готівки, що постійно знаходиться в їх касах, з відповідним повідомленням в першому кварталі кожного року обслуговуючих установ банків. Готівка понад визначені розміри повинна здаватися ними в банки і повільно одержуватись в касах банків на заходи, зазначені в чеку (ст. 17 Закону України "Про колективні сільськогосподарські підприємства").
В окремих випадках, пов'язаних з надходженням в касу підприємства сфери торгівлі і громадського харчування наприкінціробочого дня після завершення інкасації (або закінчення роботи вечірньої каси банку), у вихідні і святкові дні значних сум готівки від здійснення господарської діяльності, внаслідок чого перевищується встановлений ліміт каси, такі підприємства не пізніше наступного робочого дня повинні здати цю готівку (в частці, що перевищує ліміт каси) в обслуговуючу установу банку. За таких умов зазначені кошти не вважаються понадлімітними в день їх оприбуткування в касі підприємства.
Готівкова виручка підприємства (підприємців) може використовуватися ними для задоволення потреб, які виникають в процесі їх функціонування, а

 
 

Цікаве

Загрузка...