WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Шляхи реалізації державної політики підтримки сільськогосподарських товаровиробників - Реферат

Шляхи реалізації державної політики підтримки сільськогосподарських товаровиробників - Реферат


Реферат на тему:
Шляхи реалізації державної політики підтримки сільськогосподарських товаровиробників
Сільське господарство належить до базових, життєзабезпечуючих галузей, стан та ефективний розвиток яких безпосередньо впливає на функціонування всієї національної економіки. В аграрному секторі нині працює майже чверть усіх зайнятих, і в ньому разом з харчовою промисловістю створюється понад 60 % загальнодержавного фонду споживання та більше як 40 % додатного сальдо зовнішньоторговельного обороту країни. Проте, незважаючи на проведені в останнє десятиріччя заходи з реформування на ринкових засадах аграрних і земельних відносин, вітчизняне сільське господарство все ще перебуває в кризовому стані.
Сучасний етап розвитку сільського господарства України є визначальним. У стратегії економічного та соціального розвитку України на період до 2010 року визначені концептуальні підходи щодо подолання системної кризи суспільного виробництва й відродження національної економіки. Основним стратегічним завданням на найближчі роки є реалізація політики економічного зростання. При цьому однією з важливих умов досягнення сталих темпів економічного розвитку та ефективного функціонування сільського господарства є повноцінне забезпечення його виробництва фінансовими ресурсами. У перехідний період до ринкових відносин має посилюватися роль держави у напрямі підвищення державних гарантій щодо фінансування довгострокових інвестиційних програм і проектів аграрного виробництва, забезпечення розвитку галузі бюджетної підтримки.
В останні роки питанню державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників було приділено велику увагу, тому що від правильного його вирішення залежить захищеність життєвих інтересів селян, аграрної галузі, продовольча безпека держави, а також майбутні перспективи вступу України до Світової організації торгівлі.
Постійне перебування у колі зору провідних аграрних політиків, керівників галузі та науковців даного питання ще раз підкреслює його актуальність. Значний внесок у вирішення проблеми державної фінансової підтримки внесли: П. І. Гайдуцький, Ю. Я. Лузан, Ю. Ф. Мельник, С. І. Мельник, П. Т. Саблук, В. П. Ситник, О. М. Шпичак та інші. Проблемам фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників та проблемам пільгового оподаткування присвячені праці таких вчених-фінансистів як М. Я. Дем'яненко, Д. В. Полозенко, Б. Д. Пасхавер та інших.
У більшості країн світу державна підтримка сільськогосподарського виробництва здійснюється за наступними основними напрямами: регулювання пропорцій міжгалузевого і внутрішньогалузевого обмінів; компенсація збитків товаровиробникам у наслідок зміни ринкових цін на вироблену продукцію; проведення протекціоністської політики щодо вітчизняних товаровиробників; розробка і впровадження нових технологій, інформаційна підтримка; підтримка сільськогосподарського виробництва на оптимальному рівні для забезпечення продовольчої безпеки країни; створення ефективної економічної інфраструктури, що сприяє непрямій підтримці агропромисловогокомплексу.
Вітчизняна сільськогосподарська галузь не є винятком. Законодавством України передбачено видатки на фінансування бюджетних програм, спрямованих на підтримку виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема: фінансова підтримка продукції рослинництва та тваринництва; надання кредитів фермерським господарствам; здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових і довгострокових кредитів; погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції; формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом; забезпечення діяльності Аграрного фонду; селекція в тваринництві, рослинництві, рибному господарстві; придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу тощо.
Крім того, сфери державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку визначені Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" від 24.06.2004 р. № 1877-ІV, який набрав чинності з 01 січні 2005 р. (рис.1).
Рис. 1. Напрямки державної підтримки сільськогосподарського виробництва
Щодо окремих галузей сільського господарства, уваги та фінансової підтримки з боку держави потребує і бджільництво. Держава і, зокрема Міністерство аграрної політики у 2003 році виділило 3 млн. грн дотації пасічникам для сприяння збільшенню чисельності бджолосімей, у 2004 році - 7 млн. грн, у 2005 році - 8 млн. грн. Окрім того за останні чотири роки створено три племінних заводи української степової породи бджіл, низку нових племрозплідників та атестовано племінні пасіки. Держава також підтримує і селекційну роботу.
З метою підвищення результативності державної підтримки сільського господарства в цілому необхідно:
- - субсидувати сільськогосподарське виробництво в межах спеціально розроблених державних цільових програм;
- - забезпечити і законодавчо закріпити пільгові умови оподаткування, кредитування й страхування пріоритетних напрямів розвитку галузі й організаційно-правових форм ефективного господарювання;
- - зосереджувати і спрямовувати фінансову допомогу на первинну ланку виробництва - безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції;
- - забезпечити розширення обсягів державного замовлення на сільськогосподарську продукцію;
- - гарантувати екологічну і технологічну безпеку виробничих процесів
Для підтримки розвитку сільського господарства бюджетні кошти доцільно спрямовувати винятково на ключові заходи: зокрема елітного насінництва й племінного тваринництва, організації технологічних ярмарків; поліпшення якості продукції; розвиток інфраструктури сіл і сільськогосподарських ринків, освіти й професійного навчання; виконання державних замовлень тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...