WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Соціальне партнерство, його розвиток за кордоном і в Україні, мотивація, мотиви діяльності людини та ефективність праці. - Контрольна робота

Соціальне партнерство, його розвиток за кордоном і в Україні, мотивація, мотиви діяльності людини та ефективність праці. - Контрольна робота

індивідуальний аспект такого складного організаційного процесу, як мотивація. Тому цілком правомірна теза про те, що в надрах теорії управління з'явилася потреба розробки більш нових, функціональних теорій мотивації, які б адекватно відображали взаємодію мотиваційного й інших організаційних процесів.
2. Мотивація відіграє найважливішу роль у структурі організації. Вона пронизує всі сфери організаційних взаємодій, її можна представити як кровоносну систему організації, що дозволять всім іншим органам нормально функціонувати, знімаючи протиріччя між суспільними й індивідуальними потребами в організації, вона виконує такі значимі функції в організації, як інтеграційна, навчальна і що адаптує.
3. Сучасний стан теоретичних розробок у сфері мотивації праці вимагає якнайшвидшого і найбільш ефективного вирішення проблем практичного мотивування, що мають місце в сучасній українській економіці. До таких проблем можна віднести: зведення мотивування працівників до голого матеріального стимулювання, яке найчастіше неефективне через перетворення мотиваційних спонукань працівників у постійну економічну необхідність. Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний стан у сфері мотивації українських підприємств знаходиться на рівні Західної Європи 19 століття. Можна констатувати істотний розрив між теорією мотивації, визнанням необхідності введення більш сучасних мотиваційних схем і їхньою практичною реалізацією. Проблематичним також стало внутрішнє прагнення людей до роботи, що істотно знижує ефективність праці. У цілому проблема мотивації виробничої діяльності може сприйматися вже не як локально галузева проблема, а як неефективність функціонування суспільства в цілому.
Усе це дозволяє мені зробити висновок про те, що ефективна мотивація і стимулювання праці дозволяють одержати ефект не тільки в країнах, благополучних в економічних відносинах. Орієнтація на людський фактор дає переконливі результати й в умовах економіки, перехідного періоду.
РОЗДІЛ 2. Розрахункова частина.
Задача 1-9
Визначити норматив часу на обслуговування робочого місця, якщо середині витрати оперативного часу в розрахунку на робочу зміну склали 330хв., а на обслуговування робочого місця - 8,25хв.
РОЗВ'ЯЗОК
За даними умовами норматив часу на обслуговування робочого місця складе 2,5% від операційного часу.
Задача 2-9
Розрахувати облікову чисельність машиністів баштового крану будівельної організації. Плановий обсяг будівельно-монтажних робіт 1820 тис.грн. Норма витрат машино-змін на 1 млн.грн. 760. Кількість змін роботи крану на рік 500. Коефіцієнт змінності - 2. Коефіцієнт облікового складу - 1,1.
РОЗВ'ЯЗОК
,
де П - плановий обсяг будівельно-монтажних робіт;
В - витрати машино-змін баштового крану (фактичне);
С - кількість змін.
Відповідь: 5 машиністів баштового крану.
Задача 3-9
На підставі наведених даних визначити абсолютний і відносний приріст виробництва продукції за рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення чисельності персоналу по кожній дільниці і цеху в цілому.
Дільниця цеху Обсяг продукції, тис.грн. Чисельність персоналу, осіб
План Факт План Факт
Перша 5420 5950 135 145
Друга 6100 6380 148 148
РОЗВ'ЯЗОК
План по випуску першої дільниці перевиконана на 9,779% (530 тис.грн.)
План по випуску другої дільниці перевиконана на 4,59% (280 тис.грн.)
У першій дільниці збільшення обсягу продукції на 530 тис.грн. включає в себе збільшення обсягу за рахунок зміни продуктивності праці - 127,2 тис.грн. (24%) та за рахунок зміни складу персоналу - 402,8 тис.грн. (76%).
