WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сучасний стан ринку праці в Україні - Реферат

Сучасний стан ринку праці в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Сучасний стан ринку праці в Україні
Проблема безробіття є характерною рисою ринкової економіки. Вона має особливо велике значення для України. Оскільки економіка нашої країни не спроможна утримувати велику кількість незайнятих. Нижче наведені характерні тенденції для ринку праці в Україні.
Ринок праці - це соціально-економічна підсистема в системі ринкових відносин, що базується на збалансованості попиту й пропозиції робочої сили, основним важелем регулювання якої є ціна робочої сили. Пропозиція праці в суспільстві формується під впливом таких умов: загальної чисельності населення, в тому числі чисельності економічно активного населення (працездатного), кількість відпрацьованого часу за рік, якісних параметрів праці. Основними показниками, які характеризують тенденції ринку праці є:
- кількість економічно активного населення (робоча сила). До цієї групи відноситься населення віком від 15 до 70 років включно, які впродовж звітного періоду займалися виробничою діяльністю або шукали роботу і були готові приступити до неї, тобто класифікувалися як "зайняті" або "безробітні", визначені за методологією МОП. Відношення кількості економічно активного населення до постійного показує рівень економічної активності, тобто відсоток робочої сили, яка може бути зайнята у процесі виробництва, у суспільстві.
- рівень зайнятості. Визначається як відношення чисельності зайнятого населення віком від 15-70 років до економічно активного.
- рівень безробіття. Визначається як відношення чисельності безробітного населення віком від 15-70 років до економічно активного.
Згідно з теорією ринкової економіки "безпечний" для суспільства рівень безробіття має становити 2-6%. Однак це передбачає рівень повної зайнятості, тобто природний рівень безробіття, коли кількість осіб, які шукали роботу, дорівнює кількості вільних робочих місць. Безробіття в цьому разі виникає внаслідок того, що професійно-кваліфікаційна структура не відповідає природній плинності. Наприклад у 2002 році у Франції рівень безробіття складав 8,8%, у Німеччині - 8%, у Великобританії - 5,2%, у Швеції - 5,1%. В розвинутих країнах спостерігається тенденція до збільшення кількості економічно активного населення. У 1991 році в Канаді було 13757тис. економічно активного населення, що складало 66,3%, в 2004році воно зросло до 17183,5тис. осіб і складає 67,6% від загальної кількості населення. Тобто, спостерігається зріст, як робочої сили, так і населення взагалі.
Таблиця 1. Основні показники розвитку ринку праці в Україні з 1995-2004роки.
Роки Економічно активне населення, тис. осіб Зайняті, тис. осіб Безробітні, тис. осіб
1995 25562,1 24125,1 1437,0
1996 26111,5 24114,0 1997,5
1997 26085,6 23755,5 2330,1
1998 25935,5 22998,4 2937,1
1999 22747,0 20048,2 2698,8
2000 23127,4 20419,8 2707,6
2001 22755,0 20238,1 2516,9
2002 22701,7 20400,7 2301,0
2003 22171,3 20163,3 2008,0
2004 22202,4 20295,7 1906,7
Ринку праці в Україні присутні дещо інші тенденції (табл. 1). З 1991 року в Україні відбувається природне скорочення постійного населення. Зараз щороку відбувається скорочення населення в межах 350-400 тис. осіб. Якщо в 1995 році воно складало 50,9млн, то вже у 2004році скоротилось на 3,8млн. осіб.
Спостерігається тенденція зменшення кількості економічно активного населення. У 1995 році економічно активного населення було 25562,1тис. осіб, а в 2004 році - 22202,4тис. осіб. Тобто, відбулося його скорочення на 13% у порівнянні з 1995 роком. Це відбувається з цілого ряду економічних та соціальних причин. Однією з яких є нестабільний ріст економіки.
Здавалося б, що так як кількість постійного та економічно активного населення зменшується, то й рівень економічної активності повинен залишатися майже однаковим. Але відбувається його зниження. У порівнянні з 1995 роком рівень економічної активності знизився з 50,3% до 47,2%. Це пов'язано з тим, що темпи зменшення економічно активного населення перевищують темпи зменшення постійного населення.
При дослідженні ринку праці в Україні було встановлено, що з 1995 до 1999року кількість зайнятого населення постійно скорочується. А з 2000 до 2004 року спостерігається коливання кількості зайнятого населення, але в середньому воно складає приблизно 20,2млн. осіб. В останні роки спостерігається зменшення рівня безробіття до 8,6%. Кількість безробітних навпаки з 1995 до 1998 року збільшується, а з 1999 до 2004року починає зменшуватись. Наприклад, в 1995році безробітними були 1437,0тис. осіб, в 1998 році їх вже було 2937,1тис. осіб, а в 2004році їх кількість зменшилась до 1906,7тис. осіб.
Таким чином, можна зробити висновок, що ринку праці в Україні притаманні слідуючи риси:
1. Відбувається скорочення кількості постійного населення та робочої сили. До того ж темпи скорочення робочої сили випереджають темпи скорочення кількості постійного населення.
2. Зменшення рівня безробіття відбувається не за рахунок працевлаштування безробітних, а за рахунок скорочення чисельності економічно активного населення.
3. Ріст рівня зайнятості відбувається не за рахунок росту працевлаштування безробітних, а за рахунок зменшення робочої сили.
Усе це свідчить, про необхідність регулювання ринку праці з боку держави. Головними напрямками при цьому мають бути: підвищення кількості робочих місць, підвищення життєвого рівня, реальної заробітної плати та прожиткового мінімума, медичного обслуговування.
Література:
1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України// www.ukrstat.gov.ua.
2. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000. - 176с.: іл. - Бібліогр.: с.166-169.
3. Економічна теорія: Підручник/ За ред.. В.М. Тарасевича. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. - 784с.

 
 

Цікаве

Загрузка...