WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Трансформаційні процеси агроформувань Миколаївської області - Реферат

Трансформаційні процеси агроформувань Миколаївської області - Реферат

сільському господарстві, на загальні параметри агро продовольчої системи, при цьому першоосновою, головною активною силою в системі аграрних відносин виступає безпосередній виробник з його загальнолюдськими цінностями, але з особливим характером трудових і духовних особливостей, способу життя [5,6].
За показниками господарської діяльності в 1996 році з 452 сільськогосподарських підприємств області з прибутками спрацювало 146 (32%), збитково - 306 (68%), від"ємний рівень рентабельності всієї діяльності зазначених підприємств склав 13,2 % (тваринництва - 48,9%) плюсовий - рослинництва - 34,1%, що свідчить про не життєздатність та не готовність колективної форми власності до функціонування в ринковому середовищі внаслідок не урегульованості економіко-виробничих відносин.
Починаючи з 2000 року спостерігаються зміни щодо ефективності роботи сільськогосподарських підприємств за основними економічними показниками, дані яких за 2000-2004 роки наведено в табл. 2 [4 ]. На відміну від збиткових колективних сільгосппідприємств, новостворені підприємства приватної власності доводять дієздатність і вміння господарювати, одержувати прибуток, який є основним стимулом підприємницької діяльності в аграрній сфері: за період 2000-2004 роки кількість збиткових агроформувань зменшилась з 56 до 16%.
Таблиця 2
Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств *
Показники Рік
2000 2001 2002 2003 2004
Кількість господарств, одн.
у тому числі: 497 444 409 342 338
- прибуткових 318 333 274 195 283
- збиткових 179 111 135 147 55
в % 56 25 33 43 16
Рівень рентабельності, %:
- всієї діяльності 8,3 12,3 2,8 -0,4 11,3
- рослинництва 20,7 40,5 22,4 44,7 21,3
- тваринництва -46,0 -12,0 -26,6 -32,7 -17,7
Основних видів продукції:
- зерно 42,4 43,4 15,4 38,1 15,8
- соняшник 48,1 58,9 67,9 73,9 49,3
- цукрові буряки -14,1 14,5 13,5 14,3 21,2
- молоко -25,1 -12,8 -24,0 0,0 -11,2
- яловичина -53,0 -30,1 -50,8 -53,9 -46,0
- свинина -56,5 -24,0 -28,0 -49,2 -26,8
- яйця -6,0 31,2 9,7 26,9 31,5
* дані статистичного спостереження за формою №50-сг, за якою звітують сільгосппідприємства, що здійснюють господарську діяльність та ведуть у повному обсязі бухоблік (крім малих підприємств)
Створення підприємств, основаних на приватній власності на засоби виробництва і землю, де відчутна роль господаря , здатного господарювати в нових умовах з позитивними результатами, стимулює працівників до підприємницької діяльності в аграрній сфері і на перспективу стає передумовою позитивних зрушень на селі. Для визначення впливу процесу реформування на ефективність господарювання досліджено виробничу діяльність сільськогосподарських підприємств таких організаційно-правових форм: приватних сільськогосподарських підприємств , господарських товариств, сільськогосподарських виробничих кооперативів та державних підприємств області (табл. 3).
Таблиця 3
Діяльність сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання в 2004 році
Показники Недержавні сільгосппідприємства у тому числі: Державні сільгосппідприємств
господарське товариство приватні підприємства з них фермери виробничі кооперативи інші
Кількість одиниць, одн
у тому числі: 321 183 121 20 8 9 17
- збиткових 51 36 14 2 1 - 4
у % 16 20 12 10 12 - 23
- прибуткових 270 147 107 18 7 9 13
у % 84 80 88 90 88 100 77
Рівень рентабельності, %
- усієї діяльності 11,6 5,5 22,6 46,6 27,6 36,8 8,7
- рослинництва 21,4 16,4 31,6 51,3 7,4 30,9 18,4
- тваринництва -17,4 -33,9 -15,9 -20,6 -7,6 27,1 -19,8
Дослідження економічних результатів господарювання цих підприємств дозволило виявити загальні тенденції та виділити деякі специфічні особливості розвитку форм господарювання у складній економічній ситуації . Спостерігається стабілізація виробництва валової продукції у всіх формах господарювання за аналізований період. У досліджуваних господарствах рівень рентабельності усієї діяльності в недержаних сільгосппідприємствах в 2004 році в середньому складає 11,6% при коливаннях від 5,5 до 46,6%. Поряд з цим традиційно збитковим є виробництво тваринницької продукції (від"ємний рівень рентабельності від 7,6 до 33,9%) при рентабельності рослинницької продукції від 7,4% до 51,3%.
У процесі дослідження розвитку форм власності та господарювання необхідно врахувавати поглиблення суспільного поділу праці та концентрації сільськогосподарського виробництва. На сучасному етапі однозначно важко говорити про переваги чи перебільшувати значення тієї чи іншої форми господарювання. Вважається, що основним фактором результативності діяльності є висока компетентність і ділові якості керівників та спеціалістів , які вміють визначити майбутню стратегію сільськогосподарських підприємств. У ринкових умовах великого значення набувають ділові зв"язки керівників та спеціалістів господарств з підприємницькими і державними структурами. Тут слід підкреслити те, що нині не форма господарювання визначає успіх роботи сільськогосподарських підприємств , а чітко налагоджені внутрігосподарські відносини, сувора технологічна і виробнича дисципліна, впровадження досягнень науково - технічного прогресу у виробництво.
Висновок. Виникнення на селі підприємств різних форм власності та господарювання створює конкуренцію між виробниками, яка сприяє зростанню ефективності ведення сільського господарства та економіки в цілому. В поточний період в аграрному секторі економіки склалося декілька напрямків формування та оновлення виробничо-господарських структур, але процеси по їх реорганізації перебувають у постійній динаміці, що потребує виваженого і системного відстеження цих процесів, відповідного економічного аналізу, організаційного, нормативно - правового та наукового забезпечення.
Література.
1. 1. Березівська О.П. Ефективність функціонування сільськогосподарських формувань у Львівській області // Економіка АПК. -2005. -№14. -С.55-61.
2. 2. Зубець М.В. Підсумки діяльності Української академії аграрних наук за 2004 рік та невідкладні завдання на перспективу // Економіка АПК. -2005. -№4. -С.3-10.
3. 3. Мармуль Л.О., Гончарова А.Ж. Ефективність господарювання агроформувань Херсонської області // Проблеми та шляхи оптимізації економічних таекологічних взаємовідносин у сталому розвитку Причорноморського регіону. Матер. наук. зібрання присвяч. пам'яті В.І.Вернадського. -Т.1. - Вип.1. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. - 2005. - С.112-114.
4. 4. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Миколаївської області (за 1996-2004 роки) Стат.зб. гол. упр. статистики у Миколаївській області. -Миколаїв. -2005. - 77с.
5. 5. Павлишенко М.М. Закономірності розвитку форм власності та аграрна реформа // Економіка АПК. -2005. -№4. -С.23-30.
6. 6. Саблук П.Т. Розвитку АПК - надійність та стабільність // Економіка АПК. -2005. -№4. -С.11-16.

 
 

Цікаве

Загрузка...