де - питома вага приросту обсягу продукції за рахунок зміни продуктивності праці;
- питома вага приросту обсягу продукції за рахунок зміни показника чисельності персоналу;
- відсоток приросту обсягу продукції І-ї дільниці;
- відсоток збільшення чисельності персоналу І-ї дільниці.
Перевиконання плану по обсягу продукції другої дільниці складає : 280 тис.грн, що цілком досягнуто за рахунок зростання продуктивності праці без зміни чисельності персоналу.
Перевиконання плану по обсягу продукції в цілому по цеху складає:
, в тому числі за рахунок зміни продуктивності праці - 402,57 тис.грн. (49,7%) та за рахунок зміни чисельності персоналу - 407,43 тис.грн. (50,3%).
Загальна чисельність персоналу за планом - 283 особи, за фактом - 293 особи.
Задача 4-9
Робітник за діючою нормою обслуговування, одночасно працює на двох верстатах. На першому верстаті обробляється деталь "А", змінна норма виробітку - 25 деталей, на другому верстаті обробляється деталь "Б", змінна норма виробітку - 10 деталей. Робота в обох випадках тарифікується за 5 розрядом, денна тарифна ставка - 14,6 грн. Розрахувати відрядні розцінки за окремі деталі та загальнийзаробіток робітника, якщо за місяць він здав 600 деталей "А" та 300 деталей "Б".
РОЗВ'ЯЗОК
Питома вага деталі "А": , або 10,366 грн.
Питома вага деталі "Б": , або 4,234 грн.
Норма обробки деталі "А":
Норма обробки деталі "Б":
Обробка деталі "А" - 600 шт. за місяць, тобто на 9,09% вище норми.
Обробка деталі "Б" - 300 шт. за місяць, тобто на 36,36% вище норми.
Заробіток робітника в день :
10,366*1,0909+4,234*1,3636=11,307+5,773=17,08(грн.)
Заробіток робітника за місяць: 17,08*22=375,76 (грн.)
Задача 5-35 (№ залікової книжки 05-635)
Розрахувати:
1) чисельність трудових ресурсів демографічним і економічним методами на початок року і можливу на кінець року;
2) коефіцієнти природного, механічного та загального приросту трудових ресурсів;
3) можливу чисельність трудових ресурсів через два роки.
Вихідні дані:
Чисельність населення міста 935 тис. осіб, з яких 635 тис. осіб працездатного віку. Чисельність інвалідів 1 та 11 груп у працездатному віці та осіб, що отримують пенсію на пільгових умовах - 25 тис. осіб.
В народному господарстві було зайнято 535 тис. осіб працездатних, та 45 тис. осіб пенсіонерів і підлітків.
Протягом року досягли працездатного віку 25 тис. осіб, пенсійного віку - 15 тис. осіб; пішли працювати 15 тис. пенсіонерів та підлітків, а звільнились 15 тис. осіб, стали інвалідами або вмерли в працездатному віці 435 осіб; на постійне мешкання приїхали 11 тис. осіб, а виїхали 13 тис. осіб в працездатному віці.
?
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Петюх В.М. "Ринок праці": Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 288 с.
2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. "Основи економіки праці": Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К: Знання-Прес, 2002. - 313с. - (Вища освіта ХХІ століття).
3. Єсинова Н.І. "Економіка праці": Навч.посіб. - Харків: Вид. гр. "Академія", 1999. - 188с.
4. Дієсперов В.С. "Економіка сільськогосподарської праці" - К.: ІАЕ УААН, 2004. - 488с.
5. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. -Тернопіль: Карт-бланш. 1997
6. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономический аспект. - К.,1994.
7. Бугуцький О.А. Фактори розвитку мотивації праці. Економіка АПК. - № 7. - 1997.
8. Мотивация и поведение человека в сфере труда. Сборник научных трудов. - М.,1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...